Deutsche Telekom IT Solutions RUS förkortar sina ledtider med VMware Cloud Foundation

Publicerades den 14/04/2021 by vmwaresweden

Deutsche Telekom IT Solutions RUS är den strategiska it-avdelningen på Europas främsta telekomföretag, Deutsche Telekom. Företaget har varit verksamt på den ryska marknaden sedan 1995 och Deutsche Telekom IT Solutions RUS har i dag etablerat sig som en ledande leverantör av it-tjänster inom telekommunikation, fordonsteknik, logistik, hälso- och sjukvård och många andra branscher. I Ryssland är Deutsche Telekom IT Solutions verksamma inom tre områden – programvaruutveckling, telekommunikation och molntjänster.

I dag fokuserar företaget i huvudsak på att utveckla innovativ teknik inom områden som artificiell intelligens, cybersäkerhet, blockkedjeteknik och IoT. Den ständiga utvecklingen ökar mängden data som ska bearbetas, vilket i sin tur resulterar i högre krav på både bearbetningens kvalitet och hastighet. Därför måste företaget boosta databehandlingskapaciteten och implementera innovativa programvaruverktyg som kan bearbeta stora mängder data och snabba på utvecklingen av nya produkter för att driva innovationen framåt.

99 % av tjänsterna som Deutsche Telekom IT Solutions RUS erbjuder är relaterade till programvaruutveckling. Det krävs ett stort antal miljöer och hög databehandlingskapacitet för att kunna testa programvara under utveckling samt testa hypoteser och validera olika versioner av programvaran.

Alla miljöer och all databehandlingskapacitet kan däremot inte distribueras i ett offentligt moln, främst på grund av säkerhetsriskerna, och av den anledningen behövde man etablera ett privat moln. Företaget valde VMware Cloud Foundation för att ersätta sitt gamla virtualiseringssystem och distribuera ett privat moln i Deutsche Telekom IT Solutions RUS-systemen som all databehandlingskapacitet skulle överföras till. Det hela gjorde det möjligt för företaget att snabba på bearbetningen av förfrågningar om databehandlingskapacitet och miljöer från utvecklare och testare. Nu får dem sina önskemål uppfyllda på 20–30 minuter istället för 1–2 dagar. Verktyget hjälpte även till att minska den tekniska supportens arbetsbelastning och öppnade upp för nya möjligheter till virtualisering, till exempel genom att hjälpa företaget att skapa virtuella labb för utbildningar och kurser.

Det fanns flera anledningar till att man valde just VMware Cloud Foundation. Först och främst kan verktyget utföra många olika uppgifter med minimal anpassning, vilket gör att företaget kan spara tid vid projektimplementering. För det andra är Deutsche Telekom IT Solutions RUS ett globalt företag och därför mycket intresserade av avancerade system som säkerställer informationssäkerhet. VMware-produkten innefattar lösningar för nätverkssäkerhet på detaljnivå som gör det möjligt för företaget att anpassa säkerhetsreglerna efter varje enskild företagsdel.

Att förtesta VMware Cloud Foundation tog bara tre månader. Den lyckade utvärderingen bekräftade att lösningen kunde klara av uppgiften och företaget började förbereda sig för att skala sin VMware Cloud Foundation-implementering. 

Framöver planerar Deutsche Telekom IT Solutions RUS att utöka sitt privata molns kapacitet ytterligare. Nu när de har använt lösningen i ett år har kunderna lärt sig att VMware Cloud Foundation är en stabil och tillförlitlig lösning som erbjuder många it- och verksamhetsfördelar. Samtidigt planerar T-Systems att inte bara distribuera lösningen för kundtjänständamål utan även att ladda upp systemen som lösningen använder för att upprätthålla den interna infrastrukturen i molnet. Företaget skapar till exempel system som är relaterade till blockkedjor, IoT och maskininlärning, vilket kräver resurser. Av den anledningen försöker företaget hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och fortsätter att utöka sina produkters funktioner. 


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Publicerades den 06/11/2019 av vmwaresweden

En innovationskultur som levererar – andra dagen på VMworld

VMwares Executive VP Ray O ‘Farrell öppnade upp dag två och diskuterade utmaningarna med digital transformation idag och i framtiden. Han välkomnade flera av sina olika kollegor upp på scenen för att berätta hur man bäst drar nytta av den moderna infrastrukturen och Ray betonade också att komplexa utmaningar kräver komplexa lösningar. Flera tekniska demonstrationer, […]

Publicerades den 24/10/2019 av vmwaresweden

IT som anpassar sig efter verksamheten

När det gäller teknik förväntar sig dagens anställda samma nivå av bekvämlighet, självbestämmande och flexibilitet i sina yrkesroller som hemma. Alltför ofta uppfylls dock inte de höga förväntningarna och istället för att IT anpassas efter företagets behov, måste de anställda anpassa sig efter IT-systemens begränsningar. IT-avdelningarna vill självklart uppfylla de här ökande förväntningarna från slutanvändarna, […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy