Vårdpersonalen kan fokusera mer på sina patienter

Publicerades den 23/09/2019 by vmwaresweden
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

Västra Götalandsregionen (VGR) har en djärv och strategisk vision – att omvandla sättet de leverera hälso- och sjukvårdstjänster till nästan en femtedel av Sveriges befolkning. För att nå detta mål behöver VGR bättre IT-stöd. VMware tillhandahåller en plattform för digitala arbetsstationer som möjliggör snabb och säker tillgång till nödvändiga vårdsystem och information – vilket resulterat i mindre administration för vårdpersonalen och mer tid för att ta hand om patienterna.

VGR bidrar till att skapa förutsättningar för ett bra, meningsfullt och hälsosamt liv. Ett av huvuduppdragen är att se till att befolkningen i Västra Götaland har tillgång till sjukvård. Andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. En ökad digitalisering spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål och då främst inom de områden som ger störst värde för anställda och patienter. När VGR analyserade situationen stod det klart att vårdpersonalen ofta upplevde att IT-verktygen utgjorde hinder snarare än effektiva möjliggörare till en bättre verksamhet.

När vi frågade vårdpersonalen framkom det att användandet av IT-verktygen var komplex och att de var tidskrävande, vilket i sin tur leder till att hanteringen inte blir säker, säger Peter Lindh, IT-chef på VGR IT.

Vilja att ge bättre vård

Det fanns också indikationer på att duktiga medarbetare, särskilt sjuksköterskor, valde att lämna arbetet inom vården eftersom de ansåg att de inte kunde ge den kvalitativa vården till patienterna som de ville. Vissa sjuksköterskor uppgav att de spenderade upp till 45 minuter varje dag på att vänta på att kunna logga in i nödvändiga system, flytta sig mellan olika arbetsstationer eller bara att skriva in sitt lösenord.

Vår ambition var att tillhandahålla en digital arbetsstation som skulle kunna ge tillbaka några av dessa bortkastade 45 minuterna till något viktigare, fortsätter Peter Lindh. Inte bara för att ge personalen en bättre arbetsmiljö, utan också för att vi ville ge dem mer tid för patienterna.

Bättre IT-verktyg

Att uppnå en balans mellan effektivitet och kvalitet är alltid svårt, men det var uppenbart för VGR att de var tvungna att tillhandahålla bättre IT-verktyg till vårdpersonalen. Utvärderingar och referensbesök kom fram till att det främst var två lösningar som skulle kunna möjliggöra snabb, säker och tillförlitlig inloggning, och som också skulle kunna minska den övergripande komplexiteten och öka rörligheten: Samlad inloggning och virtuella skrivbord. VGR utvärderade flera olika leverantörer i denna process.

Projektet hade som mål att skapa en lösning som kunde ge snabb tillgång, hög användarvänlighet, ökad flexibilitet och bättre säkerhet – alltid med fokus på slutanvändarupplevelsen. Vårdpersonalen involverades tidigt i projektet och deltog aktivt i processen.

VMwares lösning kunde visa på 75 procent snabbare inloggning och 60 procent snabbare byte mellan olika sessioner, förutom ”tap-and-go-”funktionaliteten, att det endast krävs att vårdpersonal loggar in en gång.

VMware kunde också visa att lösningen hade fler fördelar än att uppnå de ursprungliga kraven. Bland annat kunde många synergier påvisas när VMware-lösningar används både i datacentret och hos slutanvändarna. Det betyder att VGR kan dra ytterligare nytta av gjorda investeringar i teknik, personal och processer, när de utvidgar partnerskapet med VMware till att också inkludera slutanvändarna. Ytterligare värde kan också påvisas av tekniker i stacken, som VMware vSAN™, VMware App Volumes™, VMware vRealize® Operations för Horizon® och förenklad tillgång till VMware Identity Manager™, samt en framtida plan för enhetlig klienthantering med VMware Workspace ONE®.

Nu kan vår personal snabbt och säkert få tillgång till information och system samt återuppta sitt arbete från olika arbetsstationer, så att de lägger mindre tid på administration och mer på det arbete som ger värde för patienterna, förklarar Peter Lindh stolt.

Mer kvalitet till patienterna

VMware-lösningen och det nya arbetssättet har resulterat i 75 procent snabbare tillgång till patientjournaler, vilket har frigjort uppskattningsvis 10 timmar per anställd per månad, som de nu kan använda för att ge mer vård till patienterna. När lösningen rullats ut till all vårdpersonal i regionen kommer de totala fördelarna att uppgå till 350 000 extra vårdtimmar varje månad.

Att kunna ge mer kvalitetstid till våra patienter är det som räknas. Med den nya lösningen har vi nu mer tid för våra medborgare och patienter samt bättre arbetsförhållanden för vårdpersonalen, säger Peter Lindh.

Att involvera vårdpersonalen i projektet har varit en viktig framgångsfaktor. De utmärkta resultaten och det nära samarbetet med användarna har gjort att projektet fått en godkännandenivå på 94 procent för den nya lösningen.

För ett IT-transformationsprojekt som har sådan stor påverkan på slutanvändarna har vi fått fantastiskt bra återkoppling från personalen, något som är mycket ovanligt för denna typ av projekt, säger Anders Andersson, chef för workspace-tjänster på VGR IT. Detta är en viktig bekräftelse för oss och VMwares lösningar och en bevispunkt på att vi gjort rätt.

Inspiration för andra

Att vara en av de största arbetsgivarna i landet kommer ge stor synlighet. VGR:s framgångar och ambitioner kan potentiellt inspirera resten av landets hälso- och sjukvårdsinstitutioner att ställa större krav, ha högre ambitioner och genomföra initiativ som har potential att förändra livet för såväl medborgare som anställda.

Vår ambition är att överträffa våra mål och ta en ledande position inom vårdsektorn i landet, säger Peter Lindh.

Ta del av VGRs kundcase här.

Fotograf: Paul Björkman


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar: , , , , , , ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 24/10/2019 av vmwaresweden

IT som anpassar sig efter verksamheten

När det gäller teknik förväntar sig dagens anställda samma nivå av bekvämlighet, självbestämmande och flexibilitet i sina yrkesroller som hemma. Alltför ofta uppfylls dock inte de höga förväntningarna och istället för att IT anpassas efter företagets behov, måste de anställda anpassa sig efter IT-systemens begränsningar. IT-avdelningarna vill självklart uppfylla de här ökande förväntningarna från slutanvändarna, […]

Publicerades den 20/12/2019 av vmwaresweden

Hur bygger man upp en verkligt digital upplevelse för medarbetarna?

Arbetsgivarnas kamp om kompetent personal blir allt intensivare och hänsynslösare. Anledningen till detta är att det är väldigt svårt att locka till sig rätt medarbetare – 70 procent av alla som svarade på Deloittes undersökning från 2019 om trender inom globalt humankapital vittar om detta, och menar att rekrytering är ett problem för dem. 16 procent menade […]

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy