Applicatie Modernisatie

Next-gen apps: de sleutel tot bedrijfscontinuïteit

Door: Ed Hoppitt, Director of Apps and Cloud Native Platforms VMware, EMEA 

In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe recente gebeurtenissen digitale transformatietrends hebben versneld. Van niet meer met contant geld betalen tot en met veel meer mensen die vanuit huis werken. Veel recente veranderingen in consumentengedrag zijn niet langer sociaal-economische veranderingen voor de lange termijn. Het zijn inmiddels gevestigde trends die aansluiten bij de huidige samenleving. 

Deze versnelling op digitaal vlak heeft in de afgelopen maanden geleid tot nieuwe bedrijfsmodellen en ook tot de wens en noodzaak voor meer flexibiliteit in werken, op een manier die de bedrijfscontinuïteit niet schaadt. Om bedrijfsprestaties te verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid van werknemers en klanten te waarborgen, vertrouwen inmiddels veel organisaties op de mogelijkheid om snel next-generation applicaties te leveren.

Wat echter duidelijk is geworden, is dat het vermogen van een bedrijf om zich succesvol aan te passen grotendeels afhangt van de mate waarin hun activiteiten zijn gedigitaliseerd en hoe gemakkelijk ze applicaties en services strategisch kunnen inzetten. 

Maar hoe bereiden organisaties zich precies voor op het ondersteunen en moderniseren van verouderde app-portfolio’s terwijl ze nieuwe cloud-native app-practices toepassen en deze veilig leveren in een multi-cloudwereld?

CEO’s en senior executives moeten technologisch onderlegd zijn
Hiervoor zijn twee dingen noodzakelijk: CEO’s en senior executives met echte technologische knowhow en een digitale basis waarop applicaties consequent beheerd, beveiligd, ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden, ongeacht de datacenter- of cloudomgeving. 

Ten eerste, de leider met een technische achtergrond. Uit recent onderzoek van VMware komt naar voren dat bijna driekwart van de bedrijfsleiders in EMEA gelooft dat leidinggevende functies, zoals die van CEO’s, zouden moeten worden bekleed door mensen met een technische achtergrond, zoals app- of softwareontwikkelaars. Waarom? Omdat hun expertise en hun vermogen om veranderingen door te voeren zorgt voor meer efficiëntie in de hele organisatie, verhoogde bedrijfsprestaties, meer innovatiepotentieel en betere klantervaringen*.  

Deze push vanuit een hoog niveau is cruciaal om de cultuur te creëren die nodig is om te innoveren en slimme beslissingen te nemen die zorgen voor continuïteit en flexibiliteit binnen het bedrijf. Uiteindelijk creëert dit toekomstbestendige omgevingen om klanten mee te verrassen en medewerkers te ondersteunen. Maar er is ook technologie voor nodig – er moet een robuuste basis worden gebouwd met daarop de applicaties die die innovatie aandrijven.

Vrijwel alle bedrijven vertrouwen tegenwoordig op software die zo snel mogelijk kan worden ontwikkeld en gebruikt, kan worden aangepast aan veranderende eisen vanuit de markt en kan draaien op een infrastructuur die snel mee kan schalen bij veranderingen. Maar IT-teams hebben te maken met inconsistente datacenter- en cloudactiviteiten, waardoor het moeilijker wordt om binnen deze applicaties voordelen te behalen op het gebied van beveiliging, controle, snelheid, portabiliteit en samenwerking. Een digitale basis biedt het platform – en de keuze waar IT moet draaien – om bedrijfswaarde te creëren, ontwikkelaars de beste omgeving te bieden en IT te helpen om elke applicatie, in elke cloud, op elk device effectief te beheren met intrinsieke beveiliging. 

Bedrijven hebben een digitale basis nodig die consistent is in verschillende omgevingen en platforms, die het eenvoudig maakt om apps te draaien en beheren en die de basis vormt voor snelle ontwikkeling en implementatie van apps – dit alles voorzien van ingebouwde beveiliging.

Er is een direct verband tussen deze kenmerken en bedrijfsprestaties. Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat tweederde (66%) van de nieuw ontwikkelde applicaties de productie haalt in goed presterende organisaties, vergeleken met 41% bij de ondermaats presterende organisaties. Bovendien haalt 70% van de applicatie-inspanningen de productie binnen het geplande tijdsbestek bij goed presterende organisaties, vergeleken met slechts 41% bij ondermaats presterende organisaties**.

Een betere klantervaring betekent beter rendement
Als u moderne applicaties kunt inzetten, kunt u de klantervaring verbeteren – zo simpel is het. VMware-onderzoek bevestigt dit: 80% van de app-ontwikkelaars en technologieleiders in EMEA (en 79% in Nederland) gelooft dat organisaties die geen succesvolle strategie voor applicatiemodernisering hebben, niet in staat zal zijn om de allerbeste ervaring te bieden*.

Door moderne applicaties kunnen werknemers op afstand werken, ze zorgen voor betrouwbare uptime om klanten betrokken te houden en ze kunnen – veel meer dan hun legacy-tegenhangers – voortdurend en naadloos updates pushen. Zo kunnen ze de gebruikerservaring behouden én zich aanpassen aan het veranderende landschap.

Betere prestaties in lastige tijden
Het zijn lastige tijden, dat valt niet te ontkennen. Maar bedrijven passen zich aan en willen succesvol zijn. Er zijn twee basisprincipes om de onzekerheid van nu te pareren: leiders met technologie in hun DNA, gecombineerd met een digitale basis die kan helpen het tempo van het leveren van nieuwe apps en diensten te versnellen. Als het niet lukt om beiden te implementeren, dan zullen organisaties niet in staat zijn om de applicaties te maken die ervaringen opleveren waar klanten meer voor willen betalen.

Next-gen apps: de sleutel tot bedrijfscontinuïteit

* In opdracht van VMware interviewde Vanson Bourne in maart en april van 2020 in totaal 2.250 respondenten in EMEA: 750 zakelijke besluitvormers, 750 IT-besluitvormers en 750 app-ontwikkelaars. Alle respondenten zijn afkomstig van organisaties met ten minste 500 werknemers in private en publieke sectoren, inclusief maar niet beperkt tot IT, financiële diensten, detailhandel en groothandel, gezondheidszorg, onderwijs en overheid.
** Goed presterende/hyper growth organisaties zijn organisaties die een jaarlijks groeipercentage van +15% in omzet hebben. Ondermaats presterende/niet-groeiende organisaties zijn organisaties die een jaarlijkse groei van 0% of minder in omzet hebben.