Partner Connect från ett partnerperspektiv: ”VMware sporrar oss verkligen att fortsätta utvecklas”

Publicerades den 28/04/2020

IT-bolaget RTS, Real Time Services, med fokus på datacenter och virtualisering har varit partner till VMware länge och blev VMwares första konsultpartner i Europa redan 2003. Sedan dess har RTS representerat VMware Professional Services i en stor mängd uppdrag och företaget var tidigt ute och skapade en egen modell för kompetensutveckling där RTS konsulter kunde blanda både utbildnings- och konsultuppdrag. Detta gav företagets konsulter både pedagogisk och praktisk kompetens. Därför kommer det kanske inte som någon överraskning nu att RTS har varit väldigt engagerade i vårt nya partnerprogram Partner Connect och att de har fått flest Master Service Competencies i Norden. Master Services Competencies lanserades för snart två år sedan och är en certifiering som bevisar kompetens att implementera VMwares lösningar, i ett eller flera av VMwares strategiska IT-prioriteringar.

Anders Nilsson är CEO på RTS och under en kort pratstund med honom diskuterar vi vilken skillnad det nya partnerprogrammet kommer få för dem som ska få ut mest av det, VMwares partner och kunder. Anders poängterar att alla delar, med produkt-, tjänst- och konsultsidan, hänger ihop bättre med det nya programmet och att VMware tillsammans med partner har fått till ett helhetstänk med en sammanhållen leverans mot kunden.

– Vi arbetar mer strategiskt tillsammans och är tidigt inne i säljprocessen och diskuterar resultat, vad kunden vill uppnå och framförallt varför vi gör som vi gör, säger Anders. På så sätt skapas snabbt en behovsbild av vad kunden egentligen behöver.

Partner Connect hjälper också till att planera och sälja mer tillsammans, något RTS länge har strävat efter. ”Vi måste gå tillsammans, inte en framför och en bakom”, som Anders uttryckte det. På frågan om Partner Connect har varit ett gemensamt projekt där partner har fått komma till tals, svarar Anders kort och gott ”ja”. De olika forum och möten som RTS har bjudits in till har varit givande och flera önskemål har plockats in i det nya programmet. Översikten och belöningen från VMwares sida till partner är en väldigt viktig del där RTS och många andra partner har fått starkt gensvar på sin feedback.

Anders upplevelse är att Partner Connect är unikt på det sättet att man inte utgår från en specifik produkt eller ett specifikt initiativ. Det handlar mer om ett strategiskt tänk och kundens behov där alla parter känner av att de utvecklas tillsammans. Flera andra partnerprogram som är mer uppdelade, värderar initiativ på andra sätt och kräver att kurser kontinuerligt avslutas, är något som kan stjälpa mer än hjälpa, enligt Anders. Det måste vara enkelt att engagera sig för att det ska skapa mervärde.

RTS har en bred och djup kompetens och tidigare kunde de ibland uppleva att de efterfrågade mer än vad VMware var kapabla att leverera, men det upplever Anders har förändrats med det nya partnerprogrammet där utbytet och dialogen mellan alla partner fungerar mycket bättre. Han poängterar också att VMware har en mer komplett portfölj idag och att företaget är mer relevant för kunderna. Anders konstaterar att VMwares erbjudande är mer användbart och att VMware har ”kommit i fatt”.

– VMware sporrar oss verkligen att fortsätta utvecklas, avslutar Anders.


Kategori: Business

Taggar: ,

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy