Pressmeddelande: Svensk undersökning från VMware: Teknikkunnig ledning ger framgångsrika företag

Publicerades den 09/07/2020 by vmwaresweden

Företag blir mer framgångsrika om deras ledning består av personer med bakgrund inom teknik, såsom app- och mjukvaruutveckling. Detta anser två tredjedelar (66 procent) av de tillfrågade i en undersökning från VMware, riktad mot svenska företagsledare.

Studien visar att verksamheter tjänar på att befordra medarbetare från verksamhetens teknikteam till beslutsfattande poster. När svenska företagsledare ombads identifiera vilka specifika positiva effekter de sett av att ge teknikkunniga personer ökat beslutsmandat över verksamheten, upplevde nästan varannan (46 procent) att kundupplevelsen förbättrats, 38 procent uppgav att det lett till att företaget presterar bättre mot sina affärsmål, 34 procent att innovationspotentialen ökat och en tredjedel (32 procent) att verksamheten blivit effektivare.

Många av de tillfrågade företagen har upplevt fördelarna med moderniserade applikationer under den rådande pandemin. Över hälften (57 procent) av respondenterna i EMEA lyfter fram de moderniserade applikationernas roll när det kommer till att möjliggöra distansarbete, mer än en tredje del (39 procent) framhäver hur applikationerna möjliggör kontinuerliga uppdateringar anpassade till ett förändrat landskap, och 37 procent anser att de ger en pålitlig upptid.

Även i undersökningen The Improving Customer Experience and Revenue Starts With the App Portfolio av Forrester på uppdrag av VMware, framkommer att fler än tre fjärdedelar (80 procent) av utvecklarna och teknikcheferna i EMEA anser det omöjligt att leverera en förstklassig kundupplevelse utan att modernisera sina applikationer. Denna åsikt delas av företagsledarna, bland vilka 80 procent anser att en förbättrad applikationsportfölj förbättrar kundupplevelsen – vilket i sin tur är direkt sammankopplat med företagets tillväxt.

Resultatet av undersökningen gör även tydligt att förmågan att utveckla och implementera nya applikationer har stor påverkan på företagets leverans. Inom företag med hög tillväxt går hela två tredjedelar (66 procent) av nya applikationer hela vägen till produktion, medan samma siffra enbart ligger på 41 procent bland företag med låg tillväxt. Bland företagen med hög tillväxt produceras även applikationerna inom den satta tidsramen i 70 procent av fallen, jämfört med 41 procent för företag med låg tillväxt.

‒ Företagsledarna har aldrig upplevt en så föränderlig tid som denna, så de som har kunskap om teknik och förståelse för applikationer kan hjälpa sina företag att anpassa sig efter marknadens spelregler och skapa ett övertag gentemot konkurrenter, säger Marie Berner Moberg, Country Manager VMware, Sverige. Pandemin har tvingat alla typer av branscher att vända sig till de digitala plattformarna – och det är de företagsledare som förstår dem som kommer att lyckas bäst framöver.

Phares Kariuki är VD på företaget Node Africa och håller med om att teknikkompetens är en viktig gemensam faktor som förenar några av världens mest framgångsrika företagsledare:

‒ Oavsett om du arbetar inom sjukvård, tillverkning eller finans, finns det en stor del av din verksamhet som möjliggörs med hjälp av teknik. Och av den anledningen är ofta de bästa människorna att leda verksamheter idag de som har en bakgrund inom mjukvara och teknik. Vem annars kan bättre bygga konkurrenskraftiga verktyg och tjänster för kunder att interagera med? En gång betraktades det som en avdelning inom en organisation, men tekniken och de som är duktiga på det har etablerat sin plats inte bara i styrelserummet utan på den viktigaste platsen vid bordet.

Mer information:

Vanson Bourne har på uppdrag av VMware intervjuat 2 250 respondenter i EMEA under mars och april 2020. Dessa bestod av 750 affärsbeslutsfattare, 750 IT-beslutsfattare och 750 apputvecklare. Alla tillfrågade kommer från verksamheter med minst 500 anställda både i privat och offentlig sektor, inklusive, men inte enbart relaterat till IT, finansiella tjänster, detaljhandel och grossist, sjukvård, utbildning och myndigheter.

The Improving Customer Experience and Revenue Starts With the App Portfolio är en undersökning utförd av Forrester Consulting på uppdrag av VMware, där totalt 614 respondenter intervjuats, bestående av CIOs och SVPs från Nordamerika, EMEA och APAC. De som svarade på undersökningen var från företag med över 2500 anställda inom finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, myndigheter, telekom och detaljhandel.

Högpresterande företag är de som kännetecknas av en tillväxtnivå på 15 procent årligen när det gäller intäkter.

Underpresterande företag är de som kännetecknas av en tillväxtnivå på 0 procent eller mindre i form av intäkter.


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Publicerades den 11/03/2020 av vmwaresweden

VMware lanserar en utvidgad portfölj av produkter och tjänster som hjälper våra kunder att modernisera applikationer och infrastruktur

Ny infrastruktur, nya produkter – ett nytt kapitel för VMware. I veckan lanserade vi på VMware en hel rad nya produkter och tjänster som alla är skräddarsydda för att hjälpa våra kunder att modernisera appar och bygga upp en säkrare, mer effektiv infrastruktur – det här markerar ett nytt kapitel för moderna appar, för VMware […]

Publicerades den 08/07/2020 av vmwaresweden

Virtual Cloud Network: en närmast magiskt smidig lösning för ökad inbyggd säkerhet och leverans av moderna appar

Nätverket är idag helt avgörande för det moderna företagets verksamhet: det förmedlar appar och data till de platser där de behövs, och är samtidigt otroligt viktigt för inbyggd säkerhet. Men i stället för att ses som verksamhetens DNA betraktas det av alltför många fortfarande som rena rörmokeriet. Uppemot två tredjedelar (57 procent) av alla IT-chefer i […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy