IT som anpassar sig efter verksamheten

Publicerades den 24/10/2019 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

När det gäller teknik förväntar sig dagens anställda samma nivå av bekvämlighet, självbestämmande och flexibilitet i sina yrkesroller som hemma. Alltför ofta uppfylls dock inte de höga förväntningarna och istället för att IT anpassas efter företagets behov, måste de anställda anpassa sig efter IT-systemens begränsningar.

IT-avdelningarna vill självklart uppfylla de här ökande förväntningarna från slutanvändarna, men de måste också uppfylla krav gällande bättre säkerhet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Det kan vara svårt att uppfylla de här till synes motsägelsefulla kraven, så Deutsche Telekom Individual Solutions & Products lanserade sin tjänst Flexible Enterprise Workplace för att hjälpa företag att införa och använda digitala arbetsplatser på ett effektivt sätt.

Den molnbaserade, modulära tjänsten som finns tillgänglig i Tyskland och i allt större utsträckning resten av Europa, gör det möjligt för företag att ta till sig det nya sättet att arbeta. De kan ge deras anställda säker fjärråtkomst till företagsresurser från valfri enhet, vilket ökar personalens arbetstillfredsställelse och förbättrar produktiviteten. Samtidigt reducerar den höga automatiseringsnivån och policybaserade kontrollfunktioner IT-avdelningens arbetsbörda, samtidigt som tillförlitligheten och säkerheten som krävs för verksamhetskritiska tillämpningar och känslig företagsinformation bibehålls.

Tjänsten Flexible Enterprise Workplace är baserad på en omfattande uppsättning VMware-lösningar. Exempelvis eliminerar VMware Workspace ONE komplexiteten i slutpunktshantering. Oavsett om personalen använder sina egna enheter eller företagets, utgör den en IT-plattform varifrån alla appar och enheter kan hanteras, inklusive plattformarna Android, iOS, macOS, Chrome OS och Windows 10. Det här frigör betydande tid för IT-avdelningen och gör att de inte längre behöver utföra uppgifter som att bygga avbilder och leta efter patchrapporter.

En nyckelfunktion i Flexible Enterprise Workplace är den bekväma självserviceportalen för anställda. De behöver bara logga in en gång (enkel inloggning) för att komma åt eventuella IT-applikationer och -tjänster, och de kan göra det från valfri enhet. Workspace ONE med App Volumes förenklar upplevelsen att komma åt appar, eliminerar lösenordsproblem och komplexa PIN-utmaningar, samtidigt som säkerheten förbättras genom multifaktorautentisering.

Alla tjänster i Flexible Enterprise Workplace körs från ett säkert datacenter för Deutsche Telekom Individual Solutions & Products, som bygger på en modell med Software Defined Data Center som förstärker VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX Data Center och VMware vRealize Suite. VMware och Deutsche Telekom Individual Solutions & Products har arbetat tillsammans sedan 2005, och Flexible Enterprise Workplace är ett annat exempel på en kraftfull molnlösning som kommit ur samarbetet.


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: , ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 20/12/2019 av vmwaresweden

Hur bygger man upp en verkligt digital upplevelse för medarbetarna?

Arbetsgivarnas kamp om kompetent personal blir allt intensivare och hänsynslösare. Anledningen till detta är att det är väldigt svårt att locka till sig rätt medarbetare – 70 procent av alla som svarade på Deloittes undersökning från 2019 om trender inom globalt humankapital vittar om detta, och menar att rekrytering är ett problem för dem. 16 procent menade […]

Publicerades den 06/11/2019 av vmwaresweden

En innovationskultur som levererar – andra dagen på VMworld

VMwares Executive VP Ray O ‘Farrell öppnade upp dag två och diskuterade utmaningarna med digital transformation idag och i framtiden. Han välkomnade flera av sina olika kollegor upp på scenen för att berätta hur man bäst drar nytta av den moderna infrastrukturen och Ray betonade också att komplexa utmaningar kräver komplexa lösningar. Flera tekniska demonstrationer, […]

Publicerades den 23/09/2019 av vmwaresweden

Vårdpersonalen kan fokusera mer på sina patienter

Västra Götalandsregionen (VGR) har en djärv och strategisk vision – att omvandla sättet de leverera hälso- och sjukvårdstjänster till nästan en femtedel av Sveriges befolkning. För att nå detta mål behöver VGR bättre IT-stöd. VMware tillhandahåller en plattform för digitala arbetsstationer som möjliggör snabb och säker tillgång till nödvändiga vårdsystem och information – vilket resulterat […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy