Hvorfor nettsky-leverandører er en kritisk kobling mellom innovasjon og faktisk utføring 

Publisert den 06/12/2019

av Herve Renault, Senior Director, Head of Cloud Providers EMEA 

Hvor ofte hører vi ikke om bedrifter som mislykkes fordi de ikke var innovative nok, eller fordi de sluttet å være innovative? Nokia og Kodak er gode eksempler. En gang var de giganter i markedene sine, nå er de bare skygger av sine tidligere jeg. Årsakene til at de og andre har falt fra himmelen er kompliserte, men i hvert tilfelle vil vi bruke samlebegrepet «innovasjon» som en av årsakene til problemene. 

I dagens marked verdsetter vi innovasjon fremfor alt annet, men er det virkelig hele hemmeligheten? I rapporten Innovating the Exponential Economy, utgitt av VMware og Cass Business School i fellesskap, handler det mindre om å generere ideer og mer om utfordringen med å gjøre disse ideene om til noe som har reell innvirkning. 

Rapporten kaller dette innovasjonsgjennomføringsgapet og sier at selskaper kan bygge bro over dette gapet gjennom innovasjonsprismet – ved å få de rette folkene, den rette prosessen og den rette teknologien på plass. Når disse tre samarbeider, kan virksomheter både generere ideer og, viktigst av alt, gjøre dem om til noe mer konkret. 

Hva er teknologi? Selv om alle virksomheter har sine egne IT-krav, er det til syvende og sist et fellestema for innovative bedrifter at de drar nytte av mulighetene som ligger i cloud computing. I sitt siste innlegg skisserer Louise Ostrom hvorfor, men kort forklart er det fem grunner – enkelhet, skalerbarhet, bemyndigelse, fleksibel finansiering og levering av snarveier. 

Derfor må virksomheter som vil være innovative ta hensyn til cloud computing i teknologistakken sin. Men det trenger de hjelp til. Etter hvert som bedrifter blir stadig mer applikasjonsorienterte, begynner nettskyens endepunkter å spre seg, bli mer kompleks og potensielt isolerte.  

Samtidig ønsker ikke kundene å begrenses i teknologivalgene sine – de vil ha tilgang til akkurat det de trenger for å oppfylle omformingsmålene dine. 

Det er her de rette samarbeidspartnerne, og mer spesifikt de rette nettsky-leverandørene, kommer inn i bildet. Kundene er ute etter ekspertise, forståelse og kunnskap som de ikke kan eller vil ha i sin egen organisasjon. Nettsky-leverandører kan levere nettopp dette. 

Men det handler ikke bare om å fremme en enkelt løsning. Vi lever i en verden av flere nettskyer, med oppdragskritiske applikasjoner som må refaktoreres, flyttes eller bare få være i fred, sammen med nettsky-baserte applikasjoner som krever andre miljøer. Det er her siloene kommer inn. Det er derfor nettsky-leverandører har en unik mulighet til å være flernettsky-spesialister, slik at de kan levere alle disse ulike miljøene. For kunden blir alt plutselig enklere. Ett kontaktpunkt, uten at valgmulighetene begrenses. 

Ved å opptre som virkelige partnere og rådgivere, som i VMware Cloud Provider Program (VCPP), kan nettsky-leverandører rulle ut det digitale grunnlaget organisasjoner trenger for å støtte applikasjoner slik at de kan yte optimalt, samtidig som de har fleksibiliteten som kreves for å flytte rundt om nødvendig.  

Ved å gjøre det, kan de utgjøre et kritisk ledd mellom innovasjon og utførelse, og dermed støtte kundene slik at de kan rulle ut miljøene de trenger for å oppnå omformingsmålene sine. Til syvende og sist kan det bidra til at de sikrer fremtiden sin, ved å tilrettelegge for produktene og tjenestene de trenger for å ligge foran konkurrentene i et overfylt marked. 


Kategori Nyheter

Tags: , , , , ,

Les også

Publisert den 13/01/2020 av Marius

Å sette kunder fremst i et strategisk partnerskap – IBM og VMware

For å sitere den berømte poeten John Donne: «Intet menneske er en øy» – det samme kan sies om teknologiselskaper. Kravene i den digitale tidsalderen er for vidtrekkende, og kundenes krav for varierte, til at en enkelt leverandør kan dekke alle behovene alene.   Derfor er det viktig at vi samarbeider med forretninger som tenker på […]

2 minutt
Publisert den 04/10/2019 av Marius

Fem grunner til at skyen kan hjelpe IT-sjefer å gjennomføre innovasjon

Innovasjon er nøkkelen i business. Når foretak står overfor økte forventninger og utfordrende digitale konkurrenter, er de desperate etter innovasjon for å beskytte virksomhetene sine og legge til rette for fremtidig vekst. Men hvor ofte ser vi ikke at mange sliter med å sette innovasjonene sine ut i livet?   Av Richard Munro, direktør for […]

5 minutt
Publisert den 20/09/2019 av Marius

Slik bruker du innovasjonsmusklene dine!

Fire tips til ledere som ønsker rask forandring i bedriften. Gjesteinnlegg av professor Feng Li, PhD, FBAM Leder for teknologi og innovasjon ved Cass Business School.   Mange forretningsledere undervurderer omfanget og hastigheten til “digital disruption”. Innovasjon står på dagsordenen til alle organisasjoner, og selv om de fleste ikke har problemer med å utvikle strategier eller generere nye ideer, […]

3 minutt

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy