Virtual Cloud Network: en närmast magiskt smidig lösning för ökad inbyggd säkerhet och leverans av moderna appar

Publicerades den 08/07/2020 by vmwaresweden

Nätverket är idag helt avgörande för det moderna företagets verksamhet: det förmedlar appar och data till de platser där de behövs, och är samtidigt otroligt viktigt för inbyggd säkerhet. Men i stället för att ses som verksamhetens DNA betraktas det av alltför många fortfarande som rena rörmokeriet.

Uppemot två tredjedelar (57 procent) av alla IT-chefer i Europa upplever att det är svårt, rentav väldigt svårt, att få total insyn i sitt nätverk[1] och nästan hälften säger att denna brist på insyn är ett stort bekymmer[2]. Samtidigt menar mer än en tredjedel (37 procent) att de problem som den bristande insynen medför har lett till att säkerhets- och IT-teamen drar åt olika håll. En fjärdedel (29 procent) av de tillfrågade företagen har idag inga planer på att införa en gemensam IT- och säkerhetsstrategi.

Det är uppenbart att många organisationer har börjat brottas med denna fråga allt eftersom de inser att transformationen av nätverket håller på att bli avgörande för säkerheten. 43 procent av de organisationer i Europa som tillfrågats säger att detta är en prioriterad fråga mellan 2019 och 20212.

Så hur ska då organisationen kunna utnyttja nätverkets kraft för att skydda data i hela verksamheten, från ursprunget till slutanvändaren?

Svårigheterna med att sätta nätverket i främsta rummet

Samarbetet mellan relevanta team är avgörande, även om denna allians och samordning i sig visar sig vara en av de största utmaningar företagen ställs inför.

I dagens läge ägnar sig bara en tredjedel av nätverksteamen åt att ta fram säkerhetsstrategier, trots att två tredjedelar, 61 procent, är med och genomför dem. Det är en signal om att nätverksteam inte anses vara likvärdiga med de andra IT- eller säkerhetsintressenterna. Dessa murar måste rivas: modern säkerhet är en lagidrott.

‒ Det är absolut nödvändigt att IT- och säkerhetsteamen samarbetar för att se till att hela IT-infrastrukturen förblir skyddad, säger Denis Onuoha, informationssäkerhetschef på Arqiva, en brittisk leverantör av kommunikationsstruktur. Nätverket är en oerhört viktig del av verksamheten och därför ser vi till att säkerheten är inbyggd i infrastrukturens konstruktion från början och inte som ofta läggs till i hast på slutet. Vi navigerar mellan allt fler moln- och edge-miljöer, och eftersom nätverket är kopplingen mellan dem alla, har det blivit absolut nödvändigt att betrakta nätverkssäkerheten som högprio.

En organisk metod för att bekämpa allt komplexare problem

För det andra måste vi göra säkerhet enkelt igen. Gamla metoder för att ta sig an säkerhet gör situationen ohanterlig och dysfunktionellt komplex.

Vi menar att det går att förenkla säkerheten genom att jämka den med appar och data, leverera den via nätverk och se till att den genomsyrar alla delar av infrastrukturen. I den moderna programvarudefinierade tillvaron går det att väva in säkerhet sömlöst i varje lager av ett företags digitala fundament med hjälp av ett Virtual Cloud Network. Det minskar angreppsytan avsevärt och hjälper företagen bort från gamla säkerhetsmodeller som reagerar och försöker blockera eller jaga skurkarna, mot ett mer anpassat och effektivt verksamt sätt, där det ”känt goda” upprätthålls ytterst noga.

Virtual Cloud Network: byggt med moderna appar i åtanke

Takten i utvecklingen och driftsättningen av appar har ökat väldigt snabbt. Framgångar i affärslivet kräver i dag bättre automatisering, en konsekvent infrastruktur och förmågan att koppla upp och säkra moderna appar effektivt.

Det är anledningen till att en programvarufokuserad metod via ett Virtual Cloud Network (VCN) är en insats som de företag som verkligen vill utvecklas snabbt behöver göra – ett smidigt, säkert, mjukvarudefinierat nätverksskikt som körs från datacentret till molnet och vidare till edge. Det ger nätverket automatiserad smidighet, flexibilitet och enkelhet. Genom att leverera säkra, genomgripande anslutningar med programvaras hastighet och automatiseringsförmåga kan ett VCN göra det betydligt enklare att hantera säkerhetsproblem och bidra positivt till företagets konkurrenskraft.

Nätverket är den universella väv som står bakom anslutningar, inbyggd säkerhet och appleverans. Det står för konsekventa, genomgripande anslutningsmöjligheter och säkerhet för appar och data, var de än finns. Nätverket är alla moderna säkerhets-, moln- och appstrategiers grundpelare och bör ses som ett strategiskt vapen och inte bara som rörmokeri. Företagen har inte råd att vänta med att ställa om.

[1] VMware-undersökning av Forrester

[2] IDC:s undersökning European Security Strategies


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: , ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 17/11/2020 av vmwaresweden

Pressmeddelande: VMware presenterar ett modernt nätverksramverk för datacenter och molnnätverk

VMware presenterar ett modernt nätverksramverk för datacenter och molnnätverk VMware presenterar idag ”Modern Network Framework” för att göra det möjligt för företag och deras IT-och apputvecklare att påskynda anpassningen till det nya normala. VMware lanserar också ytterligare förbättringar av sina virtuella nätverksprodukter och tjänster för att hjälpa kunderna att skapa ett eget modernt nätverk. Förmågan […]

Publicerades den 09/07/2020 av vmwaresweden

Pressmeddelande: Svensk undersökning från VMware: Teknikkunnig ledning ger framgångsrika företag

Företag blir mer framgångsrika om deras ledning består av personer med bakgrund inom teknik, såsom app- och mjukvaruutveckling. Detta anser två tredjedelar (66 procent) av de tillfrågade i en undersökning från VMware, riktad mot svenska företagsledare. Studien visar att verksamheter tjänar på att befordra medarbetare från verksamhetens teknikteam till beslutsfattande poster. När svenska företagsledare ombads […]

Publicerades den 11/03/2020 av vmwaresweden

VMware lanserar en utvidgad portfölj av produkter och tjänster som hjälper våra kunder att modernisera applikationer och infrastruktur

Ny infrastruktur, nya produkter – ett nytt kapitel för VMware. I veckan lanserade vi på VMware en hel rad nya produkter och tjänster som alla är skräddarsydda för att hjälpa våra kunder att modernisera appar och bygga upp en säkrare, mer effektiv infrastruktur – det här markerar ett nytt kapitel för moderna appar, för VMware […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy