Nieuws

Meer betrokkenheid van de consument stimuleert de technologische ontwikkeling in de gezondheidszorg

Jens Kögler, Healthcare Industry Director EMEA bij VMware

Later zullen we terugkijken op de afgelopen 12-18 maanden als een tijd die van cruciaal belang is geweest voor de gezondheidszorg. Hiermee bagatelliseer ik niet de impact die dit sociaal en economisch op mensen heeft gehad, maar wanneer de situatie op de lange termijn weer een beetje genormaliseerd is, kunnen we een veel duidelijker en beter beeld vormen van de gevolgen.

De pandemie en de tijd die er onmiddellijk aan vooraf ging was een katalysator voor verandering. Consumenten hebben belangrijke stappen gezet in de richting van digitale gezondheidszorginnovatie. Terwijl we om ons heen geluiden horen over optimalisatie van vaccins en het opheffen van beperkingen, kan de gezondheidssector vooruit kijken naar een nieuwe toekomst van digitale gezondheidszorg.

Omslagpunt voor telezorg
De overgang naar telezorg, die voor de pandemie al in de lift zat, is enorm in een versnelling geraakt door COVID-19. Hierbij werd een aantal oude barrières doorbroken, zoals de wens van de zorgverlener en de patiënt om fysiek te voldoen aan medische richtlijnen voor persoonlijke diagnose en vergoedingsmodellen die consulten op afstand ontmoedigen. 2020 zorgde voor een omslag in de telezorg, waarbij nieuwe selfserviceprocedures op het gebied van geneeskunde en op participatie gebaseerde vergoedingsmodellen werden geïntroduceerd.

Neem bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk; vóór het virus bestond slechts 1% van de 340 miljoen jaarlijkse bezoeken aan huisartsen en verpleegkundigen uit videoafspraken. Na de uitbraak van het virus steeg het aantal afspraken via het online doktersplatform Push Doctor wekelijks met 70%, omdat de NHS wilde dat alle 7.000 huisartsenpraktijken in het VK minder persoonlijke afspraken hadden. Toch is er nog veel werk te verzetten, omdat het VK ook de grote wachtlijsten voor geplande zorg moet zien weg te werken. Ook in Duitsland zien we een sterke toename van online diensten, vooral omdat ziekteverlof ook via een online dokter mag worden aangevraagd.

Verslaafd aan innovatie
Uit ons recente consumentenonderzoek dat we in Europa hebben uitgevoerd, bleek dat 60% van de consumenten zichzelf ziet als ‘digitally curious’ of ‘digital explorer’, wat betekent dat veel mensen openstaan voor het gebruik van digitale diensten en -ervaringen. Deze trend is ontstaan door consumerisatie, waardoor we verslaafd zijn geraakt aan innovatie. We hebben gemerkt dat we makkelijk vanuit huis producten en diensten kunnen kopen zonder dat we naar een fysieke locatie hoeven te gaan, met alle bijbehorende beperkingen. Hierdoor zijn patiënten radicaal overgestapt op digitale zorgverleningsdiensten.

Uit ons onderzoek bleek ook dat bijna de helft (44%) van de Europeanen het prima vindt dat persoonlijke routineconsulten zijn vervangen door afspraken op afstand of virtuele afspraken en dat ze hier zelfs enthousiast over zijn. Deze technologie is natuurlijk geen vervanging van de fysieke onderzoeken die nodig zijn bij een eventuele vervolgafspraak. Langzamerhand zijn mensen steeds minder bang of sceptisch over de rol van technologie bij de bescherming van onszelf en onze vrienden en familie. Nu de eerste stap is gezet bij het gebruik van technologie voor de controle, diagnostisering en de verbetering van de gezondheid, gaat het grote publiek hier langzamerhand ook in mee.

De basis: vertrouwen
De verwachtingen die we als digitale consumenten hebben, hebben ook invloed op hoe we denken over onze eigen gezondheidszorg, de diensten die we ontvangen en hoe we omgaan met ziekenhuizen of particuliere zorgverleners. We zijn nu veel verder dan de tijd waarin consumenten een snelle Google-zoekopdracht gebruikten om symptomen te ‘diagnosticeren’. Nu gebruikt bijna iedereen draagbare devices waarmee we onze vitale functies bijhouden. En dan is er nog de enorme toename in actieve gebruikers van gezondheidszorg-apps of zelfs het track en trace-platform van de Britse overheid, dat volgens Statista in december vorig jaar bijna 21 miljoen keer werd gedownload. En dit allemaal door ons vertrouwen in de technologie.

Uit ons onderzoek bleek dat ons vertrouwen in artificial intelligence ook toeneemt, waarbij 40% van de consumenten in plaats van op een menselijke arts, op een computer vertrouwt die afwijkingen zoals kankercellen kan detecteren en herkennen. Daarnaast bleek dat veel mensen geloven dat robotica nu betrouwbaarder is: 45% van de mensen ziet meer heil in een goed gekwalificeerde arts die invasieve chirurgie uitvoert, ondersteund door chirurgische robots dan in een arts die zelfstandig opereert. Uit het onderzoek bleek dat het wantrouwen over het verzamelen van gezondheidsgegevens afneemt, aangezien 60% van de consumenten het nu fijn vindt dat hun arts volledig inzicht heeft in hun dagelijkse routine, zoals de hoeveelheid lichaamsbeweging, dieet en voeding, zodat ze betere begeleiding en beter advies krijgen.

Een drie-eenheid van verandering
De grote digitale omschakeling van 2020 heeft ervoor gezorgd dat consumenten minder bang zijn voor technologie. Van diagnose tot behandeling of langdurige zorg, het onderzoek wijst op een toekomst waarin technologie, artsen en patiënten een drie-eenheid vormen bij elke stap in het zorgtraject, met name wanneer er veel zorg nodig is. 58% van de consumenten vindt het fijn dat familieleden met een chronische of langdurige ziekte die verder weg van een medische instelling wonen, nu gebruik kunnen maken van sensoren en realtime databewaking waarmee wordt voorspeld wanneer ze medische hulp nodig hebben. Bovendien heeft 46% vertrouwen in technologie waarmee het risico op invasieve chirurgie de komende vijf jaar aanzienlijk afneemt, terwijl 51% gelooft dat hiermee de kwaliteit van het leven van kwetsbare mensen, zoals ouderen of gehandicapten, kan worden verbeterd.

De eerste stappen zijn altijd het moeilijkst. Nu deze zijn gezet en gezien de druk op medewerkers in de gezondheidszorg en op de systemen zelf, zien we dat de burgers nog meer behoefte hebben aan digitale zorg. Dit is de kans voor zorgorganisaties en overheden: dit is de tijd om geweldige applicaties, diensten en ervaringen te creëren, te leveren en te beveiligen om aan de verwachtingen van consumenten te voldoen en hun gezondheid en welzijn te verbeteren via baanbrekende digitale diensten.

Bezoek onze website voor meer informatie over hoe VMware u kan helpen bij de overstap naar de digitale gezondheidszorg.