VMware Cloud på AWS: Lär dig grunderna: Del 2: Molnmigrering

Publicerades den 28/01/2020 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

I den första bloggen i den här serien presenterade vi VMware Cloud på AWS lite generellt. I den här delen vill jag gräva djupare i det första mycket viktiga användningsområdet: Molnmigrering – att migrera sina befintliga lokala applikationer, data och tjänster till molnet. Det finns flera scenarier där kunder vill migrera till molnet, till exempel när det vill:

 • Utföra applikationsspecifika migrationer
 • Evakuera datacenter helt och flytta till molnet
 • Utföra infrastrukturuppdatering i datacentret och tillfälligt flytta data till molnet
 • Ha hybridflexibilitet; det vill säga, ha möjligheten att när som helst flytta data och tjänster mellan lokala nätverk och molnet

Låt oss gå igenom vilka utmaningar som finns när någon överväger migration till molnet.

Vanliga utmaningar vid migrering till moln:

 • Överbrygga kunskapsluckor och investera i nya verktyg och processer för att använda det offentliga molnet – särskilt om det är inkompatibelt med lokala nätverk.
 • Omstrukturera eller refaktorera befintliga applikationer så de kan köras i den offentliga molnmiljön på grund av förändringar i design, maskinformat etc.
 • För applikationer som är nödvändiga för driften: för att uppnå samma eller högre nivå av prestanda och tillgänglighet i molnet måste applikationerna omdesignas eller implementeras på nytt för att upprätthålla applikationens elasticitet.
 • Kunderna kan inte använda samma säkerhets- och ledningspolicyer som de använde lokalt och de måste utforma nya.
 • På grund av alla dessa omarbetningar och inkonsekventa operativa modeller ökar det komplexiteten, risken och tiden för migration som så småningom ökar de totala migrationskostnaderna och minskar driftseffektiviteten.

 

Så här övervinner VMware Cloud på AWS dessa utmaningar:

 • VMware Cloud på AWS använder samma VMware SDDC-stack som kunderna använde lokalt. Därmed kan de utnyttja sina befintliga verktyg och färdigheter utan att behöva investera i nya resurser.
 • VMware Cloud på AWS utvidgar den lokala infrastrukturen till molnet. På grund av denna konsekventa infrastruktur finns det inget behov av att omstrukturera eller refaktorera applikationerna.
 • VMware Cloud på AWS möjliggör live-migrering av applikationer till molnet utan nertid eller störningar och ger virtuella maskiner, värden och AWS Availability Zones skydd mot misslyckanden på infrastrukturnivå samt skydd på områdesnivå med VMware Site Recovery. Så kunder kan bibehålla elasticiteten för applikationer som är nödvändiga för driften i molnet.
 • Med VMware Cloud på AWS kan kunderna utvidga sina nuvarande lokala säkerhets- och ledningspolicyer till molnet.
 • Således finns det ingen omarbetningsskatt som minskar kostnader, komplexitet och risk för migration och kunderna kan till och med migrera hela datacenter på bara några dagar.

Låt oss ta en titt på vilka olika migreringsalternativ den här tjänsten erbjuder:

Mobilitetsalternativ för data och tjänster:

VMware Cloud på AWS erbjuder dubbelriktad mobilitet så att du kan flytta dina data och tjänster mellan lokala nätverk och molnet. Det finns olika sätt att flytta dina dina data och tjänster:

 1. Kall migrering:
 • Vid kall migrering är det en ansenlig nertid inblandad eftersom en VM stoppas, flyttas över till VMware Cloud på AWS och sedan startas om där.
 • För att kunna utföra en kall migrering måste du ha hybridkopplat läge konfigurerat mellan din lokala infrastruktur och VMware Cloud på AWS.
 • Alternativt kan du använda VMware HCX för att utföra den kalla migreringen.
 • Det rekommenderas att använda kall migrering för applikationer där nertid kan accepteras, t.ex. för data och tjänster under utveckling/testning, och för tredje nivås- applikationer som sällan används.
 1. Varm migrering
 • Vid varm migrering är nertiden kort under migrationen.
 • Vid den här typen av migrering replikeras VM:er till molnet, och du kan sedan schemalägga när du vill att VM:en faktiskt går över till molnet. Detta kräver en omstart av VM:en, men nertiden är bara några minuter.
 • Du kan använda VMware HCX vMotion med vSphere-replikering eller andra replikeringsverktyg som stöds för den här migreringen.
 • Det rekommenderas att använda varm migrering för scenarier där du vill migrera hundratals VM:er tillsammans. Du kan också använda varm migrering för måttligt använda applikationer där kort nertid kan accepteras.
 1. Live-migrering:
 • Vid live-migrering finns det ingen nertid under migreringen. VM:en stängs inte av och den live-migreras från lokala nätverk till molnet.
 • Det finns några förutsättningar som krävs för att aktivera live-migrering till din SDDC i VMware Cloud på AWS. Det huvudsakliga kravet är att ha hybridkopplat läge konfigurerat och en L2VPN etablerad mellan din lokala miljö och ditt SDDC-moln.Varje live-migrering kräver 250 Mbps bandbredd per vMotion.
 • Även om live-migrering verkar vara det mest attraktiva alternativet, bör vi ta hänsyn till hur mycket data som ska migreras, hastigheten vid vilken data migreras, tillgänglig bandbredd, latensproblem etc., eftersom alla dessa faktorer påverkar migreringens varaktighet och kostnad.
 • Det finns två typer av live-migration:
 1. Dynamisk live-migrering: du kan använda VMware vSphere vMotion eller VMware HCX vMotion med AWS Direct Connect för att utföra dynamisk live-migrering.
 2. Planerad live-migrering: du kan använda VMware HCX vMotion med vSphere Replication så att du kan schemalägga migreringen i VMware HCX och använda vMotion med vSphere Replication för att live-migrera VM:er.
 • Det rekommenderas att använda live-migrering för applikationer som är nödvändiga för driften när nertid inte är acceptabelt.

 

 1. Import av innehållsbibliotek:
 • Med den här metoden kan du återtillföra VM:er från början med hjälp av innehållsbibliotek.
 • I det här fallet publicerar du innehållsbibliotek från en lokal miljö till vCenter-servern på VMware Cloud på AWS. Sedan kan du bygga ett innehållsbibliotek i VMware Cloud på AWS och prenumerera på lokala innehållsbibliotek som innehåller alla mallar, OVF:er och ISO:er du behöver, dra dem till molnet och börja synkronisera och använda dem i molnet.
 • Den här metoden är användbar när du vill kopiera det befintliga innehållet från lokala nätverk till moln och sedan tillföra VM:en.

 

Avvägningar vid val av migreringsalternativ

Migreringsalternativ

 

Applikationens/Datans och tjänsternas nivå Nertid Skala
Kall migrering Nivå 1-/nivå 2-applikationer Betydande Liten
Varm migrering Nivå 1-applikationer, Måttligt använda applikationer Kort Stor
Dynamisk live-migrering Applikationer som är nödvändiga för driften Ingen Liten
Planerad live-migrering Applikationer som är nödvändiga för driften Ingen Stor

 

Typiska produkter eller tekniker som används för migrering:

 1. VMware HCX:

 

Erbjuder dubbelriktad applikationsmobilitet mellan alla lokala vSphere-versioner och VMware Cloud på AWS. Du kan använda VMware HCX för kalla, varma eller live-migreringar och dra nytta av replikeringsfunktionen. Denna tjänst ingår i VMware Cloud på AWS och behöver inte köpas separat.

Här är några av de viktiga funktionerna i VMware HCX:

 • Stöder lokal vSphere-version 5.0 och senare.
 • Sömlös dubbelriktad migrering av data och tjänster, inget behov av att uppdatera applikationer, OS, nätverks-IP eller MAC.
 • Möjlighet att bulkmigrera hundratals VM:er i taget.
 • VM:er kan migreras kallt, varmt (omstart) eller live utan nertid.
 • Schemaläggning av avancerad migrering med arbetsflöde efter migreringen.
 • Inbyggd WAN-optimering och intelligent routing som reducerar migreringstiderna dramatiskt.

Lär dig mer om VMware HCX på: https://cloud.vmware.com/vmware-hcx

 1. VMware vSphere vMotion:
 • VMware vSphere vMotion möjliggör live-migrering av data och tjänster utan nertid från lokala nätverk till moln.
 • Under migreringen av data och tjänster körs applikationen fortfarande, och användare har fortsatt åtkomst till de system de behöver.
 • Detta kräver att kunden har vSphere 6.0U3 eller högre version i det lokala nätverket, AWS Direct Connect (privat VIF) och NSX L2VPN.
 • Kunder kan utföra vMotion mellan lokala nätverk och VMware Cloud på AWS med hjälp av användargränssnittet (vilket kräver att vCenter:s hybridkopplade läge konfigureras) eller med programmeringsgränssnittet och PowerCLI.
 • Förbättrad vMotion-kapacitet: Förenklar problem med vMotion-kompatibilitet för centralprocessor-generationer. I VMware Cloud på AWS kan du aktivera den här funktionen per VM-basis och utföra per VM-migrering istället för klusternivå.
 • VMware vSphere vMotion-kapacitet ingår i VMware Cloud på AWS-tjänsten

Hybriditet:

En annan viktig unik funktion att notera här är hybridkopplat läge. Det gör det väldigt enkelt att flytta data och tjänster fram och tillbaka. Det länkar den lokala vCenter-servern till vCenter-servern i molnet SDDC och delar samma identitetsbas. Därmed får du full överblick över dina lokala nätverks och molnets SDDC-miljö som hjälper dig att migrera dina data och tjänster sömlöst.

Resurser:

Kolla på de här tre resurserna om du funderar på att migrera till molnet:

Här finns mer information och utbildningsmaterial för VMware Cloud på AWS:


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy