Säkerställ verksamhetsresultaten med VMware Cloud Foundation

Publicerades den 11/05/2020 by vmwaresweden

Efterfrågan på bättre, snabbare och mer kraftfulla tjänster driver på en explosion av applikationer – i så stor utsträckning att antalet appar som skapas under den femårsperiod som slutar 2023 kommer vara fler än antalet som skapats under de senaste fyrtio åren. Vi ser nu, mer än någonsin, hur organisationer snabbt distribuerar nya tjänster för att möta kommande affärsbehov.

För att distribuera dem krävs ett mångsidigt infrastrukturlandskap eftersom företagen fortsätter utvecklas och applikationerna kräver en rad olika miljöer – från lokala miljöer för viktiga äldre tjänster till privata och offentliga moln för egna applikationer och distribuerade arbetsbelastningar som kan köras på ”the edge”.

Detta innebär utmaningar – från kraven och komplexiteten med flera moln och lokala plattformar till säkerhetsproblem, brist på färdigheter, potentiella kostnader som skjuter i höjden och hinder (som traditionella silor mellan utveckling och drift) som förhindrar utveckling och distribuering av applikationer.

Driv på verksamhetsresultaten med en riktig molngrund

Det som krävs är ett sätt att öka utvecklarnas produktivitet samtidigt som säkerheten och IT-kontrollen bibehålls. På så sätt får företagen den förenklade infrastruktur de behöver med ett konsekvent sätt att driva, utveckla och hantera moderna applikationer i valfritt moln.

Men vad behöver en sådan plattform erbjuda? Kort och gott medför en sådan lösning fyra viktiga verksamhetsresultat:

  • Möjlighet att utveckla och distribuera applikationer och infrastruktur snabbare – när organisationer satsar på att erbjuda en användarupplevelse av hög kvalitet måste de kunna distribuera applikationer snabbt. Det går inte längre att ta sex månader på sig för att utveckla nya tjänster – dagens företag måste kunna distribuera tjänster på marknaden snabbt, med hjälp av den plattform som erbjuder bäst prestanda. Då måste utvecklarna vara fria att leverera applikationer till valfritt moln och stötta dem med hjälp av olika tekniker, som behållare och Kubernetes, vilket möjliggör snabbare produktion och leverans.
  • Förmåga att överbrygga gapet mellan utvecklare och IT samt undvika arbetssilor – utvecklare och IT-avdelningen har ofta motstridiga mål, men under molneran hotar nu de silor som detta leder till att underminera investeringen i nya miljöer genom att inskränka den potentiella användningen av dessa. Företag måste kunna distribuera en lösning som både uppfyller utvecklarnas behov när de pressas att utforma molnbaserade applikationer snabbt och hanterar kostnader, resurser och säkerhet inom IT-avdelningens styrning.
  • Lägre total ägandekostnad – när cloud computing introducerades sågs modellerna med låg investering som en stor fördel eftersom de lät företag distribuera nya applikationer utan att behöva investera i förväg, vilket innebar en övergång till en operativ kostnadsmodell. Många lärde sig den hårda vägen att dessa OpEx-kostnader kan öka snabbt samtidigt som tidiga CapEx-besparingar hamnade i skuggan av stigande molnkostnader, vilket gjorde den totala ägandekostnaden mycket högre. Därför är det viktigt att lösningen som används erbjuder en låg total ägandekostnad och en balans mellan privata och offentliga moln, för att hålla de totala utgifterna så låga som möjligt.
  • En molnarbetsmodell som använder en konsekvent infrastruktur baserad på programvarudefinierad beräkning, nätverk och lagring som maximerar flexibiliteten för dynamiska applikationskrav. En konsekvent infrastruktur innebär en konsekvent arbetsmodell som erbjuder en utgångspunkt för att automatisera processer och effektivisera IT-verksamheten. Det är därför det är viktigt att kunna hantera allt detta på ett konsekvent sätt om man vill ha en stabil grund för att distribuera traditionella och moderna appar.

VMware Cloud Foundation – hörnstenen för hybrid cloud
VMware Cloud Foundation erbjuder alla dessa verksamhetsresultat till organisationer i hela världen. Ett exempel är ITQ, VMwares oberoende kunskapspartner, som ville stötta de kunder som ville få ut tjänster på marknaden snabbt med en teknikplattform som är enkel att distribuera och hantera, och som kan köra djupinlärning, distribuerad inlärning och andra moderna arbetsbelastningar. ”Det är här som integreringen av vSphere with Kubernetes med VMware Cloud Foundation kan erbjuda så mycket värde”, sa Johan Van Amersfoort, tekniker inom EUC och AI på ITQ.

VMware Cloud Foundation finns tillgänglig som en konsoliderad Hybrid Cloud-plattform och är en integrerad lösning med en hög nivå av automatisering och orkestrering för VM- och behållararbetsbelastningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla olika behov samtidigt som de kan skydda sina befintliga investeringar.

Kort sagt kan VMware Cloud Foundation sträcka sig över privata och offentliga miljöer och erbjuda friheten att köra appar var som helst, utan den kostnad, komplexitet eller risk som refaktorisering av applikationer innebär. Det är otroligt viktigt att hålla igång verksamheten, och detta är VMwares främsta lösning för att stötta kunderna och se till att de har rätt infrastruktur på plats för att stötta smidig drift.

Den allmänt utbredda hybrid cloud-plattformen för moderna appar
En stark hybrid cloud-plattform bör låta IT-avdelningen skapa ett starkare och mer effektivt band till verksamheten. På så sätt kan företag bättre konkurrera och sticka ut med hjälp av tjänster som håller igång organisationer, effektiviserar verksamheter och låter medarbetarna betjäna kunderna på ett mer effektivt sätt.

VMware Cloud Foundation är den plattformen.

Ta en titt på resurserna nedan för att få mer information:

Nick Cross, vice VD för SDDC EMEA


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Publicerades den 12/06/2020 av vmwaresweden

“Molnet är inte ett slutmål. Det är en operativ modell”

Detta är ett citat som tillskrivs Michael Dell, men det är också ett uttryck som mycket väl beskriver VMwares och TietoEVRYs samarbete. TietoEVRYs uppdrag är att stötta kunder i deras transformation, men också att säkerställa att kunderna kan implementera digitala affärsmodeller på bred front samt att säkerställa att kundernas verksamhet kan bedrivas utan avbrott och […]

Publicerades den 28/12/2020 av vmwaresweden

Gloucestershire NHS introducerar ett nytt elektroniskt patientjournalssystem för att vårda nästa generations patienter

Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust behövde modernisera sin datacenterplattform som ett första steg i ledet att bygga upp infrastrukturen för ett elektroniskt patientjournalssystem. De vände sig till VMwares partner LIMA Networks för att få hjälp. LIMA kom fram till att VMware Cloud Foundation™ var den optimala lösningen. Med deras hjälp infördes den nya plattformen på […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy