Fem grunner til at skyen kan hjelpe IT-sjefer å gjennomføre innovasjon

Publisert den 04/10/2019

Innovasjon er nøkkelen i business. Når foretak står overfor økte forventninger og utfordrende digitale konkurrenter, er de desperate etter innovasjon for å beskytte virksomhetene sine og legge til rette for fremtidig vekst. Men hvor ofte ser vi ikke at mange sliter med å sette innovasjonene sine ut i livet?

 

Av Richard Munro, direktør for skystrategi, VMware

Se på Xerox, Kodak og Nokia. Store navn som kjempet for å tilpasse seg markedets skiftende krav. Interessant nok var disse selskapene ofte først ute med «den neste store tingen», men de mislyktes i å levere på disse innovasjonene. I stedet opplevede de at de ble forbigått av andre. Hvorfor? 

Folk er klar over at det å være i stand til å generere ideer og det å være i stand til å gjennomføre disse ideene effektivt, enten ved å innføre nye forretningsmodeller eller gjøre ideer til forretningsmessige resultater, er to forskjellige ting. Dette ble identifisert som gjennomføringsgapet av Cass Business School og VMware i rapporten «Innovating in the exponential economy» (Innovering i den eksponentielle økonomien). Med skiftende markedsforhold og uforutsigbarheten som ligger i å gjøre forretninger i dagens globale økonomi, kombinert med enestående hastigheter innen teknisk innovasjon, må organisasjoner omstille seg raskere enn noen gang før. Dette har bidratt til at tradisjonelle måter å iverksette ideer på ikke lenger er hensiktsmessige. 

For å bygge bro over dette gapet må, som rapporten beskriver, organisasjonene fininnstille fokuset på å aktivere de rette menneskene, prosessene og teknologiene, og skape de rette forholdene for at de skal kunne lykkes.  

«Menneskene» dreier seg egentlig om arbeidskulturen. Den skaper, driver fram og muliggjør et miljø hvor enkeltpersoner føler seg bemyndiget til å komme opp med ideer selv, i stedet for at de antar at dette er noen andres oppgave.  

«Prosessen» støtter menneskene. Utrulling av mekanismer som tillater at disse ideene blir fanget, utviklet og delt effektivt med beslutningstakere.  

Å underbygge det hele er “teknologi”. Det dreier seg om hvordan vi leverer, det digitale fundamentet som alt er bygd på: infrastrukturen, programmene, tjenestene og enhetene som tillater bedriftene å eksperimentere, skalere og være kvikkere, og som gjør at menneskene kan jobbe smartere og på nye måter – ofte i en hastighet og med en lavere risikoprofil enn det som noen gang har vært tilgjengelig tidligere. Rollen til skydatabehandling i dette, kan ikke undervurderes.  

It-sjefens rolle i forandringen 

Denne teknologien og prosessdelen krever at IT-sjefene er opphavspersoner når det gjelder forretningsleveransen. Mange er allerede klar over dette, og sin rolle i å levere innovasjon. Ifølge en rapport vi utarbeidet sammen med Forbes Insight, sier 46 prosent av IT-sjefene at deres funksjon vil være avgjørende for å fremme innovasjon innen sine selskaper.  

Hvordan planlegger de å oppnå dette? Selv de som ikke innser dette, tar skritt i riktig retning. Tidligere har spørsmålene fra IT-sjefene ofte dreid seg om gjennomføringsoppgaver innen klassisk IT, som fokuserte på når maskinvare kunne anskaffes og installeres. I økende grad spør de nå om: “Når kan jeg forvente å se resultater?” De søker etter tjenester som kan distribueres og integreres raskt, og som kan levere resultater og verdier enda raskere. 

Og på dette området kan skymiljøer virkelig bidra til å levere. 

For det fjerde, så er skyen skalerbar. Den gjør det mulig for organisasjoner å skalere alle ressursene sine opp og ned, i takt med at forretningene krever det – raskt og uten at endringene medfører høye kostnader. Dette betyr at et bredt spekter av våre endelige ressurser, inkludert mennesker og teknologi, kan tilpasses for å skifte forretningsprioriterer daglig, i stedet for kvartalsvis. Dette får mer ut av investeringene, noe som gjør at de arbeider hardere, i motsetning til at de står ubrukte, og reduserer kostnadene ved avvik hvor endring av kurs kan resultere i eksponentielle kostnadsøkninger. 

Sist, men ikke minst, gir skyen tilgang til snarveier. Det kan være forhåndsbygde plattformer eller X-som-en-tjeneste-løsninger – uansett hva det er, og hva du trenger, er det sannsynlig at det allerede finnes en versjon av det. Dette gjør det mulig for digitale bedrifter å skalere raskt. Ta Uber – det dreier seg ikke spesialdesignede koder, men om å bruke andre tjenester for å få jobben gjort raskere. Hvis du bare trenger å utvikle en del av tilbudet fra bunnen av, og kan utøke det med hyllekomponenter som allerede er levert og har bevist hva de er gode for, vil du få en mye raskere og mindre risikabel vei til markedet.  

Hvorfor skyen gir gjennomføringsevne for innovasjon 

Det er fem grunnleggende måter skyen gjør det mulig for organisasjoner å utføre innovasjon på. 

For det første så leverer den. Det er så enkelt som «registrere deg, og sett i gang». Trenger du tilleggslisenser, servere, funksjonalitet, funksjoner, programmer? Hvis det leveres av skyen, er kjøpet og oppsettet utført på kort tid sammenlignet med klassisk lokal IT. Hastigheten i å levere nye programmer og tjenester er nå helt avgjørende for å oppnå forretningsfordeler, og skyteknologier gir en god sandkasse for eksperimentering. Det er nettopp derfor Amadeus, som leverer avanserte teknologiløsninger for den globale reiselivsbransjen, bruker skyen – for å bidra til å øke hastigheten på livssyklusene for raskt å kunne realisere og reagere på nye muligheter. 

For det andre gir det brukerne mulighet til å være nyskapende. Denne hastigheten og enkelheten, kombinert med et nytt redesignet digitalt arbeidsområde, gir tilgang til skyprogrammer og gir den økte intuitive opplevelsen de ansatte er vant med fra de digitale verktøyene de bruker utenfor arbeidsplassen. Det betyr at teknologien er i bakgrunnen, IT er ikke lenger et innledende hinder, og brukerne kan fortsette med oppgaven for hånden.  

For det tredje gir skyen økonomisk frihet. Tradisjonell IT krevde forhåndsinvesteringer sikret mot forventede krav. Skyen endrer denne dynamikken – når de fleste tjenestene er abonnementsbaserte, kan kontantene nå flyte i den formen som best tilfredsstiller behovene til arbeidet som utføres. Det betyr at du har full fleksibilitet i både kapital- (capex) og operasjonelle (opex) utgiftsmodeller for å ha både langsiktig utgiftsoptimalisering og ventureaktig investeringsstøtte for utprøving av nye tjenester eller programmer. Med andre ord er ikke økonomi lenger en blokkering for eksperimentering og innovasjon, men et strategisk våpen. 

Alle skyer er ikke like – hvorfor hybrid cloud er avgjørende 

Når det er sagt, er det ikke så enkelt som å oppgi fem grunner, og at det er alt. Realismen i bedriftsinfrastrukturen må overveies. De fleste etablerte organisasjoner har en kompleks blanding av gamle systemer og programmer, hvorav noen er kritiske for virksomheten og ikke kan enkelt flyttes samlet. De må kanskje utvikle seg, de må kanskje brytes ned, eller de må kanskje bare være der de er. For å støtte alle arbeidsmåter vi trenger nå, trenger vi konsistens mellom våre ulike miljøer og skyplattformer. 

Dette er hvor hybrid cloud-miljøer, som VMware Cloud on AWS, kommer inn. De fungerer som det digitale fundamentet som gjør det mulig for bedrifter å plassere programmer der de fungerer best, men det gir også fleksibilitet til å flytte tjenester rundt når forholdene endres. For selskaper som IHS Markit, har det betydd utvikling av infrastruktur i flere skymiljøer, inkludert Microsoft Azure og Amazon Web Services. Ved å ha en hybrid tilnærming, med sømløs tilkobling på tvers av private og offentlige skyer, har de vært i stand til å oppnå friksjonsløs IT, på en rask og sikker måte.  

Dette er viktig for IT-sjefer som ønsker å fremme ulike saker om forandring for styrene sine. IT-sjefene kan bruke et forretningsområde som et eksempelprosjekt, bruk skyen for å raskt omdanne de nødvendige elementene, og presentere resultatene av dette for ledelsen for å etterspørre engasjement og aksept.  

Ved å kunne utføre handlinger og levere resultater raskt, øker IT-sjefen relevansen. I stedet for langsiktig planer om å lage en “pilot på dette” eller prosjektere planer for å lage “proof of concepts”, har de levende brukerkasuser. I sin tur blir de katalysator for å gjøre den etablerte forretningsmodellen til en nyskapende en.  

Skyen styrker 

Innovasjon er kongen, men en manglende evne til å gjennomføre er dødsstøtet for organisasjoner i alle sektorer. Dette gapet eksisterer fordi selskapene mangler evnen til å påvirke og demonstrere virkningen av endring, uten vesentlig diskusjoner, signeringer og langdryg beslutningstaking. I disse tilfellene er “siloer” fienden, siden flere problemer og barrierer sprer seg rundt de tingene du prøver å forandre. 

Skyen kan bidra til å overvinne gapet ved å levere teknologien som oppfyller de behovene menneskene og prosessene har for å fullføre innovasjonsprismen. Likevel kan det ikke bare være en eneste sky, men en integrert blanding av miljøer med konsistens i kjernen for å gi det digitale fundamentet for å låse opp raske resultater ved å bruke riktig teknologi, på riktig sted, til rett tid. Med dette styrkes IT-sjefenes mulighet til å ta sin rolle som katalysator for transformativ innovasjon. 


Kategori Nyheter

Tags: , , , ,

Les også

Publisert den 06/12/2019 av Marius

Hvorfor nettsky-leverandører er en kritisk kobling mellom innovasjon og faktisk utføring 

av Herve Renault, Senior Director, Head of Cloud Providers EMEA  Hvor ofte hører vi ikke om bedrifter som mislykkes fordi de ikke var innovative nok, eller fordi de sluttet å være innovative? Nokia og Kodak er gode eksempler. En gang var de giganter i markedene sine, nå er de bare skygger av sine tidligere jeg. Årsakene til at de og […]

2 minutt
Publisert den 14/09/2017 av blogsadmin

Mye å vinne i skyen

Analysebyrået Radar utførte nylig undersøkelsen Cloud Maturity Index på vegne av VMware og Tieto. Undersøkelsen tok sikte på å finne ut hvor skymodne nordiske selskaper er. Undersøkelsen omfatter 268 bedrifter i Norge, Sverige og Finland. Stadig flere organisasjoner – både private og offentlige har blitt modne for skyen. I løpet av de to siste årene […]

1 minutt
Publisert den 10/01/2020 av blogadmin

VMware Cloud on AWS – Snarveien til skyen

Av: Camilla Skallerup, VMC on AWS in the Nordics & Baltics Hybrid sky har lenge vært «den nye normalen», og vi ser nå at det utvidede datasenteret har tatt Norden med storm. I 2017 gikk VMware og AWS som kjent sammen om en felles skyløsning som gjør det enkelt å strekke arbeidsoppgaver ut i skyen. […]

3 minutt

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy