Arbetet på distans är här för att stanna – men vad innebär det för dig?

Publicerades den 18/12/2020 by vmwaresweden

Det här året har många arbetsplatser genomgått en drastisk förändring – och inte nödvändigtvis en frivillig sådan. Nya arbetsmodeller som diskuterats i årtionden stod helt plötsligt längst upp på agendan. Vissa företag, som Barclays, har, efter att först ha varit tveksamma till distansarbete, gjort en helomvändning i frågan om hur deras arbetsplats ska se ut, medan andra, som Capital One och Spotify, har infört permanenta förändringar med virtuella kontor.

Många företag och medarbetare står nu i ett vägskäl. Hur kommer deras arbetssätt att se ut framöver? Med en flexibel distansarbetsmodell kanske det inte spelar så stor roll varifrån vi arbetar? Från huvudkontoret, på ett lokalkontor, hemifrån, på ett internetkafé – eller en blandning av alternativen. Vad är det egentligen som håller företagen tillbaka om produktivitetsnivåerna är höga och medarbetarna motiverade?

Vår nya undersökning tillsammans med Vanson Bourne visade att 41 procent av medarbetarna i EMEA nu ser distansarbete som en grundläggande förutsättning snarare än en förmån*. Men det är fortfarande tydligt att många företagsledare har problem att anpassa sig. När produktivitet till exempel inte mäts med gemensamma mål oroar sig 41 procent av cheferna i EMEA för att deras team inte sköter sina uppgifter som de ska när de arbetar på distans, och över hälften (59 procent) känner sig pressade att vara tillgängliga online utöver sina vanliga arbetstider.

Självklart finns det inte någon strategi som passar alla. Det som fungerar för en chef i ett land kanske inte fungerar för en nyexaminerad medarbetare i ett annat. Med hjälp av insikterna från vår forskning vill vi visa hur det nya sättet att arbeta påverkar personer olika beroende på vilken bransch man är i, var i karriären man befinner sig, samt ens köns- och generationstillhörighet.

Nyexaminerad man inom finans, 22 år

Paul tog nyligen examen och har en ny roll på ett finansföretag i Frankfurt. Till en början hade han problem med att lära känna kollegorna när de bara träffades virtuellt, men på hans nya arbetsplats finns det en positiv stämning och arbetsmoralen är hög. Paul tillhör generation Z och växte upp i en digital värld, och känner inte att den här typen av arbete kommer att vara något hinder för hans karriärutveckling. Vår undersökning visade följande för hans generation:

 • 61 procent tycker att det är lättare att prata och ta för sig i videomöten
 • 62 procent känner sig mer uppskattade av sina chefer
 • 61 procent känner sig pressade att vara tillgängliga online utanför sina vanliga arbetstider
 • 34 procent anser att deras produktivitet har ökat sedan de började arbeta på distans
 • 30 procent säger att samarbetet inom deras team har blivit bättre

Kvinnlig allmänläkare, 45 år

Kate är allmänläkare i Lyon och sedan mars har antalet fysiska möten med patienter minskat drastiskt. Digitaliseringen inom sjukvården gör det möjligt för Kate att träffa fler patienter än någonsin tidigare via videosamtal på tider som passar henne, vilket ger en bättre balans mellan arbete och privatliv. Inom sjukvården upplever cheferna följande:

 • 71 procent säger att de är mindre stressade
 • 67 procent känner sig mer uppskattade av sina kollegor
 • 40 procent anser att de är mer produktiva sedan de började arbeta på distans
 • 89 procent tror att konsultationer och rutinkontroller på distans kommer att bli allt vanligare
 • 84 procent tror att en utveckling mot telemedicin kommer att skapa långsiktiga möjligheter

Rekryterare och pappa, 35 år

Louis är rekryteringschef och bor utanför London med sin familj. Han har arbetat hemifrån på heltid sedan i mars och nu när han inte behöver pendla in till stan varje dag har Louis mer tid över för sina barn. Han och många andra män upplever att de blivit produktivare under de senaste månaderna:

 • 80 procent säger att balansen mellan arbete och privatliv har blivit bättre
 • 70 procent säger att de är mindre stressade
 • 42 procent oroar sig för att deras team inte sköter sina uppgifter som de ska när de arbetar på distans
 • 73 procent tror att nya idéer kommer från fler håll inom företaget än tidigare

68 procent säger att det är enklare att rekrytera toppkandidater

Kvinnlig IT-chef, 57 år

Catherine är beslutsfattare inom IT-frågor på en myndighet i Köpenhamn. Med sina goda digitala färdigheter har övergången till distribuerat arbete varit enkel för henne, men hon har lagt mycket tid på att säkerställa att hennes kollegor har den teknik och de kunskaper som de behöver för att kunna fortsätta att arbeta på distans. Andra IT-chefer i EMEA har haft liknande upplevelser:

 • 66 procent säger att de ser fördelarna med distansarbete och att de inte kommer att gå tillbaka till hur de arbetade tidigare
 • Endast 35 procent tror att deras IT-teknik inte är tillräcklig för att hantera en distansarbetande personalstyrka
 • 26 procent anser att ledningen motarbetar distansarbete
 • 68 procent känner att det är lättare att säga vad de tycker till sina chefer
 • 45 procent oroar sig för att deras team inte sköter sina uppgifter som de ska när de arbetar på distans

Att bli ett flexibelt företag

Nya arbetsförhållanden har tvingat företag att bli flexibla. De här hypotetiska scenarierna reflekterar medarbetarnas motvilja till att gå tillbaka till gamla strukturer och visar att de istället värdesätter den nya flexibiliteten.

Framåttänkande företag måste möta sina medarbetares önskemål om att distansarbete ska ses som en grundläggande förutsättning snarare än en förmån. Företagsledarna måste skapa en kultur och arbetsmiljö med fullständigt förtroende för medarbetarnas produktivitet och resultat, som inte är baserad på gemensamma mål och där medarbetarna trivs och utvecklas i en ny arbetsvärld.

Läs mer i vår senaste rapport ”The New Remote Work Era” här.

Infographic-remote-working-emea-FINAL

* Rapporten ”The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce” är baserad på en undersökning (som VMware har sponsrat) med 2 850 deltagare (950 beslutsfattare inom HR-frågor, 950 beslutsfattare inom IT-frågor och 950 beslutsfattare inom affärsfrågor) i 12 länder i EMEA – Storbritannien (600), Frankrike (450), Tyskland (450), Italien (150), Nederländerna, (150), Ryssland (150), Polen (150), Norge (150), Sverige (150), Spanien (150), Förenade arabemiraten (150) och Saudiarabien (150). Vanson Bourne genomförde undersökningen i juni och juli 2020.


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy