Nieuws

Kan Europa digitale soevereiniteit bereiken en wat is de rol van GAIA-X in digitaal Europa – en daarbuiten? Inzichten van een panel tijdens VMworld 2021

Door Joe Baguley, VP & CTO VMware EMEA

Het is geen geheim dat het digitale landschap in Europa de afgelopen 18 maanden sneller is gebroeid dan verwacht. Dit heeft niet alleen geleid tot een exponentiële groei van het gecreëerde gegevensvolume maar ook van de verspreiding ervan, aangezien de gegevens worden gedeeld door allerlei apparaten, huishoudens, organisaties en overheden, en over grenzen heen.

Deze exponentiële toename van de vraag wordt nu in alle landen geëvenaard door een groeiende behoefte aan digitale soevereiniteit en capaciteit. Overheden willen er zeker van zijn dat de gegevens die zij over burgers verzamelen onder hun controle blijven, terwijl organisaties vrezen dat een potentieel lek onherstelbare schade aan het merk zal toebrengen. Dit is de drijfveer achter het geloof in digitale soevereiniteit, het idee dat regeringen, organisaties en individuen controle hebben en houden over hun gegevens.

Dit thema van digitale soevereiniteit stond centraal tijdens een recente virtuele VMware-rondetafelsessie vorige week, waar ik werd vergezeld door Francesco Bonfiglio, CEO GAIA-X, Sylvain Rouri, Chief Sales Officer, OVHcloud en Pauline Flament, Chief Technology Officer bij Michelin.

Het overzicht behouden

We begonnen met de vraag: wat verandert er in onze gegevensgestuurde wereld? “Gegevens kun je in dat opzicht vergelijken met voedsel. Na de Tweede Wereldoorlog waardeerden mensen de kwantiteit van voedsel boven de kwaliteit. Maar langzaam, na verloop van tijd, realiseerden we ons dat deze benadering nieuwe uitdagingen creëerde. Tegenwoordig willen we weten waar het voedsel vandaan komt en hoe het op ons bord terecht is gekomen, omdat we inzien dat onze keuzes invloed hebben op ons leven en de wereld om ons heen. Zo is het ook met technologie en onze gegevens: we willen meer transparantie om persoonlijke controle terug te krijgen,” legt Rouri uit.

De meeste organisaties willen wereldwijd actief zijn. Ze waren wellicht aanvankelijk in één regio actief, maar moeten nu een delicaat evenwicht zien te vinden tussen grensoverschrijdende regelgeving in verschillende landen en het effectief opereren als een wereldwijde organisatie die gegevens verspreid over meerdere entiteiten moet uitwisselen en opslaan.

Dit was 20 jaar geleden een eenvoudiger concept, toen bedrijven alle gegevens van werknemers en klanten on premise opsloegen. Nu is men het er echter over eens dat “de cloud de motor is achter de digitalisering van de digitale wereld“.  En in onze echte multi-cloudwereld zijn de gegevens die organisaties verwerken over de hele wereld verspreid, wat complicaties oplevert met betrekking tot waar ze zich bevinden, wie er eigenaar van is en wie ze kan inzien en wijzigen.

Voor degenen in Europa, bijvoorbeeld, betekende de opslag van gegevens in de cloud van oudsher het gebruik van een hyperscaler, die meestal in de VS was gevestigd, onderworpen aan zijn eigen reeks nationale regels en voorschriften.

Burgers, bedrijven en overheden vragen zich nu af waar hun gegevens zich bevinden. Zoals Flament het ziet: “van R&D (die digitale en gegevenssoevereiniteit nodig hebben om innovatie te waarborgen) tot HR (die de gegevens van werknemers in elke regio moeten beschermen), is het voor het hele bedrijf van vitaal belang dat onze gegevens kunnen worden opgeslagen, beschermd en geraadpleegd binnen een veilig kader”. Bonfiglio is het daarmee eens en stelt dat het van fundamenteel belang is “de controle over onze digitale technologieën terug te krijgen“.

Is er consensus over de verantwoordelijkheid?

Bovenstaande discussies vormen de basis voor het Sovereign Cloud-initiatief van VMwaredat dit jaar op VMworld is geïntroduceerd om bedrijven vrijheid en controle te geven in een multi-cloudwereld. Hierdoor kunnen ze in zee te gaan met vertrouwde nationale cloudserviceproviders die voldoen aan geospecifieke vereisten rond gegevenssoevereiniteit en rechterlijke controle.

Dat komt omdat de wereld niet uit drie of vier hyperscalers bestaat, maar uit meer dan 4500 cloudproviders die unieke services aanbieden voor deze gemengde mix van de multi-cloudwereld waarin we nu leven en waarin iedereen tot op zekere hoogte wil weten waar en hoe zijn gegevens worden gebruikt.

Met dit in het achterhoofd was het weinig verrassend dat als er uit de discussie over cloud-soevereiniteit één ding duidelijk werd, het wel het belang van vertrouwen was.

Bonfiglio gelooft dat “mensen niet naar de cloud zullen overstappen zonder een vertrouwd platform” en Flament voegt daaraan toe: “De gevolgen van het open stellen van gegevens aan hen die er geen recht op hebben, mogen niet worden gebagatelliseerd“, en als uw gegevens niet veilig zijn, is uw reputatie dat ook niet.

Een kans voor iedereen

Dit gesprek over digitale soevereiniteit, dat ooit werd gezien als ‘iets voor de IT-ers’, is inmiddels veel verder geëvolueerd. “Dit gaat over de toekomst van de gegevenseconomie. Het is voor iedereen, en burgers moeten beter worden voorgelicht over het belang van hun gegevens en over wie er toegang tot heeft,” aldus Bonfiglio.

Daarom is Gaia-X in het leven geroepen. Dit is een project waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap uit Europa en de rest van de wereld hand in hand samenwerken om een gefedereerde en veilige gegevensinfrastructuur tot stand te brengen. Gaia-X werkt aan het realiseren van de visie van een open, transparant en veilig digitaal ecosysteem, waar gegevens en services beschikbaar kunnen worden gesteld, samengebracht en gedeeld in een vertrouwde omgeving. 

GAIA-X is weliswaar opgezet door Europa voor Europa, maar gaat verder dan de regionale grenzen. Bonfiglio merkt op dat hij “enthousiaste leden uit de hele wereld heeft gezien, waar bedrijven hunkeren naar consistente niveaus van bewezen vertrouwen”, en dat “dit niet alleen een Europees probleem is”.

Bonfiglio concludeert: “Gaia-X gaat over het terugnemen van de controle over digitale technologieën. We hebben het over de toekomst van de wereldeconomie, die voornamelijk door gegevens zal worden gestuurd. Als je de controle niet hebt, heb je een economie die aanzienlijk minder waard is.”

Wat heeft de toekomst in petto voor digitale soevereiniteit? Het is duidelijk dat de cloud een blijvertje is, maar het is ook duidelijk dat de toekomst van gegevens niet alleen in de cloud ligt, maar ook sterk gedistribueerd is. Deze bevindt zich aan de edge, in de hele ontwerpketen en architectuur.

Dat vereist nieuwe normen en nieuwe manieren om over gegevens te praten. In het verleden hadden mensen problemen met het vertrouwen in de cloud, en werd hun vertrouwen ook geschonden. Daarom sluiten wij ons aan bij initiatieven als Gaia-X, die het kader kunnen scheppen voor transparantie en interoperabiliteit, en uiteindelijk het niveau van vertrouwen kunnen creëren dat nodig is in het digitale tijdperk waarin wij allen leven.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.