Nieuws

Geluk als basis voor geweldige resultaten

Chief Happiness Officer spil in initiatieven voor gelukkige en productieve werknemers

Door: Leon de Werker, Senior Regional Director Benelux & Chief Happiness Officer, VMware

Het VMware-team in de Benelux heeft in de afgelopen jaren geweldige prestaties neergezet. Niet alleen de omzet, maar ook het aantal collega’s in de Benelux – nu al meer dan 150 – laat jaar-op-jaar een gezonde groei zien. Even belangrijk is dat onze inspanningen ook tevreden klanten hebben opgeleverd, getuige de zeer positieve NPS-scores die we elk kwartaal behalen. We zijn daar natuurlijk erg blij mee want juist het zorgen voor tevreden klanten is voor iedereen uit het team een zeer belangrijke driver.

Ontwikkelen van geluk
VMware is, ook in de Benelux, al jaren de nummer 1-speler in een aantal markten. Deze positie hebben we onder andere weten te behalen door het leveren van geweldige technologie en het maken van een optimale business-planning. Tegelijkertijd zou dit nooit gelukt zijn zonder ook te investeren in het werkgeluk van onze mensen. Bij VMware werkt een gedreven team van mensen dat het hele jaar door met passie en toewijding samenwerkt met onze klanten en partners. Dat gaat echter niet vanzelf, maar vraagt engagement en alignment van iedereen, in welke functie dan ook. Wij geloven sterk in het ontwikkelen van geluk op de werkvloer door op zoek te gaan naar wat mensen drijft in hun werk, maar ook op persoonlijk vlak. Dit zorgt niet alleen voor collega’s die zich gekend en gehoord voelen, het zorgt er tevens voor dat zij beter presteren in hun werk en daarmee uitzonderlijke prestaties kunnen neerzetten.

De zoektocht naar wat onze mensen willen bereiken, hoe ze daar komen en daar vervolgens op een respectvolle manier mee omgaan, zie ik als de drijvende krachten achter de happiness binnen onze organisatie. Dat dit werkt, blijkt onder andere uit het feit dat veel sollicitanten die ik spreek aangeven gehoord te hebben van de bijzondere cultuur binnen VMware. Omdat ik leiding geef aan de Benelux-organisatie zie ik het ook als mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat mensen deze happiness zo ervaren. Precies daarom ben ik sinds enige tijd ook de Chief Happiness Officer van het Benelux-team van VMware, een zeer dankbare taak. Ik leg graag uit waarom dat zo is.

Force for Good
Bij VMware staat de Force for Good centraal in alles wat we doen. We geloven dat door de inzet van technologie er ongekende mogelijkheden ontstaan voor mensen en onze planeet. Een goed voorbeeld daarvan zijn lichamelijk en/of verstandelijke gehandicapte bewoners van Siza in Arnhem die mede dankzij VMware-technologie in staat zijn veel zelfstandiger te leven. Hiermee reiken het geluk en de vooruitgang die wij met ons werk pogen te bereiken veel verder dan onze eigen mensen en zelfs onze klanten.

Op zoek naar de purpose
Ik zie het als mijn persoonlijke taak ervoor te zorgen dat mijn Benelux-collega’s plezier beleven in de dingen die ze doen en dat ze inzien dat hun werk niet alleen bijdraagt aan een hogere omzet, maar juist ook aan deze Force for Good. Om dat voor elkaar te krijgen, krijgt iedere medewerker de mogelijkheid een paar dagen per jaar een actieve bijdrage te leveren aan een maatschappelijk project dat ze zelf mogen uitkiezen. Daarnaast helpen we mensen op zoek te gaan naar hun purpose, naar wat hen beweegt in hun dagelijks werk en om hun passie verder te ontwikkelen. We doen dat onder andere door het aanbieden van zogenaamde Purpose Workshops waarin we zoeken naar zingeving en dat koppelen aan de zakelijke omgeving waarin we opereren. We helpen mensen hun hard én soft skills verder te ontwikkelen en mochten ze ergens tegenaan lopen, zowel fysiek als mentaal, dan bieden we naast een luisterend oor ook professionele ondersteuning. Zo geven we handen en voeten aan waardes waar we zeggen voor te staan.

Betrokken medewerkers
Als onderdeel van mijn rol als CHO leer ik ook graag van andere ervaringsdeskundigen. Zo ben ik voornemens om met enkele collega CHO’s een on- & offline Thought Leader Group te starten om ervaringen en best practises te delen en zo de betrokkenheid van medewerkers verder te laten groeien. Daarnaast werken we binnen het Benelux-team aan het invoeren van een Employee Promoter Score die ons een spiegel moet voorhouden of we inderdaad op de goede weg zijn. Dit alles met als doel om iedereen in het team gelukkig en fysiek en mentaal gezond te houden, zodat we met elkaar kunnen blijven werken aan de Force for Good! Dat is mijn doel als Chief Happiness Officer! Alleen met een team dat bestaat uit gelukkige mensen zijn we in staat om de fantastische resultaten van afgelopen jaren ook in 2019 en daarna door te zetten.