Success Stories

Radiologen Ziekenhuisgroep Twente kunnen beelden efficiënter beoordelen

 

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) levert zorg aan mensen in ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en vijf buitenpoliklinieken. Zo’n 60 radiologen bekijken en diagnosticeren niet alleen MRI’s, CT’s, röntgenfoto’s en echo’s van ZGT-specialisten, maar ook medische beelden van twee ziekenhuizen uit Enschede en Winterswijk. Voor ZGT betreft dit alleen al zo’n 250.000 radiografische onderzoeken per jaar.

Veel bandbreedte en rekenkracht

Projectleider medical imaging bij ZGT, Jeroen Geerdink: “Radiologen werken met Picture Archiving and Communication Systems (PACS), een netwerk van speciale computers, servers en software. Dit zijn zware werkstations die veel bandbreedte en rekenkracht vereisen. Bovendien zijn ze vaak gekoppeld met verschillende applicaties en informatiesystemen. Zo’n werkplek is uitgerust met twee diagnostische monitoren en twee normale monitors. Voor de werkstations en monitors gelden strikte internationale kwaliteitsstandaarden. Bijvoorbeeld voor de resolutie, grijswaarden en andere technische condities.”

Virtualisatie PoC

Toen het einde van de levensduur van de 27 werkstations in zicht kwam, heeft de ICT-afdeling van ZGT de laatste technische ontwikkelingen onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het technisch mogelijk was PACS-werkstations te virtualiseren middels VDI.  In samenwerking met VMware-partner Cliënt ICT Groep besloot ZGT hiervoor een Proof of Concept (PoC) te ontwikkelen op basis van VMware Horizon.

Senior serverbeheerder, Jeroen Agten, zegt hierover: “Virtualisatie van de PACS-werkstations was om verschillende redenen aantrekkelijk. De werkstations hebben koppelingen met systemen, zoals ZIS en spraakherkenning, en zijn hierdoor vrij complex ingericht. Onderhoud en maandelijkse updates gebeuren op locatie. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten we alles dubbel controleren en dienen we de productie van de radiologen zo min mogelijk te belasten. De VDI-oplossing biedt flexibiliteit waarmee wijzigingen in productie snel zijn door te voeren, zonder downtime. Hiermee is het niet meer nodig om werkplekken tijdelijk buiten gebruik te stellen voor beheer en onderhoudswerkzaamheden.”

Locatie-onafhankelijk werken

Naast de voordelen voor de beschikbaarheid van de werkstations, was ook de groeiende behoefte aan flexibiliteit een belangrijke reden voor de PoC. Geerdink: “De wens om locatie-onafhankelijk te werken bestaat al jaren, maar was technisch en praktisch nog niet haalbaar. Radiologen zijn effectiever als ze op verschillende locaties beelden kunnen interpreteren, of mee kunnen kijken met collega’s, zonder dat daar per se zware werkstations voor nodig zijn. De flexibiliteit en schaalbaarheid die virtualisatie biedt, is daarbij onmisbaar.”

Uitdagingen PoC

Client ICT Groep richtte samen met ZGT een PoC in voor de virtualisatie van de PACS-werkstations. De vraag was of desktopvirtualisatie op basis van VMware Horizon de traditionele high-end werkstations kon vervangen. Geerdink: “Virtualisatie van dit soort werkplekken is om verschillende redenen een uitdaging. Zo heeft een werkplek vier schermen die aan zware grafische eisen en regels moeten voldoen. Dat vraagt veel connectiviteit en een enorme schaalbaarheid van de videokaarten. Bovendien mag de noodzakelijke compressie van data niet tot kwaliteitsverlies of afwijkingen van de beelden leiden. De beschikbaarheid van nieuwe vGPU-technologie van NVIDIA droeg bij aan de oplossing.”

Meer patiënten helpen

De PoC is succesvol verlopen en ZGT staat aan de vooravond van de definitieve uitrol van de virtual desktops. Agten: “In nauwe samenwerking met Cliënt ICT Groep en VMware hebben we aangetoond dat desktopvirtualisatie van PACS-werkstations niet alleen haalbaar is, maar ook concrete voordelen oplevert.” Hans Kraaijeveld van Client ICT Groep licht toe: “Doordat de omgeving in het datacenter draait, zijn de prestaties niet alleen beter. Ook het beheer is aanzienlijk eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Updates en onderhoud doe je nu centraal en dat geldt ook voor het testen en uitrollen. Dat bespaart tijd en de risico’s op productieverlies van de radiologen is flink teruggedrongen.” Geerdink voegt toe: “In de nieuwe situatie kunnen radiologen ook vanaf andere locaties of vanuit huis gaan werken. Dit vereist wel een goede verbinding en de juiste monitors. Daarbij worden alle zaken rondom beveiliging en privacy centraal binnen het datacenter opgelost. Zo kunnen radiologen veel flexibeler opereren, komt just-in-time diagnostiek dichterbij en kan de maatschap wellicht het werkgebied uitbreiden. Deze technisch unieke oplossing biedt de radiologiemaatschap MRON in ZGT in ieder geval ruime mogelijkheden om meer patiënten nog beter te kunnen helpen.”