Fem store udfordringer for det europæiske sundhedsvæsen

Udgivet den 20/12/2019

Af Jens Koegler, Healthcare Industry Director EMEA

I de seneste år er der sket store forbedringer inden for sundhedsvæsenet i Europa og ifølge en ny rapport fra Deloitte kan EU-borgere, der fødes i dag, forvente at leve 30 år længere end deres forfædre for 100 år siden.  Meget tyder på, at tendensen fortsætter.

Den forventede levealder i Europa stiger og stiger. Præcis hvad der ligger til grund for denne udvikling, undersøger vi nærmere i vores nyeste rapport Fremtidens Sundhedsvæsen, hvor vi afdækker den europæiske sundhedssektors tilstand. Rapporten kigger på alt fra udgifter til cloud-teknologi, fra sikkerhed til personale, og identificerer de vigtigste personer og største påvirkninger, med betydning for pulsen og sundhedsvæsenet i Europa. Alt dette bliver behandlet i vores blogserie. Det første indlæg er det du læser lige nu, og som giver dig et blik på sundhedsvæsenet i dag.

Europæisk lægerapport
Den europæiske sundhedssektor står utvivlsomt over for nogle store udfordringer: En voksende og aldrende befolkning, en større forekomst af kroniske sygdomme, en global voksende mangel på fem millioner sundhedsfaglige medarbejdere samt finansielle udfordringer i sundhedssektoren. Alt dette presser området, men innovative og relevante teknologiske landvindinger letter trykket. Takket være digitale opfindelser og nye bioteknologier har nutidens sundhedsvæsen nye værktøjer til rådighed, som man end ikke turde drømme om for blot et par år tilbage.

Intet sted er dette mere åbenlyst end indenfor teknologi. Der er særligt sket forbedringer inden for adgang til sundhedsvæsenet og viden. Det er blevet lettere og hurtigere at offentliggøre applikationer og nye services som følge af cloudcomputing-teknologien, der også er med til at omdefinere den måde, vi anvender IT. Derudover er der sket forbedringer i sundhedsnetværket, som gør det muligt at dele journaler, hvilket forbedrer behandlinger, diagnoser og patientoplevelsen. Disse grundlæggende digitale teknologier har medført stor innovation og inspiration og har forbedret patienters liv over hele verden – alt sammen pga. software og uden at finde stetoskopet frem. Vi vil i denne blogserie afdække, hvordan disse teknologier er med til at forandre sundhedsvæsenet.

Indtil videre har man kun kradset i overfladen ift. de nye teknologiers indvirkning såsom kunstig intelligens og machine learning. Disse forholdsvis nye koncepter kommer til at omdefinere sundhedsvæsenet på en måde, der ikke er set siden Fleming opdagede penicillin. Men dette betyder ikke, at sundhedsvæsenet skal sætte sig på sine hænder. Selvom teknologi kan være med til at løse udfordringer angående hastighed, tilgængelighed, transparens og størrelsesforhold, udløser den også spørgsmål andre steder i kæden. Det leder til fem afgrænsede udfordringer for det europæiske sundhedsvæsen:

Tilgængeligheden af data – Tilgængeligheden af sundhedsdata åbner for helt nye muligheder. Ved at bruge oplysninger mere effektivt kan sundhedssektoren sætte fart på forskningen i og udviklingen inden for medicin og behandlingsformer. Det er muligt at integrere empirisk materiale i lovgivningsprocesserne og derved accelerere overgangen til et resultatorienteret sundhedsvæsen. Dette kan være med til at reducere variation i kvalitet og ineffektive løsninger ved at sætte fokus på det vigtigste – resultatet for patienterne. For at opnå det, kræver det dog, at man implementerer nye og nogle gange udokumenterede teknologier hurtigt og effektivt, samt at man udveksler data, hvilket ikke altid er muligt. Det går stærkt, og når der er fart på, er det svært at bevare et overblik over alle de forskellige retninger og idéer. Teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens kan hjælpe læger med at evaluere dette virvar af information. Men det kræver studier, som kan bruges til at evaluere, hvilket ofte kun er muligt i begrænset omfang pga. krav til databeskyttelse eller databaser, der ikke taler sammen.

Demografi – En aldrende befolkning sætter markant pres på udgifterne til sundhedsvæsenet i de næste år. Samtidig mangler der medicin til behandling af kræft og Alzheimers. Dette kræver fortsat store investeringer i forskning og udvikling. Medicinalindustrien kan spille en stor rolle i forhold til at tackle disse udfordringer, og i forhold til at implementere teknologi, der er fremtidssikret og udviklet efter behov. Det er hjørnestenene for at sikre udvikling og gennembrudsbehandlinger; særligt hvad angår omsorgsaspektet, og at de ældre bliver boende hjemme længere. I den forbindelse kommer telemedicin, IoT og wearables til at spille en kæmpe rolle.

Patienter – Også patienter kommer til at spille en central rolle i udformningen af fremtidens sundhedsvæsen i Europa. Dette omfatter, hvordan medicin bliver udviklet, hvordan tjenester designes, og hvordan kroniske sygdomme håndteres. Heldigvis har industrien ændret sig fra at tale om patienter til at tale med dem, så de kan hjælpe med at forme politik og praksis i udviklingen af medicin. Dette er både den rigtige måde at gå til det på, og så hjælper det også i processen om at finde, udvikle og levere nye behandlinger og kure. Udfordringen går nu på, hvordan man bedst håndterer mængden af information og samtidig har et proaktivt patientsamarbejde, hvor cloud-teknologien utilsigtet udgør nye sikkerhedsrisici for alle organisationer i sundhedssektoren (dette vender vi tilbage til i et kommende indlæg.)

Samarbejde – Vilje til at samarbejde har vist sig at være vejen til succes, når det handler om at tackle både store, videnskabelige udfordringer og politiske uroligheder i forbindelse med Brexit. Selv på dette sene tidspunkt er usikkerheden det eneste, vi med sikkerhed kan regne med, og særligt når det kommer til deling af information, forskning og adgang til det bedste og mest egnede sundhedsfaglige personale. En af de største trusler er leveringen af medicin, men heldigvis har medicinalindustrien taget proaktive forholdsregler for at minimere udslaget af Brexit for patienter i Storbritannien såvel som i EU. Den nye normal, som stadig ikke er lysende klar , bliver den afgørende indikator for sundheden i regionen, ligesom vi heller ikke ved, hvordan  samarbejdet mellem det sundhedsfaglige personale, medicinalfirmaerne, patienterne og regeringerne kommer til at se ud.

Lovgivning – En af de største problematikker, der udspringer af den voksende mængde data og deling af information, er nødvendigheden af øget datalovgivning, som kan virke som en hæmsko. I takt med, at sundhedsvæsenet bliver et globalt system, bliver overholdelse af alle regler og love mere komplekst. Det skyldes, at indfasningen af et digitalt sundhedsvæsen medfører, at personlige oplysninger bliver lettere at få adgang til, fordi jo flere data sundhedsvæsenet har, jo bedre behandling kan de give. Det er her, vi formentlig kommer til at se nye opfindelser inden for blockchain-teknologi; særligt inden for digitaliseringen af journaler er dette relevant.

På trods af disse udfordringer har det aldrig været mere spændende at være involveret i den europæiske sundhedssektor. Selvom man allerede yder rigtig god patientbehandling i dag, vil tilvænningen til og udnyttelsen af de nye teknologier utvivlsomt være grundlaget for Fremtidens Sundhedsvæsen.

Hvis du vil have mere at vide, så kom og mød os og vores ekspertpanel ved Fremtidens Sundhedsvæsen-session ved VMworld Europe. Du kan få mere at vide om det samt billetter her.


Kategori: Business, Cloud, Forretning, Nyheder

Tags: , , , , , , , , , ,

Relaterede artikler

Udgivet den 22/06/2018 af blogadmin

VMware Cloud Foundation og HP Synergy – et samarbejde som besvarer alle dine cloud spørgsmål

  En simpel tilgang til at forstå hybrid IT og softwaredefinerede datacentre Af John Gilmartin, vicepræsident og GM Integrated Systems BU, VMware Det mangeårige forhold mellem VMware og HPE fortsætter med at vokse sig stærkere og bygger nu på et 18-årigt langt samarbejde. Vi deler visionen for fremtidens databehandling og hjælper vores kunder mod overgangen […]

2 Læs
Udgivet den 07/11/2019 af blogadmin

Hvor mange af dine kunder forstår dit fulde potentiale?

Hvordan får du dine kunder til at indse og forstå din virksomheds fulde potentiale – hvis du er eller ønsker at blive partner i VMware Cloud Partner Program?

3 Læs
Udgivet den 29/08/2018 af blogadmin

Seneste nyt fra VMworld i USA – VMware ruster kunderne til fremtiden

Under VMworld i USA lancerer VMware nye og forbedrede løsninger til at håndtere udfordringer med multi-cloud miljøer. Med hjælp fra VMware Cloud Services kommer IT-, udvikling – og sikkerhedsteamet til at kunne håndtere omkostninger, processer, sikkerhed og overholdelse på en nemmere måde og i flere multi-cloud miljøer. Flere virksomheder har et multi-cloud miljø, og ifølge […]

2 Læs

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy