Vad innebär det egentligen att jobba flexibelt?

Publicerades den 26/10/2017 by blogsadmin
DISCLAIMER: Den här artikeln är äldre än ett år och kan inte vara aktuell med senaste händelser eller ny tillgänglig information.

Mobilitet och flexibelt arbete ligger oss på VMware varmt om hjärtat. Idag har anställda tillgång till teknik som gör det enklare än någonsin att kommunicera, ändå är det rusningstrafik till jobbet varje morgon och eftermiddag. Vi kan ställa oss frågan om ett jobb egentligen borde ses som en aktivitet och inte som en plats. För att komma dit måste dock synen på distansarbete ändras. Flexibla jobb kan dessutom ha en positiv påverkan på företaget. Till exempel visar en undersökning från Regus att 63 procent av alla chefer ser ett samband mellan ökade intäkter och flexibla jobb.

Flera intressanta exempel

Tanken med flexibla jobb är att det ska gå att utföra samma arbete från en annan plats eller på andra tidpunkter, utan att det innebär fler arbetstimmar. I hela Europa utvecklas metoder för att öka förutsättningarna för detta. I början av året infördes en ny regel i Frankrike för företag med fler än 50 anställda. Den innebär att företagen ska förhandla om tider där anställda har rätt att koppla ner och inte vara tillgängliga på mejl. Det är ett sätt att hantera dilemmat där många anställda nästan tvångsmässigt kollar sin mejl även utanför de vanliga kontorstiderna.

En annan rapport från Polycom visar att 38 procent av de anställda i Tyskland ofta jobbar flexibelt. Ytterligare 32 procent uppger att de jobbar flexibelt då och då. Volkswagen brukar användas som ett framgångsrikt exempel, då man helt enkelt omöjliggör jobbmejl i företagsmobilen efter kontorstid. Företagets mejlserver är programmerad att inte leverera meddelanden mellan klockan 18:15 och 07:00 samt hela helgen.

I Storbritannien däremot, måste arbetsgivare överväga förfrågningar om flexibelt arbete från alla som har varit anställda i minst 26 veckor. Det kan röra sig om önskemål att arbeta hemifrån ett antal dagar i månaden eller att lämna kontoret lite tidigare någon dag. Arbetsgivaren har dock rätt avslå förfrågningen. Viljan att hålla fast vid en kultur med fasta arbetstider har lett till att Storbritannien ligger efter många andra europeiska länder. En ljusning är det nyligen lanserade initiativet Smarter Working, med målet att 200 000 anställda hos 200 företag ska erbjudas möjligheten att jobba flexibelt.

Våga lita på de anställda

Om ditt företag inte erbjuder flexibla jobb är det värt att tänka på hur företagets talangpool påverkas. Det handlar inte bara om att arbeta på det sätt som passar den anställde bäst, utan till viss del även om tillit. Anställda vill känna att deras arbetsgivare litar på att de utför det jobb de är satta att göra – oavsett när, var eller hur de gör det.

För att skapa en miljö för flexibla jobb måste organisationer se till att man har rätt grund att bygga på. Rent praktiskt innebär det en teknikplattform som kan skalas upp i takt med att organisationen växer. Det krävs även ett inbyggt skydd som stöder behörighetskrav baserat på olika roller inom företaget. Att införa rätt plattform är inte svårt, men det är upp till företagen att se till att de får ut det mesta av tekniken för att möjliggöra flexibla jobb.

 


Kategori: Nyheter och höjdpunkter

Taggar:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Inga kommentarer ännu

Lägg till en kommentar

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy