VMware umożliwia dostawcom chmur wspieranie innowacji i szybsze wprowadzanie nowych usług

Dodane 03/11/2017 by blogsadmin
OŚWIADCZENIE: ten artykuł jest starszy niż jeden rok i może nie być aktualny w przypadku ostatnich wydarzeń lub nowo dostępnych informacji.

Maciej Magierek, Manager General Business, VMware

VMWARE CLOUD PROVIDER I TECHNOLOGIE HCX

W programie VMware Cloud Provider uczestniczy obecnie ponad 4000 partnerów tworzących usługi przy użyciu technologii infrastruktury VMware Cloud, prowadzących działalność w ponad 110 krajach. Program VMware Cloud Provider pozwala klientom wybrać dostawcę usług przetwarzania w chmurze, który jest najlepiej dopasowany do ich potrzeb biznesowych i informatycznych. Klienci mogą wybierać spośród wielu ofert optymalnie dobranych zestawów usług i wiedzy specjalistycznej, a także efektywnie zarządzać kosztami i korzystać z usług działających w wymaganych lokalizacjach geograficznych. Dzięki technologiom infrastruktury VMware Cloud partnerzy programu VMware Cloud Provider zachowują wspólne środowisko operacyjne zwiększające przenośność aplikacji i interoperacyjność chmur — bez negatywnego wpływu na widoczność, funkcjonowanie, automatyzację, bezpieczeństwo i zarządzanie.

Technologie VMware HCX zapewniają mobilność każdej aplikacji i interoperacyjność wszystkich chmur — w łatwy i bezpieczny sposób, pozwalając tym samym na szeroko zakrojoną migrację aplikacji i zachowanie ich nieprzerwanej przenośności bez przestojów i bez jakichkolwiek modyfikacji. Technologie HCX są oferowane za pośrednictwem partnerów programu VMware Cloud Provider oraz przez firmy OVH i IBM. Dzięki nim klienci mogą modernizować swoje centra danych za pomocą najnowszych technologii firmy VMware dla definiowanych programowo centrów danych, zachowując przy tym ciągłość biznesową, wysoką wydajność oraz nieprzerwane działanie aplikacji i architektury sieciowe.

Technologie HCX zapewniają wsparcie operacyjne, dzięki któremu możliwa jest efektywna migracja pomiędzy chmurami i ochrona integralności aplikacji — zarówno w miejscu źródłowym, jak i docelowym. Synchronizacja danych, rozbudowa sieci, kierowanie ruchem, automatyczna optymalizacja sieci VPN i WAN oraz wbudowane zabezpieczenia — wszystkie te elementy zapewniają krytyczne możliwości operacyjne pozwalające na wydajną i efektywną migrację do chmury.

Technologie VMware HCX umożliwiają tworzenie infrastruktur hybrydowych. Klienci mogą teraz rozszerzać swoje centra danych z wykorzystaniem chmury, zachowując przy tym dotychczasowy poziom kontroli i zarządzania. Technologie te pozwalają stworzyć bezpieczną, wysokowydajną i niezawodną warstwę, która w płynny sposób połączy wiele lokalizacji. VMware HCX pozwalają osiągnąć elastyczność wdrażania obciążeń w chmurze w sposób zapewniający lokalne i cykliczne możliwości przetwarzania, wspierając przy tym dwukierunkową mobilność, ciągłość działalności i proces odzyskiwania w przypadku awarii.

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

Platforma VMware Cloud Provider pozwala partnerom naszego programu spełniać ich krytyczne wymogi biznesowe: zwiększać efektywność operacyjną, w krótkim czasie osiągać zyski ze sprzedaży nowych usług oraz lepiej konkurować na rynku. Dostępne na platformie Cloud Provider elastyczne opcje dzierżawy i samoobsługi — w pożądanej skali oraz w jedno- i wielodostępowych środowiskach obsługiwanych przez chmurę — pozwalają partnerom w krótkim czasie wdrażać i skalować środowisko, w którym mogą budować własne zróżnicowane usługi chmurowe przynoszące wartość dodaną. Platforma VMware Cloud Provider łączy kluczowe składniki najlepszej w branży infrastruktury chmurowej VMware, w tym oprogramowanie do obsługi i zarządzania chmurami przez partnerów, z nowymi, przetestowanymi i zweryfikowanymi standardami Certified Reference Design. Dzięki temu partnerzy otrzymują takie korzyści jak:

  • elastyczne, dobrane do dzierżawców pomiary na potrzeby subskrypcji i usług udostępnianych na żądanie;
  • samoobsługowe usługi obliczeniowe i sieciowe oraz usługi pamięci masowej oraz inne usługi infrastruktury w środowisku wielodostępowym;
  • szczegółowy, oparty na rolach dostęp do usług sieciowych wykorzystujących VMware NSX dla każdego dzierżawcy;
  • dostęp do cennych usług świadczonych przez najważniejszych dostawców należących do ekosystemu;
  • niższe koszty operacyjne i szybsze osiąganie przychodów.

Platforma Cloud Provider pozwala partnerom na łatwe wdrażanie najnowszych rozwiązań VMware przeznaczonych dla dostawców chmur — w tym VMware vSphere®, VMware NSX® oraz VMware vCloud Director®. Nowe standardy Certified Reference Design określają punkty odniesienia w dziedzinie wydajności oraz poziomy usług (SLA), a także dostarczają wytycznych co do skali sprzętu i oprogramowania na potrzeby zdefiniowanych profili. Przyspiesza to osiąganie zysków przez dostawców, zapewniając jednocześnie wyższą jakość świadczonych usług, a co za tym idzie — większe zadowolenie klientów. Partnerzy programu VMware Cloud Provider mogą obecnie nabywać komponenty platformy, aby wdrażać rozwiązania zgodne z Certified Reference Design przy użyciu dotychczasowych pakietów Cloud Provider.

Aby ułatwić klientom identyfikowanie dostawców świadczących usługi przy użyciu technologii VMware Cloud, firma VMware wprowadziła nową klasę partnerów o statusie VMware Cloud Verified. Jako pierwsze tytuł VMware Cloud Verified otrzymały firmy CenturyLink, Fujitsu, IBM Cloud, OVH oraz Rackspace. Dzięki oznaczeniu VMware Cloud Verified klienci mogą mieć pewność, że wybierani dostawcy stosują kompletne, najbardziej zaawansowane technologie VMware, zapewniające najwyższy stopień zgodności operacyjnej chmur oraz maksymalne korzyści dla ich firm. Z biegiem czasu VMware będzie przyznawać nowy tytuł kolejnym partnerom, aby klienci mogli wybierać spośród szerokiej sieci globalnych dostawców chmury — działających w spójny sposób i w oparciu o wspólną infrastrukturę.

Kilka wypowiedzi naszych partnerów:

„Dzięki bliskiej współpracy pomiędzy firmami IBM i VMware ponad 1400 przedsiębiorstw może korzystać z chmury, aby tworzyć nowe modele biznesowe i wspierać tworzenie nowych aplikacji zgodnie z metodami zwinnego programowania. Firma IBM — jako jeden z pierwszych partnerów obsługujących technologie VMware HCX, w tym w procesie projektowania rozwiązań — ściśle współpracuje z VMware, aby jeszcze bardziej ułatwiać klientom przechodzenie do chmury. Dzięki technologiom VMware HCX nasi wspólni klienci mogą wdrażać nowe rozwiązania na dużą skalę, w oparciu o wspólną infrastrukturę VMware Cloud” — powiedział Don Boulia, dyrektor generalny działu Cloud Developer Services w firmie IBM.

„Firma OVH korzysta z doświadczenia osób pracujących nad usługą vCloud Air oraz z siedmioletniej praktyki w stosowaniu technologii VMware. Dzięki temu nasi klienci otrzymują szansę na migrację centrów danych i rozszerzanie usług — ze środowisk lokalnych do w pełni definiowanych programowo centrów danych zarządzanych przez OVH. Nasza firma korzysta z technologii VMware HCX, aby umożliwiać zakrojoną na szeroką skalę migrację obciążeń ze starszych środowisk do naszej chmury opartej na rozwiązaniach VMware. Dzięki VMware HCX klienci mogą liczyć na bezpieczną, płynną migrację aplikacji bez przestojów, za pośrednictwem spójnej infrastruktury VMware. Dysponujemy najnowocześniejszymi metodami przenoszenia klientów ze starszych środowisk do elastycznych, w pełni dedykowanych infrastruktur chmurowych” — powiedział Miroslav Klaba, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie OVH.

Dzięki nowym, innowacyjnym rozwiązaniom partnerzy programu VMware Cloud Provider™ mogą w unikalny sposób wyróżnić się na rynku poprzez rozszerzenie oferty usług i obniżenie kosztów.


Chcesz zobaczyć inne posty Macieja Magierka? Kliknij tutaj >


Kategoria: Aktualności

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły

Dodane 17/06/2020 przez VMwarePOL

Jak wykorzystać pełny potencjał aplikacji? Firmy dzieli tylko 6 kroków

Organizacje na całym świecie są w trakcie aplikacyjnej rewolucji.  Siłę każdej marki i jej konkurencyjność na rynku definiuje dzisiaj nie tyle końcowy produkt, co szybkość dostarczania nowoczesnych aplikacji, wyróżniających daną działalność przez wysoki komfort interakcji na linii firma-konsument. Szacuje się, że liczba aplikacji powstałych między 2018 a 2023 roku będzie większa niż liczba wszystkich innowacji […]

Dodane 07/04/2020 przez VMwarePOL

Business Continuity i Disaster Recovery. To nie jest to samo!

Obecna sytuacja jest najprawdziwszym sprawdzianem biznesowej odporności. Firmy z dnia na dzień musiały zmienić swoje modele działania – przede wszystkim w zakresie tego jak ich pracownicy wykonują swoje obowiązki. Umiejętność bezbolesnego przestawienia się na pracę zdalną stała się warunkiem biznesowej ciągłości. W tym artykule omawiamy czym jest ciągłość biznesowa, czym różni się od tzw. Disaster […]

Dodane 25/03/2019 przez VMwarePOL

Sztuczna inteligencja jest wśród nas, ale jest czymś innym niż myślisz

Inteligentne maszyny są częścią naszej popkultury od dawna. Nie raz nie dwa widzieliśmy jak super-zaawansowane technologicznie roboty polowały na Sarę Connor albo stawały do walki z Avengersami. Niestety cały ten fikcyjny sztafaż namieszał w naszym postrzeganiu SI w prawdziwym życiu, a właściwie w biznesie. Dzisiaj mało kto wie jak działa sztuczna inteligencja. Co więcej, są […]

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy