Global Impact Report 2020 från VMware: Bygg ett ansvarstagande företag och en motståndskraftig framtid

Publicerades den 21/10/2020 by vmwaresweden

I september 2020 publicerade VMware sin senaste Global Impact Report. I rapporten lyfts företagets framgångar och åtaganden om att uppfylla sitt löfte om att verka för det godas sak fram. Under en tid då de globala problemen hopas – covid-19-pandemin, klimatförändringar, geopolitisk instabilitet och sociala orättvisor – vill VMware fortsätta lotsa företaget och kunderna genom stormarna och bygga en mer ansvarstagande och motståndskraftig värld för kommande generationer.

Den senaste rapporten sätter fokus på viktiga resultat och milstolpar för VMwares mål år 2020, som fastställdes för fem år sedan. Detta är några av de viktiga punkterna:

  • VMwares produktsortiment har sedan 2003 hjälpt kunderna att undvika att släppa ut mer än 1,2 miljarder ton koldioxid.
  • VMware får nu all sin elektricitet till sina anläggningar från förnybara källor.
  • VMware har varit certifierat koldioxidneutralt två år i rad.
  • Fler än 22 100 medarbetare på VMware har hjälpt fler än 10 000 ideella organisationer i 97 länder.

VMware IT Academy har gått samman med över 2 400 utbildningsinstitutioner i 93 länder med över 48 000 studenter.

Kunder använder VMware för att påverka samhället och miljön
VMware rapporterar även om hur kunderna använder dess lösningar för samhällets bästa. Exempelvis genomför Netherlands Cancer Institute banbrytande cancerforskning och hjälper cancerpatienter att få högre livskvalitet med VMwares lösningar; Yorkshire Water minskar sin energiförbrukning tack vare VMware som ett led i sitt hållbarhetsarbete; och Città metropolitana di Roma Capitale minskar trafikstockningarna och blir en smartare stad med hjälp av VMwares lösningar.

FN:s mål för hållbar utveckling
Global förändring kräver samarbete mellan länder, företag och människor för att komma till rätta med strukturella och systemiska hinder. VMware vet detta och gick 2019 därför med i världens största initiativ för företagens samhällsansvar: FN:s Global Compact (UNGC). VMware strävar mot FN:s mål för hållbar utveckling och använder dess principer och prioriteringar för att få ett tydligt ramverk som visar hur man uppnår globala och positiva effekter.

Vision för 2030
VMware föreställer sig en rättvis och inkluderande framtid, där allas värdighet, hälsa och välmående kommer i första hand och där tekniken löser komplexa problem och skapar förtroende hos alla som är beroende av den. I denna framtid kommer företag och stater att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling genom hållbar innovation, samarbete och politiskt arbete och skapa välstånd och möjligheter för alla. VMware håller på att bygga en säker, motståndskraftig och hållbar grund för en framtid där dess teknik kommer att inverka positivt på alla intressenter: medarbetare, kunder, aktieägare, medborgare, samhällen och vår planet.

VMwares långsiktiga vision fram till år 2030 kommer att vara fokuserad på rättfärdighet, tillit och hållbarhet:

  • Tillit hos alla våra intressenter, inspirerad av vårt åtagande för motståndskraft, etik, dataintegritet och inbyggd säkerhet.
  • Rättfärdig tillgång till den digitala framtidens alla möjligheter.
  • Hållbar digital infrastruktur som uppnås genom radikal effektivitet och förnybar energi som stöttar övergången till nollutsläpp.

Vi är ett ledande företag och hör angelägna rop på att vi ska ägna uppmärksamhet åt världen omkring oss, lyssna och lära oss och vidta kollektiva åtgärder till förmån för många istället för få. Vi har ett jobb att utföra. Omformuleringen av en långsiktig vision för år 2030 till konkreta affärsmål kräver en ny form av tänkande, ett engagemang för att definiera djärva mål och bädda in miljö, socialt ansvar och ägarstyrning djupare i vår verksamhets rytm. Samhällsansvar är inte längre bara trevligt att ett företag har: det är nödvändigt för affärerna. Låt oss utnyttja detta vägskäl för att förnya oss och forma en bättre och mer motståndskraftig värld åt alla.” – Pat Gelsinger, CEO VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: ,

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy