Att hantera applikationskomplexiteten i en multi-molnvärld

Publicerades den 11/12/2019 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

När vi diskuterar effekten av teknik på organisationen, har vi normalt gjort detta när det gäller plattformar och infrastruktur: fysisk lokal eller extern sådan, molnbaserad, datacenter, nätverk, Edge. Och det är möjligt att man kan mäta värden och effektivitet i termer kostnadsoptimering, snabbrörlighet, tid till marknad, säkerhet, regelefterlevnad, kontroll och valmöjligheter. Detta fokus förbiser dock vad som faktiskt driver affärsbeslut idag – någonting som många människor utanför IT-avdelningen inte tänker på – nämligen applikationer.

Allting förändrades när vi, ”konsumenter”, fick iPhone-telefoner och tillgång till App Store. Detta har gjort att företagen på senare år har börjat sätta ”applikationen först”. Men alla applikationer är inte skapade på samma sätt, och varje applikations värde måste mätas efter hur central den är för verksamheten.

Så vad är uppgiftskritiskt, vad är affärskritiskt och vad är kundtillvänt? Det är denna prioritetsordning av applikationer som bildar informationsunderlag för sunda IT-beslut, oavsett om det är en uppgiftskritisk applikation som måste leverera fullständig säkerhet utan att kompromissa med prestandan, eller en konsumenttillvänd tjänst som behöver skalbarhet för att hantera större belastningstoppar utan att konstant förbruka enorma mängder resurser, såsom en återförsäljares mobila marknadsutbud.

Typen av applikation är också en viktig faktor – om ni har en skräddarsydd applikation som har funnits i kärnan av företaget i många år – som till exempel ett automatiserat prissättningsverktyg för ett logistikbolag – då fungerar det inte att bara att lyfta bort det och flytta över den till molnet. Då tillgången till data är så kritisk, kan det bästa beslutet vara att behålla den i sin befintliga miljö tillsvidare.

Alla dessa faktorer påverkar kriterierna för att hur man väljer rätt plattform. Eftersom varje applikation kräver olika operativsystem och plattformar och ingen plattform ännu kan erbjuda alla fördelar utan att vara oöverstigligt dyr, får många organisationer då stå med en mängd infrastruktur och plattformar med en komplex applikationsmassa som hostas på alla möjliga platser. Tyvärr är det svårt att flytta många av dessa applikationer till de olika moln där de är bäst lämpade att placeras och användas. Respondenterna i en färsk VMware-undersökning betonade dessa utmaningarna: Att integrera legacy-system (57 procent) och att förstå nya teknologier (54 procent) är två av de största hinder som organisationer måste övervinna för att få ut bästa prestanda från denna blandning av infrastrukturer. Men finns det ett sätt att hantera detta problem på ett enklare sätt?

Att leverera en bättre upplevelse från flera plattformar

Att ha en tydlig strategi och ett distinkt tillvägagångssätt är avgörande. Ta en privatbank, exempelvis. Med såväl fysiska kontor som mobilappar och online-banktjänster, kommer bankens infrastruktur mestadels att vara en blandning av hosting lokalt eller i ett privat moln. Eftersom säkerhet, regelefterlevnad och bolagsstyrning är så kritiskt lämpar det sig att välja beprövade och tillförlitliga upplägg i digitaliseringen. Men med alla nya aktörer och heldigitala marknadsomstörtare som använder offentliga molntjänster, otyngda av hämmande legacy-system, måste de etablerade aktörerna hitta ett sätt att kunna reagera snabbt. Banker som Capital One och Världsbanken bearbetar nu data genom det offentliga molnet för utveckling och testning. På detta sätt får de fördelar som flexibilitet, skalbarhet och snabbrörlighet utan massiva investeringar, samtidigt som de experimenterar eller använder applikationer som inte bygger på legacy-data.

Exempelvis kan spårning av blockkedjan för att förenkla kreditlöften kräva betydande resurser. I ett pilotprojekt är banken troligen mindre benägen att investera i en helt privat molnmiljö. Att använda ett publikt moln blir lockande: Det erbjuder nödvändig infrastruktur, pilotprojektet kan köras, och om det bedöms bli framgångsrikt kan man besluta att flytta över applikationen till en privat molnmiljö. Genom kan banken snabbt utveckla, installera och testa projektet och få fram resultat som gör att ett beslut kan tas och, eventuellt, en ny produkt släppas på marknaden. Om projektet inte blir framgångsrikt, går inga investeringar i permanenta resurser förlorade.

Ett annat tillfälle för tydligt definierade tillvägagångssätt och strategier är uppöppnandet av bankväsendet. Detta drivs av sådant som Open Banking-initiativet i Storbritannien och EU:s andra direktiv om betaltjänster (PSD2) och ger fler finansiella institutioner API-åtkomst till tredjepartsutvecklare för att bygga applikationer och tjänster som konsumenter eller företag kan använda för att hantera sina finanser genom flera leverantörer. Målet är att erbjuda större transparens och flexibilitet för kunderna och i slutändan leverera en bättre upplevelse. Det innebär för banker och andra leverantörer av ekonomitjänster att de får infrastruktur på plats för att enkelt dela relevant data på ett säkert vis.

Förvalta medarbetarnas talanger och undvik stuprör

Men vad innebär detta för bankens teknikteam? Till att börja med ökar det möjligheten att kräva team med olika färdigheter eller, mera troligt, separata team fokuserade på separata plattformar. Det offentliga molnet kan vara från exempelvis AWS, vilket kräver andra typer av färdigheter än de som behövs för att driva privata moln, vilken återigen kanske inte är relevant för teamet som hanterar legacy-infrastrukturen. IT har länge plågats av stuprör av team som arbetar i separata, slutna tekniker. Om detta fenomen får hållas utan tyglar, förvärras problemet ytterligare genom kraven på multi-plattformsinfrastruktur. Hela poängen med att ha en multi-molnmiljö, att säkert kunna flytta applikationer från en miljö till en annan beroende på de rådande kraven, blir mycket mer komplicerad om stuprörsformade team måste kämpa för att kunna arbeta ihop.

Och dessa krav kommer bara att öka. Många utnyttjar redan multi-molnmiljöer för att möjliggöra sin digitala omställning. Samma VMware-undersökning som nämndes tidigare fann att 80 procent av respondenterna ansåg att en av fördelarna med multi-molnet var att förbättra innovationskraften – och det är logiskt: Att få ut det bästa från flera typer av miljöer låter exakt som det de flesta företag behöver göra för att öppna upp för de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Förstå vad ni behöver åstadkomma

För att en multi-molninstallation ska fungera, behöver företag förstå vad de i grunden behöver och ha hybrid-molninfrastruktur för att köra och förvalta dessa krav i alla miljöer och på alla enheter. Miljöerna som används är det slutliga stödet, själva förutsättningen – inte målet i sig. Det ligger på applikationerna.

Men även detta måste ske i ett ständigt tillstånd av utveckling. När företagen fortsätter att ställa om digitalt, måste de ständigt granska och reformera sina applikationsmassor. Det är den pågående processen att välja vilka applikationer som är överflödiga, vilka som behöver förnyas, vilka som kan fullständigt transformeras till helt molnbaserade applikationer, och vilka som behöver behållas i legacy-miljöer ett tag till. Och samtidigt med detta kunna hantera och fördela arbetsbelastningen efter behov. Genom detta tillvägagångssätt, och genom att arbeta med partners med de erfarenheter och färdigheter som behövs för att leverera infrastruktur som effektivt kan köras på olika plattformar, kan företag leverera en effektiv ”applikation först”-princip, i alla olika miljöer, för att driva sina digitala affärsmål framåt.


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 06/11/2019 av vmwaresweden

Pressmeddelande: VMware lanserar banbrytande innovationer på VMworld Europe 2019

Under VMwares stora kund- och partnerevent VMworld 2019 Europe tillkännager VMware nu en rad nya initiativ för sin mjukvaruarkitektur – anpassad för alla appar, moln och typer av enheter. De nya innovationerna spänner över hela VMwares teknikportfölj, men har ett särskilt fokus på inbyggd säkerhet och nya sätt för företag att bygga, driva och hantera […]

Publicerades den 29/08/2019 av vmwaresweden

Pressmeddelande: VMware levererar branschens enda kompletta mjukvarudefinierade nätverks- och säkerhetsstack byggd för multi-cloud

VMware lanserar nu en bred uppsättning nätverks- och säkerhetsinnovationer som ytterligare stärker företagets erbjudande för virtuella nätverk i molnet. VMwares mjukvarudefinierade nätverkslösningar har hittills installerats hos 13 000 kunder, hos 88 av de 100 största bolagen på Fortune 100-listan samt hos åtta av de tio största teleoperatörerna. Över 150 000 lokalkontor nås också med hjälp […]

Publicerades den 05/11/2019 av vmwaresweden

Appar och ännu mer appar – första dagen på VMworld

VMworld 2019 kickade igång med öppningstalet från VMwares CEO Pat Gelsinger, där han reflekterade över den naturliga spänningen mellan val och komplexitet. Även om detta är en utmaning som IT-branschen kontinuerligt måste anpassa sig till, kommer härifrån innovationer och genombrott som gör det omöjliga möjligt. De som behärskar multi-cloud kommer äga det kommande decenniet fortsatte […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy