Tekniken som möjliggörare

Publicerades den 04/01/2021 by vmwaresweden

Nyligen släppte Vanson Bourne en intressant undersökning på uppdrag av VMware. Den visar bland annat att över hälften (57 procent) av de tillfrågade svenska mjukvaru- affärs-, HR- och IT-chefer uppger att deras verksamhet tjänar på att låta medarbetarna arbeta hemifrån. De säger också att de inte kommer kunna gå tillbaka till samma typ av kontorsarbetepolicy som de hade innan Covid19-pandemin.

Detta är intressant ur flera aspekter. Dels därför att många chefer ser att produktiviteten inte har minskat som de hade befarat, dels därför att den uppkomna situationen skapar behov av en uppdaterad arbetspolicy. Tanken att fulla kontor skulle betyda produktivitet har helt enkelt fått tänkas om.

Ett problem som tas upp i rapporten är att 43 procent av de tillfrågade svenskarna anser att företagets IT inte är utformat på ett sätt som i tillräckligt hög grad möjliggör distansarbete som standard. Detta är anmärkningsvärt eftersom distansarbete kommer vara standard på kort sikt och på längre sikt ser vi mer en hybrid arbetssituation där de anställda kommer kunna välja var de vill arbeta, självklart beroende på hur omvärlden ser ut. Nu har dock många verksamheter investerat i distanslösningar vilket gör att de anställda kan jobba helt eller delvis på distans. Något som inte var möjligt för många tidigare eftersom de endast förväntades arbeta på kontoret.

Några av de främsta anledningarna till detta mer traditionella arbetssätt där de anställda är på plats på kontoret är självklart att det på så sätt är enklare att erbjuda en enhetlig användarupplevelse, säkra tillgång till data och upprätthålla regelefterlevnad, men ett sådant dilemma kan VMwares Secure Access Service Edge-(SASE) plattform lösa. VMwares SD-WAN utvecklas till en SASE-plattform som kombinerar molnlösningar och säkerhet för att kunna erbjuda en effektiv drift och användarupplevelse, utan att tumma på regelefterlevnaden.

Alla verksamheter ser självklart lite olika ut men det finns vissa generella tips för företag som planerar att implementera ett mer digitalt arbetssätt och jag har samlat fem saker att tänka på nedan:

  • Ha fokus på de anställda – om användarna upplever att de tekniska lösningarna snarare står i vägen och gör dem mindre effektiva kommer de arbeta runt dem, vilket exempelvis kan få konsekvenser för säkerheten.
  • Tillgång till applikationer överallt och närsomhelst – de anställda behöver tillgång till sina applikationer för att kunna göra sitt jobb, och detta gäller oavsett om det är en ny app eller en app som har några år på nacken.
  • Hantering av enheter – samtliga enheter behöver enkelt kunna hanteras och uppdateras för att kunna erbjuda en enhetlig användarupplevelse.
  • Hantera användarupplevelsen och säkerheten – realtidsdata hjälper IT-avdelningar att hantera och förbättra upplevelsen och säkerheten vid behov.
  • Behov av automatisering – mer enheter, appar och hot gör den digitala arbetsplatsen mer komplex och automatisering krävs för att behålla kontrollen.

En introduktion till ett nytt jobb på distans hör inte till vanligheterna annars men är verklighet just nu. Jag är en av dem som bytte jobb under pandemin och jag har jobbat hos VMware sedan i augusti. Vi använder så klart våra egna lösningar för den digitala arbetsplatsen och som ny här måste jag säga att allt flöt på väldigt bra. Jag fick hem min nya jobbdator och redan första dagen var allt konfigurerat och fungerade sömlöst vilket underlättade väldigt mycket för mig. Vi vet ju hur det annars kan vara när tekniken krånglar i början och tar alldeles för mycket tid i anspråk.

Det är häftigt att komma in på ett företag vars lösningar är så relevanta för tiden vi har hamnat i. VMware har länge talat om den digitala arbetsplatsen och behovet av att lösningarna fungerar oavsett applikation, moln eller enhet. Detta har visat sig vara en nödvändighet för många fler verksamheter nu och vi ser verkligen vilken möjliggörare tekniken är, även om det finns aspekter och policys som vi kommer behöva anpassa och utveckla allteftersom.

Om ni vill veta mer om medarbetares produktivitet, stressnivåer och möjlighet till samarbete vid distansarbete rekommenderar jag er att läsa rapporten “The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce”.

Martin Hoffman, Senior Solutions Engineer på VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: ,

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy