Vanliga utmaningar vid flytten till molnet

Publicerades den 26/04/2021 by vmwaresweden

Molnlösningar har aldrig varit viktigare för verksamheter än vad de är idag. Pandemin har verkligen visat på ett större behov av en snabb och skalbar infrastruktur som stöttar exempelvis vård och arbete på distans. 

Många verksamheter har dock utmaningar att anpassa sina applikationer till den molnmiljö de har valt. Därför är det viktigt att förstå de utmaningar som kommer med migrering för att välja rätt molnlösning. Nedan listar vi några vanliga utmaningar vid flytten till molnet:

  • Anpassning för människor och av processer: Människor och processer måste förändras och anpassas för att utveckla nya kompetenser och verktyg i publika molnmiljöer. Att lära sig en ny lösning kan påverka nuvarande effektivitet på grund av svårigheter att anställa, utbilda och omskola lämpliga IT-talanger. I en bransch som definieras av verksamhetskritiska processer, såsom inom sjukvården, kan IT-personal känna sig tveksamma till att genomföra förändringar av rädsla att orsaka störningar.
  • Ny arkitektur för applikationer: Många befintliga applikationer som körs i lokala datacenter är inte utformade för att köras i publika molninfrastrukturer. Applikationer kan behöva göras om, konverteras och allt måste sedan omprövas grundligt. Nätverk ska integreras och konfigureras om, och lagringen ska migreras och anpassas till de funktioner som finns tillgängliga i det publika molnet.
  • Motståndskraft hos verksamhetskritiska applikationer: Verksamhetskritiska applikationer måste uppfylla samma eller till och med bättre krav på prestanda och tillgänglighet efter migrering än tidigare. Applikationer som har förlitat sig på infrastruktur för att ge önskad flexibilitetsnivå måste implementeras på nytt för att de ska kunna byggas in. Alla verksamhetskritiska workloads måste testas noggrant i den publika molnmiljön för att säkerställa att de önskade tillgänglighetsmålen uppnås.
  • Kostnad, tid och risk: Migrering av applikationer till molnet är komplex och den omarbetning som krävs för att göra flytten kan vara kostsam och tidskrävande. Den ansträngning som krävs för att migrera applikationer till molnet underskattas ofta, vilket resulterar i projekt som hamnar utanför satta tid- och budgetramar, eller som underlevererar för att uppnå målen. Migreringsprojekt kan tömma resurser och budgetar från annan kritisk IT-verksamhet, vilket ökar risken att inte kunna stötta satta affärsmål.
  • Säkerhet och styrning: Exempelvis sjukvårdsorganisationer står inför ett dilemma att ge upp en viss grad av kontroll över sin infrastruktur i det publika molnet. Säkerhetspolicys och metoder måste uppdateras för att överensstämma med den nya modellen. Skillnaderna mellan lokal och publik molninfrastruktur begränsar återanvändningen av etablerade säkerhets- och styrningsrutiner samt verktyg. Publik molninfrastruktur har olika konsumtionsmönster. Därför måste nya styrningsmodeller upprättas för att kontrollera hur molnresurserna utnyttjas. Brist på säkerhet och regelefterlevnad kan också leda till säkerhetsproblem med exempelvis känsliga data.

Ett hybridmoln skulle kunna lösa många av dessa utmaningar och möjliggöra en effektiv miljö både lokalt och i molnet för att stötta innovativa applikationer och tjänster utan att kompromissa om kostnadseffektivitet och säkerhet. Läs mer om hur dessa utmaningar kan adresseras med VMware Cloud on AWS.


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Publicerades den 06/12/2019 av vmwaresweden

Intervju: ”Få saker att hända – och människor att hålla”

Vi tog en kopp kaffe med VMwares relativt nya Sverigechef, Marie Berner Moberg, och passade på att ställa några frågor om hennes första tid på VMware, och om henne själv. Berätta Marie, hur har din första tid på VMware varit? Den har varit oerhört intensiv och rolig. Jag har lärt mig så mycket, och med […]

Publicerades den 10/01/2020 av blogadmin

VMware Cloud on AWS – genvägen till molnet

Av: Camilla Skallerup, VMC on AWS in the Nordics & Baltics Hybridmoln har länge varit ”det nya normala”, och vi ser nu att det förlängda datacentret på allvar har landat i Norden. 2017 gick VMware och AWS som bekant ihop och skapade en gemensam molnlösning som gör det enkelt att lägga ut sina arbetsflöden i […]

Publicerades den 10/07/2020 av vmwaresweden

VMware visar genvägen till en öppen molnstrategi

Vägen till en molnstrategi kan vara lång och oöverskådlig, likaså kan genomförandet av en sådan. För några kan överblicken över infrastrukturen vara så oklar, att det kan vara svårt att verkställa önskemålen från företaget. Det kan till exempel bero på att man har traditionella applikationer i infrastrukturen, som är beroende av egenskaper i den underliggande […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy