Fem skäl till varför molnet kan hjälpa IT-chefer att överbrygga klyftan mellan innovation och verkställande

Publicerades den 09/12/2019 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

Innovation är den nya oljan. När företag står inför stigande förväntningar och digitala konkurrenter som presenterar lösningar som omkullkastar bransch efter bransch, är det viktigt för företagen att kunna förnya sig för att kunna säkra sin affärsverksamhet och öppna upp för framtida tillväxt. Men hur ofta ser vi exempel på företag som lyckas med detta? Titta på Xerox, Kodak, Nokia. Alla stora företag som kämpade för att anpassa sig till förändrade krav på marknaden. De var, intressant nog, ofta först med “nästa stora grej”, men misslyckades ändå med att leverera sina innovationer på ett framgångsrikt sätt och tvingades istället lämna över till andra aktörer. Varför det?

Jo, för att det är två helt olika saker att generera idéer och att kunna genomföra dessa idéer effektivt – oavsett om det gäller att implementera nya affärsmodeller eller omvandla idéer till affärsresultat. Detta har benämnts som innovation-verkställandeklyftan av Cass Business School och VMware, i rapporten ”Innovating in the exponential economy” (Innovationer i den exponentiella ekonomin). Med varierande marknadsförhållanden och oförutsägbarheten i att göra affärer i dagens globala ekonomi, kombinerat med en oöverträffad takt på tekniska innovationer, måste organisationer vara snabbrörligare än någonsin förut, vilket gör att traditionella attityder för att förverkliga idéer inte längre fyller sitt syfte.

För att överbrygga klyftan som rapporten beskriver behöver organisationer i detalj fokusera på att få rätt människor, processer och teknik på rätt plats och skapa de rätta förhållandena för dem för att lyckas.

Människoaspekten handlar främst om arbetskultur. Det är att skapa, främja och möjliggöra en omgivning där personer känner sig uppmuntrade att komma med idéer själva, snarare än att anta att det är någon annans jobb.

Processaspekten stöttar människoaspekten. Med rätt mekanismer på plats kan dessa idéer kan fångas upp, utvecklas och delas effektivt med beslutsfattare.

Den underliggande grunden till allt är teknik. Det är hur vi levererar det digitala fundamentet på vilket allting vilar: infrastruktur, applikationer, tjänster och användarenheter som låter företag experimentera, skala upp och bli kvickare. Det som får människor att arbeta smartare och på nya sätt – ofta med en hastighet och med en lägre riskprofil som inte varit möjliga tidigare. Rollen som databehandling i molnet spelar i detta skeende kan knappast överskattas.

Rollen för IT-chefen i omställningen

Detta kräver att IT-chefer blir initiativtagare till affärsupplägg – och många chefer är redan medvetna om sin roll när det kommer till att leverera innovationer. Enligt en rapport som vi har tagit fram ihop med Forbes Insight, säger 46 procent av IT-cheferna att deras funktion kommer bli viktig för att främja innovationer i sina bolag.

Men hur planerar de att lyckas med detta? Även de som inte själva är medvetna om det, vidtar faktiskt redan åtgärder i rätt riktning. För tidigare har frågorna för en IT-chef handlat om verkställighetsaspekter för klassisk IT, vilken har fokuserat på när hårdvara kan anskaffas och installeras. Dagens IT-beslutsfattare ställer dock allt oftare frågan ”när kommer jag se resultat?”. De letar efter tjänster som kan installeras och integreras snabbt och levererar resultat och värde ännu snabbare.

Och där kan molnmiljöer verkligen bidra till att leverera.

Varför molnet levererar förverkligande av innovationer

Det finns fem centrala sätt som molnet möjliggör för organisationer att förverkliga innovationer på.

För det första levererar det. Det är bara att ”registrera sig och sätta igång”. Om man behöver extra licenser, servrar, funktioner, egenskaper, applikationer så levereras de av molnet, och tiden för införskaffande och konfiguration av dessa är minimal jämfört med fysisk, klassisk IT. Takten för att leverera nya applikationer och tjänster är nu helt central för att ge affärsfördelar, och molnteknikerna erbjuder en fantastisk miljö för att experimentera i. Det är precis därför Amadeus, en leverantör av avancerade tekniklösningar för den globala resebranschen, använder molnet – för att snabba upp livscykeln för applikationsutveckling för att snabbt kunna förstå och reagera på nya affärsmöjligheter.

För det andra möjliggör det för användare att bli innovativa. Den farten och enkelheten, kombinerat med en omstöpt digital arbetsplats, möjliggör tillgång till helt molnbaserade applikationer och levererar den förhöjda, intuitiva upplevelsen som medarbetare har kommit att förvänta sig från de digitala verktyg som de använder utanför arbetsplatsen. Det innebär att tekniken finns i bakgrunden – att IT upphör att vara en tröghetsbarriär och användarna kan koncentrera sig på sina uppgifter.

För det tredje levererar molnet ekonomisk frihet. Traditionell IT krävde att initialinvesteringar backades upp av förväntade krav. Molnet förändrar den dynamiken – då de flesta tjänsterna är prenumerationsbaserade, kan kassaflödena nu styras dit de bäst uppfyller behoven från de rådande uppgifterna. Det innebär att ha fullständig flexibilitet för både kapital- och driftskostnadsmodeller (capex resp. opex) för att få både långsiktig utgiftsoptimering och projektbaserad investeringsuppbackning för att testa nya tjänster eller applikationer. Med andra ord – ekonomin är inte längre ett hinder för experimenterande och innovation, utan blir ett strategiskt redskap.

För det fjärde: Molnet levererar skalfördelar. Det möjliggör för organisationer att skala upp och ned alla sina resurser när affärsläget kräver det, snabbt och utan en hög förändringskostnad. Detta innebär att ett brett spektrum av våra ändliga resurser, inklusive människor och teknik, kan riktas in på att ställa om affärsprioriteterna på daglig basis, snarare än i kvartalsvisa cykler. Detta kramar ut mer ur investeringen, vilket gör att den nyttjas bättre än om den står outnyttjad och minskar kostnaderna för avvikelser, vilket kan medföra exponentiella kostnadsökningar om kursen läggs om.

Slutligen ger molnet tillgång till genvägar. Det kan vara förbyggda plattformar eller ”X-as-a-service”-lösningar: Oavsett vad det är och vad ni behöver, är det troligt att en version av det redan finns. Detta gör att heldigitala bolag kan skala upp snabbt. Titta på Uber – allt är inte egenutvecklad kod utan istället används andra tjänster för att få jobbet gjort snabbare. Om ni bara behöver utveckla en del av ert erbjudande från scratch och kan utöka det genom standardkomponenter som redan har levererats och är beprövade, kommer ni att få en mycket snabbare och mindre riskabel tid till marknad.

Alla moln är inte lika – varför hybridmoln är fundamentala

Med det sagt är det inte så enkelt som att bara ange fem skäl. Hänsyn måste tas till företagsinfrastrukturens verklighet. De flesta etablerade organisationer har en komplex blandning av legacy-system och -applikationer, av vilka vissa är kritiska för verksamheten men helt enkelt inte kan avvecklas rakt av. De kan behöva utvecklas, de kan behöva plockas ner i bitar eller de kanske måste finnas kvar helt enkelt. För att stödja alla de arbetssätt som vi nu behöver, behöver vi konsekventa synsätt mellan våra olika miljöer och molnplattformar.

Det är här hybridmolnmiljöer, såsom VMware Cloud on AWS, kommer in i bilden. De fungerar som digitala fundament som gör det möjligt för företag att placera applikationerna där de fungerar bäst, men även tillhandahålla flexibilitet för att flytta tjänster när omständigheterna förändras. För aktörer som IHS Markit, som har inneburit att utveckla omfattande infrastruktur på flera molnmiljöer, inklusive Microsoft Azure och Amazon Web Services. Genom att ta sig an det med ett hybridbaserat synsätt, med friktionsfri konnektivitet mot både privata och offentliga moln, har detta kunnat åstadkomma friktionsfri IT på ett snabbt och säkert sätt.

Detta är vitalt för IT-chefer som vill driva någon sorts omställningscase mot sin styrelse. IT-chefer kan använda en företagsenhet som ett exempelprojekt, använda molnet för att snabbt transformera nödvändiga element och ta dessa resultat till sina chefer för att få ett engagemang och ytterligare godkännanden.

Genom att kunna åstadkomma förändringar och leverera resultat snabbt ökar IT-chefens relevans. Snarare än långsiktig planering för att “testköra det här” eller projektplaner för att göra “konceptvalidering av det där”, har de verkliga användningscase. I sin tur blir de katalysatorer som ställer om den etablerade affärsmodellen till en innovativ sådan.

Molnet möjliggör

Innovation är den nya oljan, men om man misslyckas med att förverkliga den, blir det en dödsstöt för organisationer i alla sektorer. Detta eftersom bolagen saknar förmågan att påverka, och demonstrera effekten av, förändringar utan nämnvärda diskussioner, godkännanden och segdraget beslutsfattande. I dessa fall är fienden alla former av stuprörsstrukturer.

Molnet kan överbrygga klyftan genom att erbjuda de människor och processresurser som tekniken behöver för att göra innovationsprismat komplett. Det kan dock ändå inte vara ett enda moln, utan en integrerad blandning av miljöer med en enhetlighet i dess kärna, som kan erbjuda en digital grund för att främja snabba resultat med hjälp av rätt teknik, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Genom detta stärks IT-chefernas position när de axlar sin roll som katalysator för innovationer i omställningen.

Richard Munro, direktör för Global Cloud Strategy på VMware


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 10/10/2018 av vmwaresweden

Tre tips kring innovationsförmåga och lärdomar från en ”jätte-start-up”

Ett stort mått av oförutsägbarhet och en mycket hög förändringstakt innebär idag att många verksamheter inte kan förvänta sig att få både hängslen och livrem på en ny idé innan de väljer att gå vidare med fullskalig utveckling och utrullning. Trots detta visar en ny rapport, som Cass Business School och VMware tagit fram, Innovating […]

Publicerades den 10/01/2020 av blogadmin

VMware Cloud on AWS – genvägen till molnet

Av: Camilla Skallerup, VMC on AWS in the Nordics & Baltics Hybridmoln har länge varit ”det nya normala”, och vi ser nu att det förlängda datacentret på allvar har landat i Norden. 2017 gick VMware och AWS som bekant ihop och skapade en gemensam molnlösning som gör det enkelt att lägga ut sina arbetsflöden i […]

Publicerades den 24/01/2020 av vmwaresweden

VMware Cloud på AWS: Lär dig grunderna: Del 1

Som produktmarknadsförare har jag förmånen att få prata med kunder och partners på många evenemang och konferenser, så att jag kan förstå deras perspektiv på produkten – vad de vill lära sig, vad deras organisationsstrategi är och var vår produkt passar in i deras strategi. Efter att ha haft flera samtal med – och fått […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy