CISO Denis Onuoha talar om emotionellt intelligent säkerhetsledarskap

Publicerades den 25/03/2020 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

VMwares Agents of Change-initiativ hyllar teknikledare som utmanar status quo. Genom att utnyttja kraften i digital omvandling skapar de obegränsade möjligheter för sina företag. Här är nästa teknikledare i serien Agents of Change: Denis Onuoha, chef för informationssäkerhet på Arqiva.

Under sin karriär har Denis Onuoha sett informationssäkerhet gå från att vara något mindre viktigt till att bli en del av företags viktigaste tillgångar. Som chef för informationssäkerhet (CISO) hos den brittiska kommunikationsinfrastruktursleverantören, Arqiva, ser han värdet av att svara med en ny ledarstil inom teknikbranschen.

En funktion på språng

För tio år sedan var informationssäkerhet en teknisk kontroll som skedde i sista minuten innan en lansering, säger Onuoha. Nu är det en strategisk kompetens i styrelsens agenda på grund av högprofilerade dataintrång samt växande tryck från både kunder och lagstiftning.

”Informationssäkerhet är inte längre en övning i att kryssa i rätt ruta. Det är införlivat i företagets DNA”, säger Onuoha.

Men medan styrelsemedlemmarna engagerar sig mycket mer i ämnet, finns det fortfarande en betydande lucka när det gäller förståelsen. Det är här Onuoha ser emotionell intelligens som nyckeln till att kommunicera säkerhetsrisker effektivt på en strategisk nivå. ”Säkerhetsledare är inte bara utförare längre. Vi måste förändra det sätt vi kommunicerar på. Vi måste lyssna för att förstå, inte lyssna för att kunna svara.”

360-graders lyssnande

Onuoha anser att säkerhetsledare måste förstå de olika perspektiven som kunder, enskilda styrelseledamöter, anställda, myndigheter och tillsynsmyndigheter har.

”De flesta intrång som sker är väl synliga i det offentliga. Vår B2B-verksamhet är ett bra exempel, där vi är en del av vår kunds leveranskedja. Om vår tjänst går ner under ett större sportevenemang på grund av att vi inte har säkrat den påverkar det vår kund, deras annonsörer och alla som tittar på evenemanget. För kunder som tillhandahåler kritisk infrastruktur kan risken vara regulatorisk eller påverka aktieägarvärdet. Mitt jobb är att hjälpa styrelsen att förstå och minska risken – och samtidigt vara redo att agera och komma tillbaka på fötterna igen om ett intrång inträffar”, säger Onuoha.

På samma sätt kan styrelser bli frustrerade när lösningar inte ger någon konkret effekt. Detta blir extra tydligt när man är under press gällande totala ägandekostnader och kundvärde. Onuoha tror att det är då emotionell intelligens kommer att ge som mest effekt. Tid som läggs på att lyssna på individer och anpassa sig efter deras behov, utanför viktiga möten, är avgörande.

Hantera insiderrisker

När det gäller de anställda anser Onuoha att det handlar om utbildning och engagemang. Insidern är fortfarande den största säkerhetsrisken, säger han, trots den offentliga profilen med hot från nationalstater och företagsspionage. Hans inställning är att man bör hantera risken holistiskt – att man ska börja med att få med sig de anställda och fortsätta med att utbilda varumärkesambassadörer.

”Alla har ansvar för säkerheten. När folk frågar hur stort mitt säkerhetsteam är svarar jag inte med exakta siffror. Jag säger att jag bygger ett team där alla i företaget ingår”, säger han.

Bygga nästa generation IT- och säkerhetsledare

Onuoha brinner för den mänskliga delen av sin verksamhet, särskilt möjligheten att engagera fler ungdomar i teknikbranschen.

”Alla är bekymrade över bristen på kommande AI-färdigheter och maskiner som tar jobben. Jag tror att vi kan sluta oroa oss”, säger han. ”Människor kommer alltid att ha färdigheter som maskiner saknar. Men vi måste ge unga människor fler möjligheter att lära sig och få erfarenhet.”

Onuohas personliga upplevelse av att någon tror på honom och ger honom chansen gör detta till ett ämne som han känner extra för. Han tror att fler interventioner kan få betydande inverkan på enskilda liv, liksom för företag som bygger kompetens för framtiden.

”Erbjudanden om tekniska jobb till ungdomar i missgynnade grupper kan hjälpa dem att fatta rätt val. Det är inte så komplicerat. Vi är varken kärnkraftsforskare eller astronauter. Vi måste hjälpa dem att inte vara rädda för att försöka, att fråga sig själva ”vad är det värsta som kan hända?” Då har de möjlighet till en annan framtid.”

Lär dig av andra Agents of Change

Denna artikel är den senaste i Agents of Change-serien, en titt på hur teknikledare utmanar status quo för att hitta nya möjligheter för sina organisationer.

Länk till: https://www.vmware.com/radius/topic/agents-of-change/


Kategori: Kundreferenser, Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy