Nieuws

VMware’s Global Impact Report 2020: Bouwen aan een verantwoordelijk bedrijf en een veerkrachtige toekomst

In september 2020 publiceerde VMware haar nieuwste Global Impact Report, met daarin VMware’s meest recente prestaties en inspanningen en bijdrage aan een betere wereld (force for good). In een tijd van aanhoudende wereldwijde uitdagingen – de COVID-19-pandemie, klimaatverandering, geopolitieke onzekerheid, sociaal onrecht – wil VMware haar bedrijf en klanten ondersteunen om een veerkrachtige, verantwoordelijke wereld te creëren voor toekomstige generaties. 

Het nieuwste rapport belicht de belangrijkste prestaties en mijlpalen voor de doelstellingen van VMware voor 2020, die vijf jaar geleden werden opgesteld. De belangrijkste punten zijn:

  • Sinds 2003 heeft het productportfolio van VMware klanten geholpen om de CO2-uitstoot te beperken met meer dan 1,2 miljard ton
  • VMware haalt nu 100% van de elektriciteit voor haar wereldwijde gebouwen uit hernieuwbare bronnen
  • VMware heeft twee jaar achter elkaar de CarbonNeutral Company-certificering behaald 
  • Meer dan 22.100 VMware-medewerkers ondersteunden meer dan 10.000 non-profitorganisaties in 97 landen 
  • VMware IT Academy werkte samen met meer dan 2.400 onderwijsinstellingen met meer dan 48.000 studenten in 93 landen 

Klanten gebruiken VMware voor impact op sociaal- en milieuvlak
In het rapport meldt VMware ook dat klanten de oplossingen gebruiken voor sociale doeleinden (social good). Het Nederlands Kanker Instituut gebruikt bijvoorbeeld VMware-oplossingen om baanbrekend kankeronderzoek te doen. Yorkshire Water verbruikt minder energie dankzij VMware. En Città metropolitana di Roma Capitale zorgt met de hulp van VMware-oplossingen voor minder verkeersopstoppingen om de stad leefbaarder te maken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties
Door de wereldwijde veranderingen moeten landen, bedrijven en gemeenschappen samenwerken om de structurele en systemische uitdagingen aan te pakken. Daarom heeft VMware zich in 2019 aangesloten bij het grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven ter wereld, de United Nations Global Compact (UNGC). VMware werkt mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en wil aan de hand van de principes en prioriteiten een wereldwijde en exponentiële positieve impact stimuleren. 

Visie voor 2030
VMware ziet een toekomst voor zich die rechtvaardig en inclusief is, waarin de waardigheid, de gezondheid en het welzijn van alle mensen voorop staan en waarin technologie de basis is voor het oplossen van complexe problemen, zodat iedereen met vertrouwen vooruit kan kijken. In deze toekomst zullen bedrijven en overheden de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling halen door middel van duurzame innovatie, samenwerking en beleid, waardoor meer welvaart en kansen voor iedereen worden gecreëerd. VMware bouwt aan een veilige, veerkrachtige en duurzame digitale basis voor een toekomst waarin technologie een positieve impact zal hebben op alle belanghebbenden: medewerkers, klanten, aandeelhouders, burgers, gemeenschappen en onze planeet.

De langetermijnvisie van VMware voor 2030 is gericht op rechtvaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid:

  • Rechtvaardige toegang voor iedereen tot alle mogelijkheden die de digitale toekomst biedt
  • Het vertrouwen van al onze belanghebbenden door ons streven naar veerkracht, ethiek, data privacy en intrinsieke beveiliging
  • Een duurzame digitale infrastructuur door efficiëntie en hernieuwbare energie, om de overgang naar CO2-neutraliteit te ondersteunen

Pat Gelsinger, Chief Executive Officer van VMware: “Als bedrijfsleiders mogen we niet blind zijn voor de wereld om ons heen. We moeten luisteren, leren en collectief actie ondernemen om iedereen te helpen, in plaats van alleen een selecte groep. Er is werk aan de winkel. Om een langetermijnvisie voor 2030 om te zetten naar concrete bedrijfsdoelstellingen, moeten we op een nieuwe manier denken, gewaagde doelen operationaliseren en ESG nog meer integreren in onze bedrijfsactiviteiten. Verantwoord ondernemen is niet langer een leuke bijkomstigheid, het is een zakelijke noodzaak. Dit is hét moment om te innoveren en een betere en veerkrachtigere wereld voor iedereen te creëren.”