Ökat engagemang ger bränsle åt en ny virtuell värld av hälsovårdsteknik

Publicerades den 07/04/2021 by vmwaresweden

Med tiden kommer vi att blicka tillbaka på de senaste 12–18 månaderna och se en oerhört inflytelserik och, vågar jag påstå, positiv period för sjukvården. Jag vill inte bagatellisera effekten på liv och försörjningsmöjligheter globalt, men bilden kommer att bli mycket klarare och ljusare på lång sikt när dammet har lagt sig.

Det beror på att pandemin och tiden precis före den har fungerat som en katalysator för förändringar när konsumenterna har tagit stora kliv mot att gå över till innovationer inom digital hälsa. Medan man inom socioekonomin viskar om optimering när det gäller vaccin och borttagna restriktioner, kan sjukvårdssektorn se fram mot början av en ny era med digital hälsovård.

Brytpunkt för telehälsa

Telehälsan höll på att få fart före pandemin. Den har drivits på exponentiellt av covid-19. Pandemin svepte undan flera gamla hinder, t.ex. sjukvårdspersonalens och patienternas önskan om att fysiskt infria medicinska riktlinjer som fokuserar på personlig diagnos och personliga ersättningsmodeller som inte uppmuntrar till konsultationer på distans. Faktum är att år 2020 var en psykologisk och systemisk vändpunkt för telehälsa som motor bakom en ny självbetjäningssyn på medicin och deltagandebaserade ersättningsmodeller.

Ta Storbritannien som exempel. Före viruset var bara 1 % av de 340 miljoner besöken varje år till läkare och sjuksköterskor inom NHS videomöten. Efter virusutbrottet har onlineläkarplattformen Push Doctors konsultationer ökat med 70 % per vecka – eftersom NHS uppmuntrade samtliga 7 000 allmänläkarmottagningar att minska antalet personliga möten med medarbetarna. Trots det finns det enormt mycket kvar att göra. Storbritannien har den lägsta väntelistan för planerad vård sedan registren började föras. Vi har även märkt av en stor ökning av onlinetjänster i Tyskland, särskilt eftersom det är tillåtet att skaffa sig sjukintyg av nätläkare.

Slavar under innovation

I konsumentundersökningen om ”digitala frontlinjer” som vi nyligen genomförde i Europa fann vi att 60 % av konsumenterna nu säger att det är ”digitalt nyfikna” eller ”digitala utforskare”. Det innebär att det i många länder finns människor som är villiga att konsumera digitala tjänster och upplevelser. Det är en trend som otvivelaktigt drivs på av konsumentisering, som har gjort oss till innovationens slavar. Från hemmets lugna vrå har vi insett fördelen med att kunna köpa produkter och tjänster när vi vill utan det personliga alternativets krav på att vara på rätt plats på rätt tid och att det vi vill ha ska finnas där. Detta har lett till att folk nästan har gjort helt om och börjat se det digitala som en huvudkomponent inom sjukvården.

Undersökningen visade dessutom att nästan hälften (44 %) av alla européer nu kan tänka sig – eller till och med tycker det är spännande – att ersätta personliga rutinmöten i sjukvården med möten på distans eller virtuella möten. Den här typen av teknik kan förstås inte ersätta fysiska undersökningar som krävs vid uppföljningar – om de behövs. En dominoeffekt håller gradvis på att nöta bort tvivlen, rädslan och skepsisen inför teknikens roll för att skydda oss själva, våra vänner och vår familj. De som tar sina första steg mot att acceptera teknikens möjligheter att övervaka, diagnostisera och förbättra deras hälsa och välmående hjälper till att ändra de breda uppfattningarna bland konsumenterna.

Roten till tillit

Förväntningarna vi alla har fått som digitala konsumenter påverkar nu uppenbarligen hur vi betraktar vår egen sjukvård, de tjänster vi får och hur vi kan prata med NHS eller privata sjukvårdsgivare. Vi har kommit långt från det stadium då konsumenterna sökte lite snabbt på Google för att ”diagnostisera” symtom: bärbara enheter som övervakar våra vitalvärden varje dag är nu vanliga. Och tänk på hur många nya aktiva användare det finns av hälsovårdsappar som Babylon Health eller till och med den brittiska spårningsplattformen, som enligt Statista hade laddats ned nästan 21 miljoner gånger i december i fjol. Allt bygger på tillit till tekniken.

Vår forskning visade att tilltron till artificiell intelligens (AI) också växer. Hela 40 % av alla konsumenter kan tänka sig att lita på att en dator hittar och känner igen avvikelser, t.ex. cancerceller, i stället för en mänsklig läkare. Vi fann även att många anser att robotik nu har blivit mer tillförlitligt – 45 % av alla människor känner sig trygga med eller tycker att det är spännande att en mer kvalificerad läkare utför invasiva ingrepp med stöd av kirurgirobotar hellre än en mindre kvalificerad läkare som opererar på egen hand. Forskningen visade att misstron mot hälsodata håller på att ebba ut och att 60 % av konsumenterna nu kan tänka sig att låta sin läkare få tillgång till helt korrekta data om deras dagliga liv, t.ex. mängd träning, diet och näringstillförsel, för att kunna få bättre hälsoråd.

Förändringens trefaldighet

Den stora digitala omvälvningen 2020 har fått konsumenterna att bli mindre tveksamma inför teknik. Från diagnos till behandling eller vård under längre tid: forskningen pekar mot en framtid där teknik, läkare och patienter bildar en trefaldighet under varje led av hälsovårdsresan, särskilt på områden som tidigare har varit svåra att navigera. 58 % av alla konsumenter kan nu tänka sig eller tycker det är spännande att familjemedlemmar som har en kronisk eller långvarig sjukdom kan bo längre bort från sjukvården tack vare sensorer och realtidsövervakning av data som förutsäger när de behöver medicinsk hjälp. På andra områden har 46 % tilltro till att tekniken ska kunna minska risken för invasiva ingrepp markant inom de kommande fem åren, medan 51 % tror att tekniken kan förbättra sårbara människors livskvalitet, t.ex. äldre eller handikappade.

De första stegen är alltid de svåraste. Nu är de gjorda, och med tanke på den press personal i sjukvården och systemen själva utsätts för, kommer vi att märka av en ännu större digital aptit från fler i befolkningen. Vårdorganisationer och det allmänna har en möjlighet. Det är hög tid att skapa, leverera och skydda bra appar, tjänster och upplevelser för att tillgodose konsumenternas förväntningar och förbättra deras hälsa och välmående genom banbrytande digitala tjänster.

Mer information om hur VMware kan hjälpa er på digitaliseringsresan inom sjukvården får du om du besöker oss här.

Jens Kögler, ansvarig för hälsovårdsbranschen i EMEA hos VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Hittade inga liknande texter.

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy