IT-kunniga ledare är framtidens ledare

Publicerades den 20/01/2021 by vmwaresweden

När det talas om goda företagsledare talas det oftast om deras förmåga att utveckla verksamheten, vara initiativtagare, visionär och strateg. Egenskaper som varit utmärkande för goda ledare i alla år. Det talas dock alltför sällan om det faktum att de senaste decenniernas IT-revolution inte enbart påverkat kraven på de flesta verksamheter, utan även ledarnas roll – och vad som krävs av dem för att vara framgångsrika.

En färsk undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av VMware, riktad mot svenska företagsledare, visar att företag blir mer framgångsrika om deras ledning består av personer med bakgrund inom teknik, såsom app- och mjukvaruutveckling.

Hela två tredjedelar (66 procent) av de tillfrågade företagsledarna tycker sig se ett klart samband mellan framgång och teknikkunnande.

Studien visar även att verksamheter tjänar på att befordra medarbetare från verksamhetens teknikteam till beslutsfattande poster. När svenska företagsledare ombads identifiera vilka specifika positiva effekter de sett av att ge teknikkunniga personer ökat beslutsmandat över verksamheten, upplevde nästan varannan (46 procent) att kundupplevelsen förbättrats, 38 procent uppgav att det lett till att företaget presterar bättre mot sina affärsmål, 34 procent att innovationspotentialen ökat och en tredjedel (32 procent) att verksamheten blivit effektivare.

Många av de tillfrågade företagen har dessutom upplevt fördelarna med moderniserade applikationer under den rådande pandemin. Över hälften (57 procent) av respondenterna i EMEA lyfter fram de moderniserade applikationernas roll när det kommer till att möjliggöra distansarbete, mer än en tredje del (39 procent) framhäver hur applikationerna möjliggör kontinuerliga uppdateringar anpassade till ett förändrat landskap, och 37 procent anser att de ger en pålitlig upptid.

Även i undersökningen The Improving Customer Experience and Revenue Starts With the App Portfolio av Forrester på uppdrag av VMware, framkommer att fler än tre fjärdedelar (80 procent) av utvecklarna och teknikcheferna i EMEA anser det omöjligt att leverera en förstklassig kundupplevelse utan att modernisera sina applikationer. Denna åsikt delas av företagsledarna, bland vilka 80 procent anser att en förbättrad applikationsportfölj förbättrar kundupplevelsen – vilket i sin tur är direkt sammankopplat med företagets tillväxt.

Resultatet av undersökningen gör även tydligt att förmågan att utveckla och implementera nya applikationer har stor påverkan på företagets leverans. Inom företag med hög tillväxt går hela två tredjedelar (66 procent) av nya applikationer hela vägen till produktion, medan samma siffra enbart ligger på 41 procent bland företag med låg tillväxt. Bland företagen med hög tillväxt produceras även applikationerna inom den satta tidsramen i 70 procent av fallen, jämfört med 41 procent för företag med låg tillväxt.

Det är ingen nyhet att företagsledarna som grupp aldrig upplevt en så föränderlig tid som denna. Det är således hög tid för alla företag att se till att de rekryterar ledare som har kunskap om teknik och förståelse för applikationer, som kan hjälpa företaget att anpassa sig efter marknadens spelregler och skapa ett övertag gentemot konkurrenter. Pandemin har tvingat alla typer av branscher att vända sig till de digitala plattformarna – och det är de företagsledare som förstår dem som är framtidens ledare.

Marie Berner Moberg
Sverigechef, VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: , ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 05/08/2019 av vmwaresweden

Ny undersökning: Bra digital arbetsmiljö attraherar medarbetare och gör dem mer stolta

I en digital transformation finns det en risk att allt fokus läggs på själva tekniken. För att som företag verkligen lyckas med transformationen, krävs dock fler faktorer med på tåget. Verksamheten behöver ha medarbetarna med sig, transformera såväl arbetssätt som kultur, och se värdet av att skapa en bra digital arbetsmiljö. Det här har vi […]

Publicerades den 08/01/2019 av vmwaresweden

Fokus på: Att stärka ditt digitala arbetsutrymme

Nu när vi gått in i 2019 tänkte vi dela med oss av en sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna som stöttar våra strategiska IT-frågor. Dessa hörnstenar definierar vår syn på det stöd som vi ger våra kunder. På VMware är vi fokuserade på att stötta deras digitala omvandling, från infrastruktur till leverans och […]

Publicerades den 25/11/2019 av blogadmin

Din GPS för bättre kundservice och patientupplevelser med VMware Workspace ONE

Av Christian Nilsson, Senior Systems Engineer EUC   EUC (End User Computing) är ett område som berör oss alla, både privat och på jobbet. Det är verktyg som bara måste fungera när vi väl behöver dem. Vi har alla stött på uppdateringar som sätter krokben för applikationerna, och helt plötsligt har vi inte tillgång till […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy