#EachforEqual – mångfald inom teknik

Publicerades den 09/03/2020 by vmwaresweden

Det är 110 år sedan den första, av det som senare skulle komma att kallas för Internationella kvinnodagen, ägde rum. Även om mycket har hänt på jämställdhetsfronten sedan dess så kommer det att dröja nästan lika länge innan vi ser sann könsparitet om man ser till den nuvarande utvecklingstakten, enligt World Economic Forums Globala könsskillnader.

Skillnaderna mellan könen är givetvis olika stora i olika branscher ännu större. Tekniksektorn är traditionellt manlig, något som VMwares marknadschef i MENA, Thoraya ElGhawi, kan intyga. Hon började sin karriär i ett företag i Mellanöstern, på ett försäljningstrainee-program. ”Det stod klart för mig från det ögonblick jag började att det fanns en stor skillnad mellan antalet kvinnor och män i företaget.”

Det är något som Svenja Habenschaden, marknadschef för DACH-regionen på VMware, känner igen sig i. ”När jag började för 25 år sedan bestod min arbetsgivares arbetskraft av tre procent kvinnor.”

En bransch under utveckling

Men nu ser de en bransch mitt i en evolution. Svenja har märkt att ”kvinnor inte längre tvekar att söka IT- eller teknikroller. Ännu viktigare är att vi bygger en framtida pipeline – att kvinnor studerar teknikämnen i skolan och på universitetet och fokuserar på ganska tekniska studier.”

Det är något som hon brinner för. Förutom marknadsföring är hon även ansvarig för att hantera mångfaldsinitiativ på VMware i Tyskland, och hon vann nyligen Outstanding Diversity Commitment vid Women’s IT Network Awards 2019. ”Jag var överlycklig över det erkännande utmärkelsen betyder för hela teamet i Tyskland. Vi har lagt ned mycket arbete på att utöka mångfalden och inkluderingen i vår organisation, och det var fantastiskt att få ett godkännande för det arbete vi alla har utfört.”

Arbete som Women’s IT Network i Tyskland och Everywoman-nätverket globalt bidrar, tillsammans med företagens mångfalds- och integrationsprogram, till den ökande mångfalden inom teknisk arbetskraft, säger Thoraya. ”De har förespråkat vikten av att anställa, bygga och påskynda kvinnors karriär. Vi har tagit stora framsteg i branschen mot att ge kvinnor en plattform för att få sina röster hörda och utrusta dem med de färdigheter som krävs för att växa och frodas i sina miljöer.”

Riktlinjer räcker inte

Thoraya lyfter visserligen fram företagsprogram som en faktor för att öka antalet kvinnor i tekniska yrkesroller, men hon är noga med att påpeka att ”jämlikhet inte bara handlar om förmåner och riktlinjer som sträcks ut till kvinnor. Jag har arbetat på företag som inte har någon policy för att stödja och påskynda kvinnors karriär, och på företag som har haft massor av dem. Men vad de båda har gemensamt är att de flesta kvinnor i slutändan lämnade företagen grund av kulturen, att de inte fick erkännande för sina idéer och inte hade plats vid bordet. Riktlinjer är en väg framåt för att börja ta itu med könsskillnaderna, men företag kommer att misslyckas med att behålla kvinnor om riktlinjer är det enda de har.”

Svenja håller med. ”Om du inte lever som du lär kommer du inte att se resultat. Du måste föregå med gott exempel för din organisation, och det börjar med rekrytering och anställning.”

Att ha rätt allierade på din sida

Denna känsla av rätt kultur visar hur förbättring av mångfald och inkludering inte är till för att bevara ett kön eller en specifik grupp. Årets tema för Internationella kvinnodagen är #EachforEqual – idén att vi alla är ansvariga för våra egna tankar och handlingar. Som en del av detta finns begreppet kollektiv individualism, känslan av att vi alla är delar av en helhet och att vårt sätt att agera kan påverka vårt samhälle i stort.

Samtidigt som det åligger alla att ta ansvar för sina handlingar och hur de stöder mångfald och inkludering, är att ha allierade också viktigt för att se till att rätt kultur finns på plats. Svenja ser en bra allierad som någon ”som förstår ämnet, är aktivt intresserad av att lära sig mer inom de områden där de saknar kunskap och som kommunicerar sin kunskap, och sitt stöd, inom organisationen.”

Duncan Greenwood är Vice President och General Manager för Northern EMEA på VMware, och leder företagets mångfalds- och inkluderingsarbete. Han vann nyligen utmärkelsen Male Agent of Change vid FDM Everywoman Technology Awards 2020, en vinst som han ser som erkännande av den skillnad de initiativ VMware har genomfört under de senaste tolv månaderna har skapat. För Duncan krävs det tre saker för att vara allierad : ”Förmågan att se varje individ som unik, att acceptera att allas berättelser är olika och att ha medkänsla, både för sig själv och andra.”

Han är också medveten om det arbete som fortfarande måste utföras. ”Medan vi fortsätter att utmana oss själva på VMware och pådriver initiativ med hög effekt för att påskynda förändringar, tror jag att det finns ännu mer arbete att utföra på gräsrotsnivå – ett jämlikt samhälle börjar med lika utbildning. På åttio- och nittiotalen ökade antalet kvinnor som studerade naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, men under de senaste sju åren har antalet kvinnor som studerar teknik och fysik vid universitetet knappt förändrats. Även när kvinnor läser dessa ämnen på universitet, är deras bortfall från branschroller mycket högre än mäns. Så vi måste också öka fokus på att behålla unga kvinnliga talanger som påbörjar sin karriär.”

#EachforEqual på VMware

Det finns också utbildning som företag kan göra själva. ”Många företag inser vikten av lika möjligheter, och det kan man se i deras riktlinjer och åtaganden för att öka kvinnors deltagande på alla nivåer i verksamheten,” säger Thoraya. ”Men utan att utbilda män kring omedvetna fördomar, få dem att stödja kvinnors prestationer och välkomna mångfald, kommer jämställdhet bara att vara en myt.”

Det drivet måste komma uppifrån och ner, säger Svenja. ”Det måste finnas en struktur, en plattform som aktivt stödjer alla att engagera sig och utbyta idéer med både arbetskamrater och ledning.”

Det är ett koncept som Duncan helhjärtat stöder. ”En av de saker jag älskar med VMware är våra värderingar. De sprids från vår VD och nedåt, och vi uppmuntras alla att hålla varandra ansvariga för dessa värden.”

För honom är #EachforEqual “ett stort kollektivt upprop. Även om det används för jämställdhet mellan könen, kan det tillämpas mycket bredare. För mig betyder det att varenda en av oss tar ansvar för hur vi tänker och agerar. Var inte den oskyldiga åskådaren! Dessa kollektiva tankar och handlingar har makten att främja jämlikhet på arbetsplatsen, i myndigheter, vårt utbildningssystem, idrott och så vidare.”


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy