Technologie is gewoon. Het is aan ons allen om er een buitengewone kracht van te maken.

Technologie is gewoon. Het is aan ons allen om er een buitengewone kracht van te maken.

Geplaatst op 12/12/2018 by vmwarenetherlands
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Leon de Werker, Senior Regional Director Benelux bij VMware

De afgelopen vijf decennia is de wereldbevolking gegroeid als nooit tevoren. En de gemiddelde levensverwachting groeide net zo hard mee. Zo is er een enorme uitdaging ontstaan voor de 7,6 miljard mensen op aarde: de balans vinden tussen het beschermen van ons kwetsbare ecosysteem enerzijds en het welzijn van alle bewoners anderzijds. Dat is een uitdaging die we zeer zeker niet mogen onderschatten.

De kracht van technologie
We willen iedereen onderwijs, gezondheidszorg, onderdak, voedsel en veiligheid verschaffen, maar dit vergt zo veel van onze planeet dat we steeds meer schaarste ondervinden. Koppel dat aan de impact van klimaatverandering, politieke turbulentie, toenemende armoede en een groeiende kloof tussen arm en rijk, en u kunt er niet omheen: we brengen onze planeet en alle bewoners in gevaar.

Als we deze uitdagingen vandaag niet aanpakken, zou de impact best eens onomkeerbaar kunnen worden. Wij hebben de sleutels in handen, maar zoals paus Franciscus al waarschuwde: “De mensheid heeft nog nooit zo veel controle gehad over zijn eigen lot, maar wie garandeert dat we hier wijs mee omgaan?” Tegelijkertijd zijn de uitdagingen nog nooit zo groot geweest: degelijke huisvesting voor bijna een miljard mensen, minimale gezondheidszorg voor de helft van de wereldbevolking etcetera.

Kortom, tijd voor positieve verandering! Het wordt niet eenvoudig maar we hebben tegelijkertijd ook nog nooit zo veel slagkracht gehad als vandaag de dag. En die wordt ook al veel ingezet. Zo heeft de VN zichzelf zeventien duurzame doelstellingen gesteld, zoals honger bestrijden, veilige en duurzame steden bouwen en de klimaatverandering bestrijden. Dit is een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen op aarde. Die blauwdruk kunnen we ook gebruiken als basis om technologie beter te benutten. Bij VMware hebben we bijvoorbeeld in 2017 alleen al met infrastructuurvirtualisatie evenveel CO2-uitstoot vermeden als wanneer je 18 miljoen auto’s van de weg zou nemen. Maar dat is slechts een kleine bijdrage aan het oplossen van een veel groter probleem. Geen enkel bedrijf kan het hele probleem alleen oplossen.

Stappen zetten
De voorbije vier decennia hebben we enorme stappen gezet in de ontwikkeling en het gebruik van technologie, zodat we vandaag veel meer veel sneller gedaan krijgen. Nu wordt het tijd om op basis hiervan een rechtvaardigere, gezondere en duurzamere wereld te bouwen. De technologie is er klaar voor, het komt er gewoon op aan ervoor te zorgen dat technologiebedrijven die ook inzetten voor dat goede doel. Want technologie op zich is volledig neutraal, en heeft geen goede of kwade bedoelingen. Dat is de rol die wij op ons nemen: wij moeten de technologie die tot nu voorbehouden was voor een selecte groep, volop benutten om het leven van elke mens op onze planeet te verbeteren en verrijken. Een goed voorbeeld is het Arnhemse Siza, een zorgorganisatie die er met technologische innovatie voor zorgt dat mensen met een beperking zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen leiden.

Technologie is gewoon. Het is aan ons allen om er een buitengewone kracht van te maken.

Enorme impact op levensverwachting en levenskwaliteit
Dit geldt des te meer omdat de prijs van technologie nog steeds blijft dalen. Tegen 2020 zou het minder dan een kop koffie kosten om een volledige genoomsequentie te bouwen en zouden investeringen in gezondheidssystemen kunnen leiden tot het voorkomen van maar liefst 97 miljoen vroegtijdige sterfgevallen tegen 2030. Dit heeft een ongekende impact op levensverwachting en levenskwaliteit.

De vier technologieën die volgens ons het meeste zullen bijdragen tot een betere wereld, zijn:

  • Mobile – brengt technologie verder dan ooit
  • Cloud – biedt een voorheen ondenkbare toepassingsschaal
  • Artifical Intelligence – maakt real-time gebruik van grote hoeveelheden data mogelijk, waarna de inzichten kunnen leiden tot volledig nieuwe bedrijfsmodellen
  • Edge computing/IoT – slaat de brug tussen de fysieke en digitale wereld zoals nooit voorheen, zodat technologie op elk mogelijk domein kan worden toegepast

Elk van deze technologieën op zich is krachtig. Echter, pas wanneer ze samen worden ingezet, kan elk aspect van onze samenleving verbeteren en de levenskwaliteit overal ter wereld stijgen.

Uiteraard is dit niet alleen maar toekomstmuziek. Dankzij technologie gebruiken we nu al groenere energiebronnen, komen er baanbrekende ontdekkingen in de gezondheidszorg, worden landelijke regio’s beter verbonden, ontstaan er nieuwe banen en worden onze oceanen schoner. Maar dit is nog maar het begin van wat we met technologie kunnen en moeten bereiken.

Wat kunnen wij als samenleving doen?
Met technologie, mits juist gebruikt, kunnen we geweldige zaken realiseren. Maar dat lukt alleen als we er ons allemaal achter scharen, met onze waarden en ons engagement naar onze familie, omgeving en gemeenschap. En… met het vertrouwen dat we voor iedereen een betere toekomst kunnen bouwen. Technologie heeft ons gebracht waar we nu zijn, laten we er nu alles aan doen om dankzij de technologie naar een betere wereld te groeien.


Categorie: Nieuws

Tags:

Gerelateerde artikelen

Geen berichten gevonden.

Reacties zijn gesloten

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy