Hur bygger man upp en verkligt digital upplevelse för medarbetarna?

Publicerades den 20/12/2019 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

Arbetsgivarnas kamp om kompetent personal blir allt intensivare och hänsynslösare. Anledningen till detta är att det är väldigt svårt att locka till sig rätt medarbetare – 70 procent av alla som svarade på Deloittes undersökning från 2019 om trender inom globalt humankapital vittar om detta, och menar att rekrytering är ett problem för dem. 16 procent menade av de tillfrågade hävdar att detta utgjorde ett av de tre allvarligaste problemen som deras organisation brottades med under 2019. Det är kort sagt de arbetssökandes marknad, och många företag tvingas nu tänka om när det kommer till vad de erbjuder befintlig och ny personal för att säkerställa rätt kompetens inom företaget.

Hur hjälper ni era medarbetare?

För att få reda på vad anställda efterfrågar från sina arbetsgivare, genomförde vi en undersökning med arbetstagare i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), och vi kan konstatera att resultaten var entydiga: dagens anställda vill själva kunna välja sina verktyg, de vill samarbeta, vara innovativa och kreativa, och de vill ha den teknik som kommer att hjälpa dem att göra allt det.

De organisationer som inte kan eller inte vill ge sina medarbetare de digitala upplevelser de efterfrågar kommer med andra ord att få det svårt att locka till sig eller ens behålla kunnig personal. Faktum är att det senare kommer att bli ett stort problem för många företag, eftersom 70 procent av de svarande menar att deras arbetsgivare underskattar vikten av de anställdas digitala upplevelser.

Få bukt med samarbetshinder genom ökat samarbete

Undersökningen visar även att medarbetarnas positiva digitala upplevelser ofta grundar sig på ett lyckat samarbete mellan IT-avdelningen, personalavdelningen och de anställda. Det är dock inte helt lätt att få till ett sådant samarbete. Personalavdelningarna har länge haft i uppdrag att hantera medarbetarnas upplevelser, men om man nämner ordet ”digital” på de flesta företag blir man omedelbart hänvisad i riktning mot IT-avdelningen. När dessa två föses samman kan det orsaka förvirring, och det är svårt att veta vem som ansvarar för vad. Hela 49 procent av personalen vet inte om de ska prata med personal- eller IT-avdelningen om sina problem med digitala upplevelser.

Det ironiska är att hindret för att hjälpa medarbetarna att jobba mer effektivt och kunna samarbeta är bristen på teamwork mellan olika delar av organisationen. Bara 21 procent av respondenterna menar att personal- och IT-avdelningen har ett kontinuerligt samarbete.

Forskningen visade dock en direkt koppling mellan organisationers resultat och medarbetarnas digitala upplevelser. Den visar att det är mer troligt att personal som fritt får jobba från egna enheter, och som har tillgång till produktivitetsappar från första anställningsdagen och kommer åt appar från valfria enheter, arbetar för företag med hög eller extremt hög tillväxt.

Att kunna erbjuda medarbetarna en verkligt digital upplevelse med tillgång till de enheter och appar som de behöver kräver en teknisk kärna som kan hantera åtkomst och efterlevnad men som ändå är flexibel. Det är IT-avdelningens område. Men att se till att detta lämpar sig för ändamålet kräver kartläggning av vad medarbetarna behöver och hur de behöver det.

Företag som lyckas med detta har chans att växa mer och locka till sig duktiga medarbetare lättare.

Leverera bättre resultat med bättre upplevelser

Det är uppenbart att förmågan att leverera digitala upplevelser åt medarbetarna leder till bättre affärsresultat, och att det ger mer engagerade medarbetare. Men för att uppnå detta krävs det att personal- och IT-avdelningen samarbetar kring att skapa det rätta tekniska ramverket för att leverera de appar, enheter och verktyg som företagets anställda efterfrågar.

Om ni vill ta reda på hur er organisation ska kunna skapa ert tekniska ramverk kan ni kika på VMware Workspace One eller kontakta oss direkt.

Kristine Dahl Steidel, vice ordförande för EUC EMEA, VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Publicerades den 24/10/2019 av vmwaresweden

IT som anpassar sig efter verksamheten

När det gäller teknik förväntar sig dagens anställda samma nivå av bekvämlighet, självbestämmande och flexibilitet i sina yrkesroller som hemma. Alltför ofta uppfylls dock inte de höga förväntningarna och istället för att IT anpassas efter företagets behov, måste de anställda anpassa sig efter IT-systemens begränsningar. IT-avdelningarna vill självklart uppfylla de här ökande förväntningarna från slutanvändarna, […]

Publicerades den 23/09/2019 av vmwaresweden

Vårdpersonalen kan fokusera mer på sina patienter

Västra Götalandsregionen (VGR) har en djärv och strategisk vision – att omvandla sättet de leverera hälso- och sjukvårdstjänster till nästan en femtedel av Sveriges befolkning. För att nå detta mål behöver VGR bättre IT-stöd. VMware tillhandahåller en plattform för digitala arbetsstationer som möjliggör snabb och säker tillgång till nödvändiga vårdsystem och information – vilket resulterat […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy