VMware ESG en Geen Software
Nieuws

VMware’s ESG doelen en de samenwerking met GSF en LEAP

Door Jan-Willem Lammers, Principal Technologist, Office of the CTO, bij VMware

De noodzaak om actie te ondernemen om de klimaatverandering het hoofd te bieden is inmiddels wel genoegzaam bekend.

De meest recente publikatie door het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties waarschuwt dat de wereld haar CO2-uitstoot tegen het einde van dit decennium moet halveren als we de ergste gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen. Met dit korte tijdsbestek zullen we allemaal moeten samenwerken om betekenisvolle verandering te versnellen. Het verminderen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met datacenteractiviteiten door middel van efficiëntie en hernieuwbare energie kan een verschil maken.

Een recente studie schat dat in 2020 het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik van datacenters is gestegen tot 205 TWh: ongeveer 1% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. In Nederland is dat zelfs het dubbele, ongeveer 2%. Om dat in perspectief te plaatsen, berekent de EPA dat 205 TWh aan in de VS opgewekte elektriciteit ongeveer 145 miljoen ton CO2 produceert – de hoeveelheid die wordt geproduceerd door 26 miljoen huishoudens van stroom te voorzien of 60 miljard liter benzine te verbranden. Om jaarlijks zoveel koolstofdioxide op te nemen en op te slaan, zou een volgroeid bos 178 miljoen hectare moeten beslaan. Dat is groter dan de hele staat Texas!

We hebben het datacenterverkeer en de workloads het afgelopen decennium zien groeien en we verwachten dat deze groei zal doorzetten naarmate de wereld steeds digitaler wordt. De tech-industrie moet manieren vinden om deze groei te ondersteunen – en tegelijkertijd de impact ervan te verminderen – als we onze rol willen spelen bij het bereiken van het decenniumdoel van het IPCC. Om duurzaamheid in onze datacenters/clouds in te bouwen, moeten we het volgende doen:

Minimaliseer de totale hoeveelheid energie die nodig is om ‘s werelds workloads uit te voeren door het gebruik en de energie-efficiëntie van de IT-infrastructuur te optimaliseren. Ontwerp, architect en codeer software die de computerbronnen minimaliseert die nodig zijn om die software uit te voeren. Voed die workloads met hernieuwbare bronnen, waar en wanneer mogelijk.

Daarom zijn we verheugd om ons lidmaatschap van de Green Software Foundation (GSF) aan te kondigen, een non-profitorganisatie opgericht onder de Linux Foundation, wiens doel het is om het belang van het bouwen van duurzame software te benadrukken en deze boodschap te delen met de technische industrie. Als nieuw lid van de GSF voegt VMware zich samen met deelnemers van onder meer Accenture, GitHub, Globant , Microsoft, NTT DATA en ThoughtWorks om een ​​vertrouwd ecosysteem van mensen, standaarden, tools en best practices voor ‘groene software’ te bouwen. Wij zijn van mening dat duurzaamheid een essentieel uitgangspunt is voor verantwoorde softwareontwikkeling en dat het net zo gewaardeerd moet worden als beveiliging, prestaties, kosten en toegankelijkheid.

De principes van groene software

Software is “groen” wanneer het is geschreven en beheerd op een manier die de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten als gevolg van de werking ervan, minimaliseert. Als algemene gids voor de ontwikkeling van groene software heeft de GSF de volgende acht principes van groene software-engineering geïdentificeerd:

 • Koolstof: bouw toepassingen die koolstofefficiënt zijn.
 • Elektriciteit: Bouw toepassingen die energiezuinig zijn.
 • Koolstofintensiteit: verbruik elektriciteit met de laagste koolstofintensiteit.
 • Embodied Carbon: bouw applicaties die hardware-efficiënt zijn.
 • Energie-evenredigheid: Maximaliseer de energie-efficiëntie van hardware.
 • Netwerken: verminder de hoeveelheid gegevens en de afstand die het via het netwerk moet afleggen.
 • Vraagvorming: bouw koolstofbewuste toepassingen.
 • Meting en optimalisatie: focus op stapsgewijze optimalisaties die de algehele koolstofefficiëntie verhogen.

Er zijn veel manieren om de klimaatimpact van een bepaald stuk software te verminderen: hostingstrategieën zoals virtualisatie (waardoor fysieke bronnen efficiënter kunnen worden gebruikt), beheerbeleid zoals intelligent schalen (zodat overtollig werk niet wordt uitgevoerd zonder vraag naar IT), en broncodeverbeteringen zoals “koolstofbewustzijn” (het ontwerpen van apps om meer werk te doen in tijden waarin elektriciteit voornamelijk wordt geleverd door hernieuwbare energiebronnen en minder wanneer het netwerk voornamelijk wordt aangedreven door fossiele brandstoffen). Elke techniek die de reken-, opslag- en netwerkbronnen minimaliseert die nodig zijn om applicaties uit te voeren, valt onder de paraplu van groene software. De missie van het GSF is het ontwikkelen, verfijnen en standaardiseren van deze technieken, statistieken, tools en best practices om ontwikkelaars en operators te helpen bij het uitvoeren van duurzamere applicaties en clouds.

VMware is gebaseerd op een historie van groene software

Onze vlaggenschip-computervirtualisatietechnologie, VMware  ESXi, heeft de uitstoot van 1,2 miljard ton koolstofdioxide sinds 2003 rechtstreeks voorkomen (bron). Meer recentelijk heeft VMware klanten inzicht gegeven in hun CO2-statistieken op host- en virtuele machineniveau via de VMware vRealize Operations Sustainability Dashboards. VMware helpt klanten bij het bouwen, uitvoeren en beheren van miljoenen workloads.

Door koolstofefficiëntie toe te voegen aan de lijst met basisverwachtingen voor een door VMware goedgekeurde app (naast beveiliging, toegankelijkheid, enz.), streven we ernaar de impact die we al hebben gemaakt op het verminderen van emissies veroorzaakt door software te vermenigvuldigen.

VMware zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen van haar activiteiten en die van haar klanten te verminderen. Deze toewijding is vastgelegd in VMware’s 2030 Agenda, die onze visie schetst om een ​​duurzamere, rechtvaardigere en veiligere toekomst op te bouwen door de integratie van Environmental, Social en Governance (ESG)-doelen in het hele bedrijf – het stimuleren van duurzaamheid, rechtvaardigheid en vertrouwen. Ons doel is om technologie te bouwen die een positieve impact zal hebben op onze werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, gemeenschappen en al het leven op deze planeet.

VMware ESG

We zijn verheugd om bij te dragen aan GSF en om wat we leren te gebruiken om de VMware-technologie voor onze klanten te verbeteren. De GSF verenigt belangrijke belanghebbenden in de missie om zowel een cultuur als een toolkit te creëren voor duurzame softwareontwikkeling. Hoewel VMware een vroege leider was in het vaststellen van duurzaamheid als onderdeel van een kernbedrijfsstrategie, is het een groeiende prioriteit voor onze klanten. Een derde van de Fortune 500-bedrijven heeft formele duurzaamheidsdoelstellingen – en het aantal groeit. Bij VMware willen we onze klanten in staat stellen die doelstellingen te halen door de ontwikkeling van groene software te vereenvoudigen. Door deel te nemen aan de GSF hopen we te helpen de industrie opnieuw op één lijn te brengen, waardoor groene software de norm wordt in plaats van de uitzondering.

Op nationaal niveau is VMware actief lid van het LEAP consortium.

LEAP heeft drie tracks gedefinieerd en daarin prioriteiten gekozen: een mix van hard- en softwareoplossingen, concrete korte termijn impact en lange termijn ontwikkelingen. 

 1. LEAP Technology: energie-efficiency verhogen met groene software, datamanagement oplossingen, efficiënte koeling en de toepassing van geïntegreerde fotonica
 2. LEAP Distributed: het ontwikkelen van een meer gedistribueerd, flexibel, energiebewust digitaal systeem waarbij het mogelijk wordt dataverwerking stuurbaar te krijgen o.b.v. beschikbaarheid van energie.
 3. LEAP Circulair: ICT-infrastructuur waarbij energie en circulariteit integraal verbonden zijn door aandacht voor circulaire handreikingen, aanbod van circulaire dataservers en de ontwikkeling van een productpaspoort.
VMware en LEAP

In de eerste fase van LEAP hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van energiebesparende instelling in computersystemen in combinatie met virtualisatie. De resultaten hiervan en hoe onze klanten dit zelf kunnen toepassen zijn hier te lezen. Dit is inmiddels verworden tot een best-practice die in de erkende maatregelen van de overheid voor kantoren  (FG1 & FG 5) en voor commerciële datacenters (FD1) van RVO zijn opgenomen.

Zoals je kunt lezen zijn de ESG-ambities van VMware hoog en zijn het niet alleen woorden maar ook daden.  Ben je op zoek naar inspiratie hoe ESG in je eigen organisatie op en hoger plan kunt krijgen een niet alleen bij ambities blijft lees dan ook deze blog van Joe Baguley hoe je de case kunt maken in jouw organisatie.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *