Wyniki za III kwartał finansowego 2018 roku

Dodane 01/03/2018 by marcoa
OŚWIADCZENIE: ten artykuł jest starszy niż jeden rok i może nie być aktualny w przypadku ostatnich wydarzeń lub nowo dostępnych informacji.

Maciej Magierek, Manager General Business, VMware

Przychód liczony rok do roku wzrósł o 11 proc., osiągając wartość 1,98 mld USD.
Powiększa się oferta produktowa i geograficzny obszar działania firmy.

Wyniki za III kwartał roku finansowego 2018 przedstawiają się następująco:

 • Przychód w III kwartale osiągnął wartość 1,98 mld USD, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016.
 • Przychód ze sprzedaży licencji w III kwartale wyniósł 785 mln USD, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównania z analogicznym okresem roku 2016.
 • Zysk netto liczony według zasad GAAP osiągnął w III kwartale wartość 443 mln USD albo 1,07 USD w rozwodnieniu na jedną akcję, co oznacza wzrost o 43 proc. zysku rozwodnionego na akcję w porównaniu do odpowiednio 319 mln USD i 0,75 USD za III kwartał 2016. Zysk netto liczony bez zastosowania GAAP za miniony kwartał wyniósł 553 mln USD albo 1,34 USD w rozwodnieniu na jedną akcję i jest większy o 17 proc. w stosunku do 485 mln USD i 1,14 USD za III kwartał 2016.
 • Zysk operacyjny według GAAP wyniósł w III kwartale 465 mln USD, co stanowi wzrost o 22 proc. w porównaniu do III kwartału 2016. Zysk operacyjny liczony bez zastosowania GAAP wyniósł w ostatnim kwartale 689 mln USD i jest większy o 16 proc. od wyniku osiągniętego w III kwartale 2016.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za III kwartał wyniosły 970 mln. Wolne przepływy pieniężne w III kwartale osiągnęły poziom 911 mln USD.
 • Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe wyniosły 11,6 mld USD, a niezrealizowane przychody stanowiły 5,6 mld USD według stanu na dzień 3 listopada 2017 r.
 • Łączne przychody plus zmiana sekwencyjna w łącznych niezrealizowanych przychodach wzrosły o 21 proc. rok do roku.
 • Przychody z licencji plus zmiana sekwencyjna w łącznych niezrealizowanych przychodach licencyjnych wzrosły o 16 proc. rok do roku.

„Podsumowując bardzo udany, związany z konferencją VMworld okres, jesteśmy szczególnie zadowoleni z nowych produktów i usług, jakie udało nam się wprowadzić w ubiegłym kwartale. Pokazują one nasze zaangażowanie w innowacyjność i rozwiązywanie złożonych problemów klientów” – stwierdził Pat Gelsinger, dyrektor generalny VMware. – „Bardzo cieszą nas wyniki finansowe III kwartału; nasza strategia w dalszym ciągu współgra z potrzebami klientów korzystających z szerokiej oferty produktów i usług VMware.”

„Za nami bardzo dobry III kwartał” – ocenił Zane Rowe, wiceprezes i dyrektor finansowy w VMware. – „Nasze wyniki odzwierciedlają wzmocnienie oferty i przywiązanie klientów do VMware jako strategicznego partnera dostarczającego oprogramowanie zarówno do zastosowań on-premise, jak i chmury hybrydowej.”

Najważniejsze wydarzenia i strategiczne komunikaty w trzecim kwartale:

 • W konferencji VMworld 2017, która odbyła się w Las Vegas i Barcelonie, wzięło udział ponad 30 000 klientów, partnerów i liderów opinii. Wydarzenie było okazją do przedstawienia nowych produktów i usług VMware, koncentrujących się na kluczowych technologiach z obszarów chmury, mobilności, sieci i bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to:
  • Poszerzony zestaw produktów i usług w ramach VMware Cloud™, dostępny obecnie w ofercie VMware oraz partnerów firmy, obejmującej:
   • Usługę VMware Cloud on AWS, która wstępnie jest oferowana w chmurze AWS w regionie U.S. West. VMware Cloud on AWS tworzy programowo definiowane data center VMware w chmurze AWS. Usługa umożliwia klientom uruchamianie aplikacji w spójnych operacyjnie i bazujących na rozwiązaniu VMware vSphere® środowiskach, które mogą składać się z wielu chmur: prywatnych, publicznych i hybrydowych. VMware Cloud on AWS zapewnia także zoptymalizowany dostęp do usług AWS.
   • Nowe usługi VMware Cloud, dające pełne wgląd w wykorzystanie chmury i sieci oraz związane z tym koszty, a także zapewniające spójne funkcje sieciowe i bezpieczeństwo w środowiskach składających się z chmur publicznych i zasobów lokalnych.
  • VMware zaprezentował VMware AppDefense™ – swoje przełomowe rozwiązanie do zabezpieczania aplikacji uruchamianych w środowiskach zwirtualizowanych i chmurowych. Ułatwia ono wprowadzanie intuicyjnego (intent-based) modelu bezpieczeństwa i umożliwia tworzenie środowisk, w których dla kluczowych aplikacji wykorzystuje się zasadę „minimum uprawnień“.
  • Firmy VMware i Pivotal Software, we współpracy z Google Cloud, przedstawiły usługę Pivotal Container Service™ (PKS), opartą na komercyjnym wydaniu technologii open source Cloud Foundry Container Runtime. Po udostępnieniu pomoże ona korporacjom z listy Global 2000 operacjonalizować system Kubernetes.
 • Firma VMware ogłosiła zamiar przejęcia VeloCloud™ Networks, producenta wiodącej technologii programowo definiowanej sieci rozległej (SD-WAN), przeznaczonej dla przedsiębiorstw oraz dostawców usług. Przejmując VeloCloud i wykorzystując sukces VMware NSX®, wiodącej platformy wirtualizacji sieci, VMware powiększy swoją ofertę sieciową, by zapewnić kompleksową automatyzację, zachowanie ciągłości działania aplikacji, transformację oddziałów firm oraz bezpieczeństwo od centrum danych po brzeg sieci.
 • W oparciu o wyniki sprzedaży rozwiązań hiperkonwergentnych wykorzystujących oprogramowanie VMware vSAN™ firma VMware została w raporcie IDC „Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker” uznana za największego dostawcę oprogramowania infrastruktury hiperkonwergentnej w pierwszej połowie roku 2017.(1)

 


Kategoria: Aktualności

Tagi:

Podobne artykuły

Nie znaleziono powiązanych wpisów

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy