Vijf grote uitdagingen voor de Europese gezondheidszorg

Vijf grote uitdagingen voor de Europese gezondheidszorg

Geplaatst op 25/01/2020 by vmwarenetherlands
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Door Jens Koegler, Healthcare Industry Director EMEA bij VMware

Europa heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt wat betreft gezondheidszorg. Volgens een recent rapport van Deloitte leeft een inwoner van de EU die nu geboren wordt 30 jaar langer dan zijn of haar voorouders een eeuw geleden. En alles duidt er op dat deze trend zich zal voortzetten.

In ons recente rapport over De toekomst van de gezondheidszorg hebben we forensisch onderzoek gedaan naar wat precies de drijvende kracht achter deze vooruitgang is. Het rapport biedt een gedetailleerde analyse van de huidige staat van de Europese gezondheidszorg. Van cloud tot kosten en van het personeel tot de beveiliging, alle belangrijke macro-invloeden op de gezondheidszorg in Europa komen aan bod.

Europees medisch rapport
De zorgsector in Europa wordt met grote problemen geconfronteerd. De vergrijzing en de groei van de bevolking, meer chronische ziekten, het wereldwijd toenemende personeelstekort van inmiddels vijf miljoen medewerkers en de financiële scheefgroei zetten de zorgsector onder druk. Dit staat echter in contrast met de exponentiële vooruitgang op het gebied van innovatieve technologische ontwikkelingen. Dankzij digitale innovaties en nieuwe biotechnologieën beschikt de huidige zorgsector over instrumenten die enkele jaren geleden nog niet eens denkbaar waren.

Dit is het meest evident in de technologie, met name wat betreft de verbetering van de toegang tot en het uitwisselen van kennis en informatie. Met de komst van cloud-computing kunnen apps en nieuwe services makkelijker en sneller worden gepubliceerd en kunnen we tevens herdefiniëren hoe we IT gebruiken. Door verbetering van networking kan de sector klinische dossiers delen, wat leidt tot betere resultaten, betere diagnoses en een betere ervaring voor de patiënt. Deze digitale technologieën hebben gezorgd voor wijdverspreide innovatie, inspiratie en verbetering van het leven van patiënten over de hele wereld – allemaal door middel van software en zonder dat er een scalpel nodig is.

Natuurlijk is de volledige impact van opkomende technologieën, zoals AI en machine-learning, nog lang niet duidelijk. Deze relatief nieuwe concepten gaan de gezondheidszorg ingrijpend veranderen. Maar dit is niet het moment voor de gezondheidszorg om rustig aan te doen. Hoewel technologie de uitdagingen rond snelheid, toegankelijkheid, transparantie en volume kan oplossen, roept het ongetwijfeld elders in de keten vragen op. Dit zorgt voor vijf verschillende uitdagingen voor de Europese gezondheidszorg:

Beschikbaarheid van gegevens – de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens biedt compleet nieuwe mogelijkheden. Door effectiever gebruik te maken van informatie kan de zorgsector medische research en development (R&D) versnellen, levensecht bewijs integreren in regelgevingsprocessen en de overgang naar resultaatgerichte gezondheidszorg versnellen. Dit draagt bij aan het verminderen van schommelingen in de kwaliteit door de nadruk te leggen op wat het belangrijkst is – de resultaten voor de patiënten. Maar om dit te kunnen doen, moeten nieuwe, soms onbewezen, technologieën snel en efficiënt worden geïmplementeerd en moeten gegevens worden uitgewisseld, wat niet altijd mogelijk is. Door het snelle tempo van de veranderingen is het echter vrijwel onmogelijk om een duidelijk en actueel inzicht te krijgen in alle trends en richtingen. Technologieën zoals machine learning en AI kunnen artsen helpen bij het evalueren van de enorme hoeveelheden informatie. Hiervoor zijn echter studies nodig die voor de evaluatie kunnen worden gebruikt, wat vaak slechts in beperkte mate mogelijk is vanwege de eisen die aan de gegevensbescherming worden gesteld of omdat databases niet aan elkaar zijn gekoppeld.

Demografie – de vergrijzing van de samenleving zal de komende jaren een aanzienlijke kostendruk op gezondheidszorgsystemen leggen. Tegelijkertijd blijft er een grote onvervulde medische behoefte bij ziekten als kanker of Alzheimer. Dit vereist verdere grootschalige investeringen in research & development. Het Nederlands Kanker Instituut gelooft bijvoorbeeld dat technologie kan helpen een remedie te vinden voor kanker. Door de inzet van VMware-technologie is er overdag snel toegang tot elke app om voor patiënten te zorgen en ‘s nachts wordt ongebruikte technologie ingezet om onderzoeksgegevens te verwerken.

In de aanpak van deze uitdagingen en het implementeren van toekomstbestendige en geschikte technologie is een belangrijke rol weggelegd voor de farmaceutische industrie. Deze industrie zal baanbrekende therapieën moeten ontwikkelen, met name in de sociale zorg en ook om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Hier zullen telegeneeskunde, IOT (Intensive Outpatient Treatment; intensieve behandeling van ambulante patiënten) en wearables (medische apparaten die op het lichaam worden gedragen) een grote rol spelen.

Patiënten – patiënten zullen een centrale rol spelen bij het vormgeven van de toekomstige gezondheidszorg in Europa. Denk hierbij aan hoe geneesmiddelen worden ontwikkeld, hoe services worden ontworpen en hoe wordt omgegaan met chronische aandoeningen. Gelukkig wordt er in de zorgsector steeds minder over patiënten en steeds meer mét patiënten gesproken om het beleid en de praktijk van de levenscyclus van geneesmiddelen vorm te geven. Dit is niet alleen juist om te doen, het verbetert ook het proces van het ontdekken, ontwikkelen en leveren van nieuwe behandelingen en medicatie. De uitdaging is nu hoe we het beste kunnen omgaan met de hoeveelheid informatie, en dus met de cloud, terwijl we de proactieve patiënt begeleiden – een patiënt die onbedoeld voor elke zorgorganisatie een nieuw niveau van bedreiging voor de veiligheid vormt.

Samenwerking – de kracht van de samenwerking is een succesvolle formule gebleken. Niet alleen om grote wetenschappelijke uitdagingen, maar ook politieke onrust (denk aan Brexit) aan te pakken. Maar onzekerheid is een van de weinige zekerheden die we hebben, met name als het gaat om het delen van informatie, onderzoek en toegang tot de beste en meest geschikte artsen. Een van de grootste bedreigingen was er voor de levering van geneesmiddelen, maar gelukkig heeft de industrie proactieve maatregelen genomen om de gevolgen van Brexit voor patiënten in zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU tot een minimum te beperken. In de nieuwe situatie, hoe deze er ook uit zal zien, zal de manier waarop medische teams, farmaceutische bedrijven, patiënten en overheden samenwerken een kritische indicator zijn voor de gezondheid van de regio op de lange termijn.

Regelgeving en toezicht – een van de belangrijkste problemen die de toenemende hoeveelheid gegevens en het delen van informatie met zich meebrengt, is een mogelijk ongewenste, maar noodzakelijke toename van de regelgeving en het toezicht. Naarmate de gezondheidszorg steeds meer een wereldwijd systeem wordt, zal het in de nabije toekomst nog complexer worden om aan alle regels te voldoen. Dit komt omdat het tijdperk van digitale gezondheid tegelijkertijd het tijdperk van privacyverlies inluidt. Want hoe meer gegevens de gezondheidszorg gebruikt om ons de best mogelijke zorg te bieden, des te groter is de kans op verlies van persoonlijke gegevens. We zullen daarom steeds meer innovaties op het gebied van blockchain-technologie zien ontstaan, met name met betrekking tot digitale gezondheidsdossiers.

Ondanks de uitdagingen is er nog nooit zo’n spannende tijd geweest om betrokken te zijn bij de Europese gezondheidszorg. Hoewel de sector nu al in staat is om uitstekende patiëntenzorg te bieden, zal de toekomst van de gezondheidszorg worden bepaald door hoe goed men leert om te gaan met de huidige technologie en kan profiteren van nieuwe technologieën.


Categorie: Nieuws

Tags: , ,

Gerelateerde artikelen

Reacties zijn gesloten

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy