Ny undersökning: Bra digital arbetsmiljö attraherar medarbetare och gör dem mer stolta

Publicerades den 05/08/2019

I en digital transformation finns det en risk att allt fokus läggs på själva tekniken. För att som företag verkligen lyckas med transformationen, krävs dock fler faktorer med på tåget. Verksamheten behöver ha medarbetarna med sig, transformera såväl arbetssätt som kultur, och se värdet av att skapa en bra digital arbetsmiljö. Det här har vi tittat lite närmare på i vår årliga rapport om digitala arbetsverktyg och digital arbetsmiljö, samt hur dessa påverkar verksamheten.

Digital arbetsmiljö spelar roll för anställda

I studien framkommer en hel rad intressanta resultat. Bland annat uppger knappt hälften (43 procent) av de tillfrågade anställda i Sverige att de digitala arbetsverktygen de har möjlighet att använda på jobbet påverkar deras beslut att söka eller acceptera en anställning. 70 procent av de svenska respondenterna uppger också att de anser att deras nuvarande arbetsgivare bör lägga större vikt vid digitala verktyg och digital arbetsmiljö. Det finns alltså en hel del att ta tag i på svenska arbetsplatser.

Att leverera bra digital arbetsmiljö påverkar också medarbetarnas inställning till arbetsgivaren. De svenska respondenter som säger att deras verksamhet ger dem möjlighet att jobba varifrån de vill på ett lika enkelt sätt som från kontoret är betydligt mer stolta över sin arbetsgivare än anställda på företag som inte ger möjlighet att arbeta fritt (65 procent jämfört med 33 procent). De anställda med bra digital arbetsmiljö är också mer benägna att hävda att deras verksamhet har en progressiv kultur (71 procent mot 26 procent), och anser att deras arbetsplats är ett bra ställe att jobba på (71 procent mot 26 procent) och att arbetsplatsen erbjuder bra balans mellan arbete och fritid (66 procent mot 30 procent).

Vem ansvarar för den digitala arbetsmiljön

För att företag ska kunna dra fördel av digital teknik på arbetsplatsen och skapa en bra digital arbetsmiljö behövs ett nära samarbete mellan HR och IT. För många anställda är det oklart vem som är ansvarig för att skapa en positiv digital arbetsmiljö. 43 procent av de anställda i Sverige vet inte om de ska kontakta HR eller IT kring dessa frågor och 33 procent upplever att den otydligheten gör det svårare för dem att få en bra digital arbetsmiljö.

74 procent av medarbetarna i Sverige vill också att HR och IT ska samarbeta bättre. Bara fem procent av respondenterna uppger att HR och IT samarbetar på deras arbetsplats i nuläget. Åtta av tio medarbetare tycker att HR bör få större ansvar för att förbättra den digitala arbetsmiljön.

Medarbetare vill tycka till

Bland de respondenter i Sverige som uppger att det finns utmaningar att leverera en optimal digital arbetsmiljö, uppger 42 procent att bristen på förståelse för vad de anställda vill ha som det största hindret, följt av att digital arbetsmiljö inte är prioriterat i verksamheten (18 procent). Nästan två tredjedelar (63 procent) av de anställda upplever att de inte har något att säga till om när det gäller verktygen de använder på jobbet, trots att 86 procent av IT-beslutsfattarna tror att de har givit de anställda möjlighet att göra sin röst hörd på detta område.

Bra digital arbetsmiljö och tillväxt går hand i hand

De europeiska resultaten i undersökningen visar att de undersökta verksamheterna med högre tillväxt uppfyller fler faktorer för digital arbetsmiljö, i snitt sex faktorer mot tre till fyra för de med lägre tillväxt. Faktorer för digital arbetsmiljö är bland annat att de anställda har tillgång till enheter, verktyg, appar och teknik oavsett var de utför sitt arbete. De mindre framgångsrika företagen, eller de med lägre tillväxttakt, är mindre benägna att ge medarbetare frihet att arbeta från en privat enhet (37 procent), ge tillgång till applikationer som gör att anställda kan vara produktiva från dag ett (40 procent) och tillhandahålla applikationer på vilken enhet som helst för verksamhetens viktigaste arbetsuppgifter (exklusive e-post) (55 procent). Detta att jämföra med de som har högre tillväxt, där motsvarande siffror hamnade på 75, 70 respektive 92 procent.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under mars och april 2019 då totalt 3600 personer intervjuades i EMEA-området (Europa, Mellanöstern och Afrika). Av de 3600 som ingick i undersökningen var 1800 anställda, 900 IT-beslutsfattare och 900 HR-chefer. De svenska resultaten baseras på totalt 200 respondenter från Sverige.


Kategori: Nyheter

Taggar: ,

Relaterade artiklar

Publicerades den 08/01/2019 av vmwaresweden

Fokus på: Att stärka ditt digitala arbetsutrymme

Nu när vi gått in i 2019 tänkte vi dela med oss av en sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna som stöttar våra strategiska IT-frågor. Dessa hörnstenar definierar vår syn på det stöd som vi ger våra kunder. På VMware är vi fokuserade på att stötta deras digitala omvandling, från infrastruktur till leverans och […]

3 minut läs
Publicerades den 09/07/2019 av blogadmin

Innovativt införande av VMware-teknik i samband med OS

AV Rasmus Holtet Rüsz, SNR. Regi systemteknik, Japan, VMware KK När jag år 2005 anställdes av VMware som en av de första i Danmark, var jag inte medveten om den resa som väntade såväl rent mänskligt som professionellt. Min ingång till VMware, som då fortfarande var att betrakta som ett startup, blev i positionen som […]

5 minut läs
Publicerades den 27/12/2019 av vmwaresweden

Värdet av den digitala arbetsplatsen

Ladda ner rapporten: https://www.vmware.com/learn/EMEA_Exec_Summary_VB_2019.html 

1 minut läs

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy