VMware umożliwia dostawcom chmur wspieranie innowacji i szybsze wprowadzanie nowych usług

Dodane 03/11/2017 by blogsadmin
OŚWIADCZENIE: ten artykuł jest starszy niż jeden rok i może nie być aktualny w przypadku ostatnich wydarzeń lub nowo dostępnych informacji.

Maciej Magierek, Manager General Business, VMware

VMWARE CLOUD PROVIDER I TECHNOLOGIE HCX

W programie VMware Cloud Provider uczestniczy obecnie ponad 4000 partnerów tworzących usługi przy użyciu technologii infrastruktury VMware Cloud, prowadzących działalność w ponad 110 krajach. Program VMware Cloud Provider pozwala klientom wybrać dostawcę usług przetwarzania w chmurze, który jest najlepiej dopasowany do ich potrzeb biznesowych i informatycznych. Klienci mogą wybierać spośród wielu ofert optymalnie dobranych zestawów usług i wiedzy specjalistycznej, a także efektywnie zarządzać kosztami i korzystać z usług działających w wymaganych lokalizacjach geograficznych. Dzięki technologiom infrastruktury VMware Cloud partnerzy programu VMware Cloud Provider zachowują wspólne środowisko operacyjne zwiększające przenośność aplikacji i interoperacyjność chmur — bez negatywnego wpływu na widoczność, funkcjonowanie, automatyzację, bezpieczeństwo i zarządzanie.

Technologie VMware HCX zapewniają mobilność każdej aplikacji i interoperacyjność wszystkich chmur — w łatwy i bezpieczny sposób, pozwalając tym samym na szeroko zakrojoną migrację aplikacji i zachowanie ich nieprzerwanej przenośności bez przestojów i bez jakichkolwiek modyfikacji. Technologie HCX są oferowane za pośrednictwem partnerów programu VMware Cloud Provider oraz przez firmy OVH i IBM. Dzięki nim klienci mogą modernizować swoje centra danych za pomocą najnowszych technologii firmy VMware dla definiowanych programowo centrów danych, zachowując przy tym ciągłość biznesową, wysoką wydajność oraz nieprzerwane działanie aplikacji i architektury sieciowe.

Technologie HCX zapewniają wsparcie operacyjne, dzięki któremu możliwa jest efektywna migracja pomiędzy chmurami i ochrona integralności aplikacji — zarówno w miejscu źródłowym, jak i docelowym. Synchronizacja danych, rozbudowa sieci, kierowanie ruchem, automatyczna optymalizacja sieci VPN i WAN oraz wbudowane zabezpieczenia — wszystkie te elementy zapewniają krytyczne możliwości operacyjne pozwalające na wydajną i efektywną migrację do chmury.

Technologie VMware HCX umożliwiają tworzenie infrastruktur hybrydowych. Klienci mogą teraz rozszerzać swoje centra danych z wykorzystaniem chmury, zachowując przy tym dotychczasowy poziom kontroli i zarządzania. Technologie te pozwalają stworzyć bezpieczną, wysokowydajną i niezawodną warstwę, która w płynny sposób połączy wiele lokalizacji. VMware HCX pozwalają osiągnąć elastyczność wdrażania obciążeń w chmurze w sposób zapewniający lokalne i cykliczne możliwości przetwarzania, wspierając przy tym dwukierunkową mobilność, ciągłość działalności i proces odzyskiwania w przypadku awarii.

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

Platforma VMware Cloud Provider pozwala partnerom naszego programu spełniać ich krytyczne wymogi biznesowe: zwiększać efektywność operacyjną, w krótkim czasie osiągać zyski ze sprzedaży nowych usług oraz lepiej konkurować na rynku. Dostępne na platformie Cloud Provider elastyczne opcje dzierżawy i samoobsługi — w pożądanej skali oraz w jedno- i wielodostępowych środowiskach obsługiwanych przez chmurę — pozwalają partnerom w krótkim czasie wdrażać i skalować środowisko, w którym mogą budować własne zróżnicowane usługi chmurowe przynoszące wartość dodaną. Platforma VMware Cloud Provider łączy kluczowe składniki najlepszej w branży infrastruktury chmurowej VMware, w tym oprogramowanie do obsługi i zarządzania chmurami przez partnerów, z nowymi, przetestowanymi i zweryfikowanymi standardami Certified Reference Design. Dzięki temu partnerzy otrzymują takie korzyści jak:

  • elastyczne, dobrane do dzierżawców pomiary na potrzeby subskrypcji i usług udostępnianych na żądanie;
  • samoobsługowe usługi obliczeniowe i sieciowe oraz usługi pamięci masowej oraz inne usługi infrastruktury w środowisku wielodostępowym;
  • szczegółowy, oparty na rolach dostęp do usług sieciowych wykorzystujących VMware NSX dla każdego dzierżawcy;
  • dostęp do cennych usług świadczonych przez najważniejszych dostawców należących do ekosystemu;
  • niższe koszty operacyjne i szybsze osiąganie przychodów.

Platforma Cloud Provider pozwala partnerom na łatwe wdrażanie najnowszych rozwiązań VMware przeznaczonych dla dostawców chmur — w tym VMware vSphere®, VMware NSX® oraz VMware vCloud Director®. Nowe standardy Certified Reference Design określają punkty odniesienia w dziedzinie wydajności oraz poziomy usług (SLA), a także dostarczają wytycznych co do skali sprzętu i oprogramowania na potrzeby zdefiniowanych profili. Przyspiesza to osiąganie zysków przez dostawców, zapewniając jednocześnie wyższą jakość świadczonych usług, a co za tym idzie — większe zadowolenie klientów. Partnerzy programu VMware Cloud Provider mogą obecnie nabywać komponenty platformy, aby wdrażać rozwiązania zgodne z Certified Reference Design przy użyciu dotychczasowych pakietów Cloud Provider.

Aby ułatwić klientom identyfikowanie dostawców świadczących usługi przy użyciu technologii VMware Cloud, firma VMware wprowadziła nową klasę partnerów o statusie VMware Cloud Verified. Jako pierwsze tytuł VMware Cloud Verified otrzymały firmy CenturyLink, Fujitsu, IBM Cloud, OVH oraz Rackspace. Dzięki oznaczeniu VMware Cloud Verified klienci mogą mieć pewność, że wybierani dostawcy stosują kompletne, najbardziej zaawansowane technologie VMware, zapewniające najwyższy stopień zgodności operacyjnej chmur oraz maksymalne korzyści dla ich firm. Z biegiem czasu VMware będzie przyznawać nowy tytuł kolejnym partnerom, aby klienci mogli wybierać spośród szerokiej sieci globalnych dostawców chmury — działających w spójny sposób i w oparciu o wspólną infrastrukturę.

Kilka wypowiedzi naszych partnerów:

„Dzięki bliskiej współpracy pomiędzy firmami IBM i VMware ponad 1400 przedsiębiorstw może korzystać z chmury, aby tworzyć nowe modele biznesowe i wspierać tworzenie nowych aplikacji zgodnie z metodami zwinnego programowania. Firma IBM — jako jeden z pierwszych partnerów obsługujących technologie VMware HCX, w tym w procesie projektowania rozwiązań — ściśle współpracuje z VMware, aby jeszcze bardziej ułatwiać klientom przechodzenie do chmury. Dzięki technologiom VMware HCX nasi wspólni klienci mogą wdrażać nowe rozwiązania na dużą skalę, w oparciu o wspólną infrastrukturę VMware Cloud” — powiedział Don Boulia, dyrektor generalny działu Cloud Developer Services w firmie IBM.

„Firma OVH korzysta z doświadczenia osób pracujących nad usługą vCloud Air oraz z siedmioletniej praktyki w stosowaniu technologii VMware. Dzięki temu nasi klienci otrzymują szansę na migrację centrów danych i rozszerzanie usług — ze środowisk lokalnych do w pełni definiowanych programowo centrów danych zarządzanych przez OVH. Nasza firma korzysta z technologii VMware HCX, aby umożliwiać zakrojoną na szeroką skalę migrację obciążeń ze starszych środowisk do naszej chmury opartej na rozwiązaniach VMware. Dzięki VMware HCX klienci mogą liczyć na bezpieczną, płynną migrację aplikacji bez przestojów, za pośrednictwem spójnej infrastruktury VMware. Dysponujemy najnowocześniejszymi metodami przenoszenia klientów ze starszych środowisk do elastycznych, w pełni dedykowanych infrastruktur chmurowych” — powiedział Miroslav Klaba, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie OVH.

Dzięki nowym, innowacyjnym rozwiązaniom partnerzy programu VMware Cloud Provider™ mogą w unikalny sposób wyróżnić się na rynku poprzez rozszerzenie oferty usług i obniżenie kosztów.


Chcesz zobaczyć inne posty Macieja Magierka? Kliknij tutaj >


Kategoria: Aktualności

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły

Dodane 27/05/2019 przez VMwarePOL

5 powodów, które nie pozwolą CIO zapomnieć o chmurze obliczeniowej

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi produktami, usługami oraz innowacjami, których oczekują klienci. Chmura […]

Dodane 16/12/2019 przez VMwarePOL

Sztuka zrozumienia – czy klienci firm IT znają pełny potencjał chmury?

Herve Renault, Senior Director – Head of Cloud Providers EMEA Choć zarówno producenci rozwiązań IT oraz partnerzy technologiczni żywią się cyfrową energią, jaką niesie za sobą chmura, muszą jednocześnie pamiętać, że dla ich klientów nie jest ona trzonem biznesu. Rolę dzisiejszych dostawców technologii powinni więc działać jak doradcy, którzy demonstruję firmom, jak oferowane innowacje mogą […]

Dodane 26/03/2019 przez VMwarePOL

Programowa transformacja sprzętu IT

Wiemy, że wśród naszych klientów jest wielu strategicznych partnerów firm Cisco oraz VMware. Od lat mówią nam, że chcą korzystać z obu technologii jednocześnie. Od teraz to możliwe. Wiadomo, że sieci działają lepiej, gdy zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie dobrze ze sobą współpracują. W cyfrowej transformacji nie chodzi przecież o to, aby pozbyć się całkowicie […]

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy