Informasjonssikkerhet redder liv hos Den internasjonale Røde Kors-komiteen 

Publisert den 16/08/2019

Et velfungerende IT-system er av avgjørende betydning for at Den internasjonale Røde Kors-komiteen skal kunne gi millioner av mennesker i nød den hjelpen de trenger. VMWare står for et viktig bidrag i det livsviktige arbeidet.

Verden over er det for øyeblikket 32 væpnede konflikter, og antall naturkatastrofer øker. Millioner av mennesker rammes av disse krisene og konfliktene. En av de viktigste oppgavene til Den internasjonale Røde Kors-komitteen (ICRC) er derfor å gi hjelpen de så sårt trenger. Den humanitære organisasjon har også som oppgave å lindre menneskelig lidelse og å beskytte befolkningens liv, helse og verdighet. Et velfungerende IT-system som gjør bruk av ny teknologi, er uunværlig for arbeidet til ICRC: Ansatte og frivillige rundt om i verden må kunne kommunisere fort og enkelt med hverandre og er avhengige av en sikker, global tilkobling. Hvis de ikke har det, kan menneskeliv bli satt i fare. Med de teknologiske løsningene sine gjør VMware et viktig bidrag til å sikre driften til verdens største humanitære nettverk og å legge til rette for kommunikasjon.  

Rask og enkel serverutrulling verden over takket være VMware vSphere

Ansatte og frivillige i ICRC stasjoneres over hele verden og må ha rask tilgang til hovedkvarteret i Genève. De befinner seg ofte på steder uten IT-støtte som kan hjelpe dem med det. Takket være datasentervirtualisering med VMware vSphere®, kan ICRC raskt og enkelt rulle ut nye tjenester verden over for å tilfredsstille kravene til sin egen komplekse infrastruktur med avdelinger og leirer i mange forskjellige land. ICRC har nå mer enn 1500 virtuelle maskiner i datasenteret i Genève. Sikkerhetsaspektet er også viktig når det kommer til datasentervirtualisering: Det er årsaken til at vi bruker NSX, noe som gir oss muligheten til å mikrosegmentere viktige datafarmer i datasentrene våre.  

Dataoverføring kan utgjøre forskjellen mellom liv og død

Sikkerhet er også et viktig nøkkelord når det kommer til data fra kriseområder som ICRC samler inn fra menneskene som er berørt. Ved å samle inn personlig data kan ICRC få bedre oversikt over situasjonen og behovene til den rammede lokalbefolkningen, spesielt hvis det er for farlig å sende ansatte inn i området. Med datainnsamling kan organisasjonen også dekke et annet viktig aktivitetsområde: Dataene gjør familiegjenforening mulig, og de bidrar til å finne savnede personer. Det er imidlertid viktig å huske at disse dataene kan gjøre stor skade hvis de faller i gale hender. For ikke å sette menneskeliv i unødig fare trenger ICRC derfor et nettverk som er helt sikkert. Den humanitære organisasjonen fant løsningen på problemet i nettverksvisualiseringsplattformen VMware NSX® Data Center. Plattformen ble sømløst innført i ICRC-miljøet i 2017 takket være det lange samarbeidet mellom VMware og ICRC. Plattformen hjelper ICRC til å fortsette arbeidet sitt: «Som en humanitær organisasjon har vi et stort ansvar. Vi samler inn data utelukkende til veldedige formål, så en datalekkasje ville føre til stor skade på ryktet til Røde Kors,» sier Charlotte Lindsey-Curtet, direktøren for digital transformasjon og data i ICRC.  

Lindsey-Curtet peker på en viktig forutsetning for arbeidet til ICRC: Organisasjonen er for en stor del finansiert av frivillige bidrag, så de er avhengige av et plettfritt rykte og tillit til at det humanitære engasjementet er oppriktig, for å overleve.  

Teknologien til VMware spiller en nøkkelrolle i å støtte det viktige verdensomfattende arbeidet til Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Takket være VMwares produkter som er i bruk hos ICRC, kan organisasjonen fokusere på oppdragene sine og hjelpe kriserammede mennesker når de trenger det. 

 


Kategori Nyheter

Tags: , , , , , ,

Les også

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy