Nieuws

Een partner voor de toekomst: apps, workforces, infrastructuur en de kansen voor het kanaal

Door: Kenneth del Rio van Heese, Senior Manager Business Partners and Alliances Benelux bij VMware

Ook verschenen op Dutch IT-channel

2020 heeft ons doen inzien dat we tegenwoordig technologische oplossingen moeten ontwerpen en implementeren met één belangrijk ontwerpprincipe in gedachten: anticiperen op verandering. Elke branche heeft dit jaar met uitdagingen te maken gehad; van retail, productie en financiële dienstverlening tot de overheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bedrijven kunnen blijven voortbestaan dankzij de applicaties die ze gebruiken en de manier waarop gebruikers hiermee werken. Ook gaan bedrijven steeds meer richting ‘anywhere’ workforces, waarbij het niet uitmaakt waar werknemers hun werk uitvoeren, zolang ze het maar doen.

Dit kan een uitdaging zijn en voor verwarring zorgen, maar het biedt ook enorme kansen voor bedrijven die beschikken over competenties, expertise en kennis over wat vanuit technologisch perspectief nodig is om deze transitie mogelijk te maken.

Drie factoren die de toekomst bepalen
Maar wat is ervoor nodig om verandering te stimuleren? En hoe kunnen partners hun klanten ondersteunen en tegelijkertijd zelf groeien? Drie kernpunten zijn hierbij van belang: applicaties, mensen en infrastructuur.

Applicaties: onmisbaar voor bedrijven
Ten eerste gaat het om future ready applicaties. Het is niet overdreven om te zeggen dat applicaties onmisbaar zijn voor bedrijfsinnovatie en -differentiatie. Tijdens een crisis kan de vraag naar moderne apps uitzonderlijk snel toenemen. Bedrijven moeten nieuwe apps en services snel kunnen bouwen, uitvoeren, beheren, beveiligen en leveren als ze aan de behoeften van hun werknemers en klanten willen voldoen – nu en in de toekomst. Dit zet IT-teams onder enorme druk, maar het moet gebeuren.

Partners die de ambitie hebben om strategische IT-adviseurs te worden, moeten hun klanten ondersteunen op een manier die de creatie van deze nieuwe apps en diensten versnelt. Dit zodat bedrijven apps in elke cloud kunnen draaien, met naadloze migratie van workloads van de ene omgeving naar de andere. Bestaande apps moeten gemoderniseerd worden en container en cloud-native moeten meer geadopteerd worden, zodat klanten het beste van twee werelden hebben: het oude en het nieuwe. Dit zijn de basisprincipes van bijvoorbeeld het VMware Tanzu-portfolio.

Het bedrijf kan snel nieuwe apps leveren die de betrokkenheid van klanten verhogen, nieuwe verdienmodellen opzetten en de digitale ervaring van werknemers beter ondersteunen. IT biedt een consistent platform voor ontwikkeling en operations dat samenwerking vergemakkelijkt. Partners kunnen hun klanten waardevolle, strategische ondersteuning en diensten met toegevoegde waarde bieden.

Toekomstvisie op werken
Maar apps zijn alleen nuttig voor de toekomst van werk als ze goed worden gebruikt. Ze moeten voldoen aan de behoeften van gebruikers die een van de grootste veranderingen ooit mee hebben gemaakt dit jaar. Technologie en niet de locatie zorgt ervoor dat bedrijven overeind blijven. De pandemie, hoe verschrikkelijk ook, heeft de beste omgeving gecreëerd om te bewijzen wat veel mensen al dachten: gaan werken is niet meer hetzelfde als naar kantoor gaan.

Uit recent onderzoek van VMware blijkt dat 73% van de ondervraagde Nederlandse werknemers die op afstand werken gelooft dat de persoonlijke band met collega’s verbeterd is. 64% van hen voelt zich zekerder om het woord te nemen tijdens videoconferenties. Verder zijn volgens de ondervraagden het moreel van werknemers (42%) en de productiviteit (39%) toegenomen. Een bedrijf dat geografisch gezien verspreid is, heeft duidelijk grote voordelen. Als een bedrijf dit echter ondersteunt met een verouderde technologische basis, dan heeft dat gevolgen voor de security, operations en prestaties.

Hier is opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor partners. Zij kunnen een digital workspace-platform leveren dat werken op afstand mogelijk maakt, door werknemers veilige toegang te bieden tot cruciale apps en data die zij nodig hebben om hun werk te doen – op het apparaat van hun keuze, ongeacht waar we zijn. Partners moeten de hoogste prioriteit geven aan security en agility. Corporate IT hoeft de controle niet uit handen te geven, maar werknemers hoeven ook niet binnen rigide, niet-flexibele governance kaders te werken waarin ze worden beperkt in wat ze wel en niet kunnen doen.

Tom Vallons, Managing Director bij ITQ: “ITQ wil klanten helpen succesvol te zijn in hun business, door ze te helpen digitalizeren op basis van innovatie technologieën. Een sterke digitale basis neerzetten die tegen een stootje kan, met technologie de klant helpen flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen, en groei van hun business stimuleren door maximaal gebruik te maken van de voordelen die cloud biedt. Dat is precies waar de VMware Future Ready propositie voor staat.”

Een basis, meerdere opties
De applicaties en mensen die we tot nu toe hebben behandeld hebben echter beide behoefte aan infrastructuur.

We praten al jaren over de mogelijkheden die cloud computing biedt. Vroeger was het een eenvoudige keuze tussen public en private. Nu bevinden we ons in een ‘mix en match’-tijdperk met verschillende soorten clouds: private, public, hybride, edge en dan zijn er ook nog verschillende combinaties mogelijk.

Tegenwoordig opereren bedrijven in een multi-cloud-wereld en ze kunnen een beroep doen op elke omgeving die ze nodig hebben, van de cloud hyperscaler die het beste bij hun behoeften past: Alibaba Cloud, AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, of een lokale gespecialiseerde cloud provider. Dit is nu een reële mogelijkheid door een cloud foundation, waarbij de focus ligt op wat bij de app (en het bedrijf) past, niet bij de leverancier.

Maar de mogelijkheid om workloads over verschillende clouds uit te voeren moet eenvoudiger worden en IT moet de tools krijgen om apps te beheren, ongeacht de cloud waarin ze zich bevinden. Ze moeten consistente operations in clouds kunnen opzetten en gebruik kunnen maken van een consistent architectonisch model dat zich uitstrekt van datacenters tot public clouds en edge-omgevingen. Zo dalen de complexiteit en de kosten van multi-cloudbeheer. Bovendien heb je de flexibiliteit om apps in elke cloud te leveren. Een onderliggende cloud foundation kan dit leveren, zodat developers apps sneller in productie kunnen nemen en die code aan elke cloud kunnen leveren en ops-teams een developer-ready infrastructuur kunnen leveren.

Expertise gebruiken als strategisch adviseur
Wat betekent dit allemaal voor het kanaal? Het betekent dat, ongeacht waar bedrijven mee worstelen, ze allemaal hun strategieën actualiseren en investeringen herprioriteren en daar hebben ze strategische IT-adviseurs bij nodig. Ze hebben partnerbedrijven nodig die weten wat nodig is om future-ready applicaties, workspaces en/of de infrastructuur die dit alles ondersteunt te leveren. Bij VMware is ons streven naar technologische expertise terug te zien in ons ‘Master Services Competencies’-framework – onze hoogste waarderingen voor de expertise van partners – waar partners in kunnen investeren om hun technische USP’s en ervaring vast te leggen.

Maar er is nog meer nodig. Zeker, technische competentie is essentieel, maar dat geldt ook voor het vermogen om een geloofwaardige autoriteit en onafhankelijk klankbord te zijn – om objectief, geïnformeerd advies te geven over waar inspanningen en investeringen moeten worden gedaan om bedrijfsdoelstellingen te behalen. En nu het aantal technologiebedrijven toeneemt kan geen enkel bedrijf – of het nu gaat om een leverancier, integrator, provider, reseller of welke andere leverancier dan ook – alles doen. Er is een collaboratief ecosysteem nodig, met winstgevende marges en duidelijke communicatie om de oplossingen te bouwen die bedrijven zoeken. Regelmatige interactie met partners en frequente events zijn dus belangrijker dan ooit – virtuele sessies die vaardigheden verbeteren met breakout-sessies, toegang bieden tot training over nieuwe technologieën en gelijkgestemden verbinden om hun gevoel van concurrentie te stimuleren.

Marc van Rinsum, Managing Partner bij Fondo: “Het werk vandaag de dag is volledig verschoven naar meer mobiel, overal en op ieder device. Aankomende jaren zal deze verschuiving blijven toenemen en verwachten werknemers van de werkgever dat dit ook allemaal mogelijk is. Kortom, een werkgever heeft moderne technologie nodig om haar medewerkers tevreden te houden, te voldoen aan die verwachting en dat het veilig en gebruikersvriendelijk is. Het is niet meer weg te denken uit het straatbeeld, er gaat geen schep meer in de grond voordat de monteur op zijn scherm kijkt waar dit moet, een arts behandelt niet meer als hij of zij niet bij de gegevens kan. Beeldbellen voor overleg of een gesprek met een patiënt is heel normaal geworden. Boodschappen doen met een scanner, doet tegenwoordig bijna iedereen. Studenten krijgen online les op telefoon en/of laptop. Kortom, ongeacht de branche of het type organisatie: technologie is steeds belangrijker geworden en zal nóg belangrijker worden voor de continuïteit van de organisatie. Conclusie: zorg voor een gebruikersvriendelijke en veilige oplossing welke eenvoudig te beheren is.”

Een future ready partnership
Door nieuwe manier van werken, mogelijk gemaakt door nieuwe apps en nieuwe benaderingen, zijn nieuwe partnerships nodig die dit kunnen realiseren.

De toekomst van werk is eigenlijk een verkeerde benaming omdat het niet volgend jaar of in het volgende decennium plaatsvindt; het gebeurt nu. En de beslissingen die worden genomen om dit mogelijk te maken zullen nog jaren mee moeten gaan. Bedrijven zijn op zoek naar de juiste partners om hen te ondersteunen bij en begeleiden tijdens hun reis langs de complexiteiten van een app-gedreven wereld. Ze weten dat ze het volledige potentieel van deze krachtige diensten alleen kunnen benutten als ze over de juiste infrastructuur beschikken. De kans die partners moeten benutten is om de strategische IT-adviseur te zijn die kan identificeren wat klanten echt nodig hebben, en de oplossingen kan leveren die aan hun eisen voldoen. Daarom werken we samen met onze partners om hun klanten te helpen future-ready te worden: flexibeler, beter in staat om te innoveren en te differentiëren, beter in staat om klanten te behouden en aan te trekken, beter in staat om ‘anywhere’ workforces betrokken te houden; en beter in staat om verandering te managen en benutten.

Marc van Rinsum, Managing Partner bij Fondo: “De werkplek van de toekomst is een werkplek die met behulp van moderne/innovatieve technologie een optimale bijdrage levert aan het primaire proces van een organisatie. Waarbij gebruikersvriendelijkheid, eenvoudig beheer en end to end security “gewoon” goed geregeld zijn. Dit klinkt niet voor iedereen eenvoudig, maar het is echt haalbaar en biedt veel kansen voor organisaties om het primaire proces te verbeteren en aan de huidige en toekomstige eisen te voldoen. Met de Future Ready Workplace van VMware maken wij dit samen met onze klanten in de praktijk ook echt mogelijk.”

Tom Vallons, Managing Director bij ITQ: “Wat betreft werk en gedistribueerde workforces kun je denk ik spreken over het tijdperk ‘voor Corona’ en ‘vanaf Corona’. Voorheen was het voor vele businesses de norm om op kantoor te werken en remote werken de uitzondering. Omwille van Corona zien heel veel bedrijven in verschillende sectoren nu dat het ook anders kan. Ik ben ervan overtuigd dat remote work de norm gaat worden voor veel sectoren, door ‘het nieuwe normaal’. Dat moet dan structureel goed en veilig mogelijk gemaakt worden. En daar kunnen VMware en ITQ bij helpen.”