Tekniska och kulturella arbetslivsförändringar

Publicerades den 05/05/2020 by vmwaresweden

Denna tid, då hela världen är upp och ned, har förändrat vårt sätt att arbeta. Många företag har aldrig tidigare upplevt behov av att erbjuda hemarbetsplatser, men har nu snabbt funnit lösningar för att erbjuda sina anställda nya tekniska verktyg för distansarbete.

Företagen har redan skaffat sig mer erfarenhet av distansarbete än någonsin tidigare, vilket har förändrat både våra arbetsmönster och arbetslivskultur. Jag har haft kunder som kontaktat mig för att de vill komma igång NU, helst igår, med att erbjuda hemarbetsplatser, och jag har haft kunder som berättat om hur enkel deras övergång varit, rent tekniskt. Många har också sagt att de kommit närmare sina kollegor, under de senaste månaderna (– om än ej fysiskt.) Jag hoppas att detta ofrivilliga test av hemarbete öppnar dörren för ett mer flexibelt och effektivt arbetsliv, vilket kan ge både företag och anställda nya möjligheter till ett bättre arbets- och familjeliv.

Work-life balance
Jag har själv, i flera år, smakat på VMwares egen medicin i form av fasta hemarbetsdagar, någonting som alla VMware-anställda har. Det är ett effektivt arbetssätt när man behöver vara extra fokuserad, men för att samarbetet med kollegor ska fungera på bästa sätt även på distans, bör man tänka på följande:

  • Man kan bevara känslan av kollegial gemenskap via olika sociala plattformar och därmed säkra en kontinuerlig relation.
  • Det är bra att vara proaktiv i kontakten med kollegor, speciellt när vardagen kommer tillbaka och vi kanske återvänder till en arbetsplats där hälften är på kontoret medan den andra hälften sitter hemma. Det finns mängder med verktyg som erbjuder virtuella möten, vilket kan hjälpa till med att hålla hela avdelningen uppdaterad.

Tekniskt sett har det varit möjligt att erbjuda hemarbetsplatser i många år, och mitt hopp är att vi tar de positiva förändringarna i arbetslivet med oss in i framtiden. Högst troligt är att flera kommer få upp ögonen för hur mycket tid de tillbringar på resor till och från arbetet, eller hur man kan ha ett socialt och givande arbetsliv, även om man arbetar hemifrån.

Det kommer även att innebära att företag måste erbjuda en högre grad av flexibilitet om de ska behålla sina anställa och därmed upprätthålla sina konkurrensfördelar.

En säker arbetsplats
Det är en sak är att få anställda att snabbt komma igång på sina hemarbetsplatser, och en annan att erbjuda samma it-säkerhet i en ny vardag. I tider av stora förändringar kan det vara frestande att se mellan fingrarna när det kommer till IT-säkerhet. Vi ser redan ett stigande antal cyberangrepp mot företag i och med det ökade distansarbetet, och det är därför viktigare än någonsin att upprätthålla it-säkerheten för alla anställda.

Med VMwares EUC (End User Computing)-lösningar har vi inbyggd Zero-trust-säkerhet i hela vår portfölj, så att användare får de verktyg som behövs för att verifiera alla användare, enheter och applikationer samt att företagets information är säker, trots att man inte arbetar innanför företagets fyra väggar.

Kom igång snabbt

Det är viktigt att säga att vi stöttar många olika infrastrukturer och företag. Vårt snabbstartserbjudande  gäller både dem som har fysiska plattformar samt dem som kör med våra eller andras VDI- eller SaaS-plattformar.

Om du saknar ett snabbt sätt att få fjärråtkomst till företagets existerande fysiska pc:ar behöver du bara installera en VM-ware Horizon-agent på företagets pc samt en Horizon Connection-server och Unified Access Gateway. Därefter kan du koppla upp dig till er fysiska arbetsplats hemifrån utan VPN.

När denna del är på plats har du redan gett dina anställda verktyg till att klara av sitt arbete. Du kan då använda tiden till att utarbeta en mer långsiktig strategi, i vilken du inkluderar din eventuella existerande cloudlösning till att sätta upp Horizon.

Kom igång snabbt med denna Quick Start Tutorial

Kom igång gratis

Oavsett om du redan är kund hos oss eller inte så  har vi utökat våra trial-licenser för att hjälpa alla att komma igång med distansarbetet.

Till och med 31 juli 2020 har vi utökat vår Workspace One trial-licenser till 90 dagar och 100 enheter. Detta erbjudande finns tillgängligt här

Läs mer om hur du snabbt aktiverar din arbetsstyrka här

Hitta fler artiklar, testa själv våra EUC-lösningar och få tillgång till våra utökade tester här

Läs och se mer om hur vi hanterar vår säkerhet på EUC-lösningar här

Mina kollegor har skrivit lite mer om VMwares erbjudanden och överväganden

Här: 11 Secrets for Successful “Remote-First” Working

Här: What to Do If You Suddenly Have to Support 80% of Users Working Remotely

Här om säkerhet: Keeping IT Security Front and Center When Planning for Business Continuity: Workspace ONE

Helle Mørup, Specialist SE, End User Computing, VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy