Fem stora utmaningar för europeisk sjukvård

Publicerades den 20/02/2020 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

Europa har gjort stora framsteg inom sjukvården de senaste åren. Enligt en ny Deloitte-rapport kan en EU-medborgare som föds i dag förvänta sig att leva 30 år längre än sina förfäder för ett sekel sedan. Och mycket tyder på att denna trend kommer att hålla i sig.

Exakt vad som driver denna utveckling framåt är något som vi har undersökt noga i vår färska rapport Sjukvårdens framtid, som tar en detaljerad titt på läget i den europeiska vårdsektorn. Rapporten undersöker de stora makroinfluenserna och påverkarna när det gäller vården i Europa – från moln och kostnader till personal och säkerhet. Allt detta kommer att täckas som en del av en bloggserie. Det här är den första delen, där vi tittar närmare på dagens vårdsektor.

Medicinsk rapport för Europa

Den europeiska sjukvårdssektorn står utan tvekan inför stora utmaningar. Åldrande och växande befolkningsgrupper, ökad förekomst av kroniska sjukdomar, den globala och ökande bristen på fem miljoner sjukvårdsutbildade och de ekonomiska skillnaderna i vården sätter press på vårdsektorn som aldrig förr. Detta är emellertid i kontrast till exponentiella framsteg inom innovativ teknisk utveckling. Tack vare digitala innovationer och ny bioteknik har dagens sjukvård verktyg till sitt förfogande som den inte skulle ha vågat drömma om för bara några år sedan.

Ingenstans är detta tydligare än inom teknik, särskilt gällande förbättringar i tillgång till och förflyttning av kunskap och information. Tillkomsten av molntjänster har gjort det lättare och snabbare att publicera appar och nya tjänster samtidigt som vi omdefinierar hur vi använder IT. På andra håll gör förbättringar av nätverk det möjligt för branschen att dela kliniska register som leder till bättre resultat, bättre diagnoser och en bättre patientupplevelse. Dessa digitala grundteknologier har lett till omfattande innovation, inspiration och förbättrat liv för patienter runt om i världen – allt genom programvara och utan en skalpell i sikte. Exakt hur dessa tekniker möjliggör en sådan förändring är något vi innefattar i denna bloggserie.

Självklart skrapar vi bara på ytan när det gäller påverkan av nya tekniker, som AI och maskininlärning. Dessa relativt nya koncept kommer att omdefiniera hälso- och sjukvård på det mest omfattande sättet sedan Fleming upptäckte penicillinet. Men även om tekniken kan lösa utmaningar kring hastighet, tillgänglighet, transparens och volym, så skapar den samtidigt nya utmaningar för den europeiska sjukvården – och följande fem utmaningar är värda att lyfta fram:

Datatillgänglighet

Tillgängligheten till hälsodata öppnar helt nya möjligheter. Genom att använda information mer effektivt kan sjukvårdsindustrin påskynda medicinsk FoU, integrera fakta från verkligheten i regleringsprocesser och påskynda övergången till resultatfokuserad vård. Detta hjälper till att minska variationen i kvalitet och minskar ineffektiviteten för att lägga tonvikt på det som är viktigast – resultaten för patienterna. Men för att göra detta krävs ny teknik som ska implementeras snabbt och effektivt, samt utbyte av data – vilket inte alltid är möjligt. Den snabba förändringstakten innebär dock att det är praktiskt taget omöjligt att ha en tydlig och aktuell förståelse av alla trender och riktningar. Tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens kan hjälpa läkare att utvärdera myriader av information. Detta kräver emellertid studier som används för utvärdering, vilket ofta endast är möjligt i begränsad utsträckning på grund av dataskyddskrav eller olänkade databaser.

Demografi

Åldrande samhällen kommer att utgöra ett betydande kostnadstryck på sjukvårdssystemen under de närmaste åren. Samtidigt kvarstår det stora vårdbehovet för sjukdomar som cancer och Alzheimers. Detta kräver fortsatt stora investeringar i forskning och utveckling. Läkemedelsindustrin har en viktig roll att spela för att hantera dessa utmaningar, och hur den implementerar teknik som är framtidssäker och passande för syftet kommer att vara nyckeln till att driva utvecklingen av genombrottsterapier framåt, särskilt inom socialvård och för att äldre ska kunna bo kvar hemma längre. För detta kommer distansläkarvård, sakernas internet och kroppsnära teknik att spela en enorm roll.

Patienter

Patienter kommer att spela en central roll i att forma framtiden för sjukvården i Europa. Det inkluderar hur läkemedel utvecklas, hur tjänster designas och hur kroniska tillstånd hanteras. Tack och lov har branschen gått från att prata om patienter till att prata med patienter för att hjälpa till att utforma policyer och praxis över medicinens hela livscykel. Detta är inte bara rätt sak att göra, utan det förbättrar också processen att upptäcka, utveckla och leverera nya behandlingar och botemedel. Utmaningen är nu hur man bäst kan hantera informationsvolymen, och därmed molnet, samtidigt som man hanterar den proaktiva patienten – som oavsiktligt utgör en ny sorts säkerhetsproblem för alla vårdinrättningar (något vi kommer att ta itu med i en framtida post).

Samarbete

I tumultartade politiska tider kan nödvändig delning av information, forskning och tillgång till den bästa och mest lämpliga vårdpersonalen begränsas. Ett av de största hoten under den senaste tiden har varit tillgången på läkemedel efter Brexit-beslutet, men tack och lov har industrin vidtagit proaktiva åtgärder för att minimera Brexits inverkan på patienter i både Storbritannien och EU. I den nya verkligheten, hur den nu ser ut, kommer en viktig indikator för regionens långsiktiga hälsa att vara hur medicinska team, läkemedelsföretag, patienter och regeringar samarbetar.

Reglering

En av de viktigaste frågorna när det kommer till det ökande utbudet av data och delning av information är reglering. När hälso- och sjukvården blir ett globalt system kommer efterlevnad av alla regler att bli ännu mer komplicerat – för ju mer data vården använder för att ge oss bästa möjliga vård, desto högre risk för förlust av personuppgifter. Här kommer vi sannolikt att se att innovationer inom blockkedjeteknik, särskilt kring digitala patientjournaler, bli allt vanligare.

Trots utmaningarna har det förmodligen aldrig funnits en mer spännande tid att vara involverad i den europeiska vårdsektorn. Även om branschen redan kan leverera framstående patientvård, kommer arbetet med att få grepp om teknik idag och dra nytta av ny teknik utan tvekan att vara grunden för Sjukvårdens framtid.


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy