Sådan får man styr på kompleksiteten omkring apps i en verden med flere forskellige cloudløsninger

Sådan får man styr på kompleksiteten omkring apps i en verden med flere forskellige cloudløsninger

Udgivet den 28/06/2019

Når vi diskuterer, hvilken indflydelse teknologien har på en organisation, taler vi oftest om platforme og infrastruktur: lokalt, eksternt, cloud, datacentre, netværk, Edge. Og du måler formentlig værdi og effektivitet i værdien af omkostningsoptimering, fleksibilitet, produktionstid, sikkerhed, overholdelse af lovgivningen og kontrol. Men her overser man det, som i virkeligheden ligger til grund for de fleste forretningsmæssige beslutninger i dag – noget, som ingen uden for it-afdelingen tænkte på, indtil for blot et par år siden – applikationer.

Alt ændrede sig, da vi, ‘forbrugerne’, fik en iPhone og adgang til App Store. Nu, kun ganske få år efter, hvor der er Application Marketplaces til alle operativsystemer, tænker virksomhederne ‘app først’. Men ikke alle applikationer er udviklet på samme måde, og værdien af hver enkelt app skal måles på, hvor vigtig den er for virksomheden.

Så hvad er missionskritisk, hvad er forretningskritisk, og hvor stiller det kunden? Det er denne prioritering af applikationer, som i sidste ende ligger til grund for it-beslutninger, uanset om det er en missionskritisk app, som skal give komplet sikkerhed uden forringelse af ydeevnen, eller en forbrugertjenester som skal kunne skaleres til administration af spidsbelastninger, uden at den konstant bruger alt for mange ressourcer, f.eks. en forhandlers mobilhandelstilbud. Applikationstypen er også en væsentlig faktor – hvis du har en skræddersyet app, som har udgjort kernen i din virksomhed i mange år, f.eks. et automatisk prisværktøj i en logistikvirksomhed, kan man ikke bare skifte og flytte til en cloudløsning. Her er adgangen til data så vigtig, at man muligvis beslutter sig for at beholde det eksisterende miljø et stykke tid endnu.

Det er alt sammen faktorer, som påvirker valget af platform. Udfordringen er, at hver enkelt applikation kræver forskellige operativsystemer og platforme, og at der endnu ikke findes en platform, som kan tilbyde alle fordelene, uden at den er alt for dyr. Derfor har mange organisationer et utal af infrastrukturer og platforme og mange applikationer mange forskellige steder. Desværre kan mange af disse applikationer ikke flyttes på tværs af platforme og forskellige cloudløsninger til ét sted med optimal placering og anvendelse. Respondenterne i en ny VMware-undersøgelse fremhæver betydelige udfordringer i forbindelse med denne situation: integration af ældre systemer (57 %) og det at sætte sig ind i nye teknologier (54 %) var to af de største forhindringer for organisationer i forbindelse med at opnå optimalt udbytte af denne blanding af infrastrukturer. Men findes der en metode, der letter administrationen af dette komplekse landskab?

Bedre oplevelse på tværs af flere forskellige platforme
Det er vigtigt at have en klar strategi og en defineret fremgangsmåde. Forestil dig f.eks. en bank. Den har fysiske afdelinger, mobilapplikationer samt onlinebanktjenester, og infrastrukturen er sandsynligvis en blanding af lokale løsninger og privat cloud. Der er store krav til sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, så systemernes uhåndterbarhed betyder ofte, at det er mest enkelt at bruge en afprøvet fremgangsmåde, som man har tillid til. Men med nye spillere på banen og ‘disruptere’, som er født ind i den digitale tidsalder, og som bruger offentlige cloud-løsninger, og som ikke er belemret med ældre systemer, skal de etablerede spillere finde ud af, hvordan de reagerer hurtigt. Banker som f.eks. Capital One og Verdensbanken anvender offentlig cloud computing til udvikling og test. På denne måde får de fordel af fleksibiliteten, skalerbarheden og agiliteten uden betydelige investeringer, mens de kan eksperimentere eller bruge applikationer, som ikke trækker på ældre data.

Det kræver f.eks. betydelige ressourcer at spore brugen af blockchain-teknologi til at strømline kreditiver. Men da det er et pilotprojekt, er banken måske ikke tilbøjelig til at investere i et fuldt privat cloudmiljø. Anvendelsen af offentlig cloud bliver derfor attraktiv. Den giver den nødvendige infrastruktur, pilotprojektet kan køres, og hvis det viser sig at være en succes, kan man beslutte at flytte applikationen over i et privat cloudmiljø. På denne måde kan banken udvikle, implementere og teste hurtigt, bruge resultaterne som grundlag for beslutninger, og potentielt lancere et nyt produkt på markedet. Hvis det ikke er en succes, har man ikke mistet investeringer i en permanent ressource.

En anden mulighed for en tydeligt defineret fremgangsmåde og strategi kommer fra bankverdenen. Med udgangspunkt i f.eks. Open Banking-initiativet i Storbritannien og EU’s betalingstjenestedirektiv (PSD2) giver flere finansielle institutioner API-adgang til tredjepartsudviklere med henblik på opbygning af applikationer og tjenester, som forbrugere og virksomheder kan bruge til finansiel administration på tværs af flere udbydere. Formålet er at tilbyde kunderne større transparens og fleksibilitet og i sidste ende en bedre oplevelse. Det betyder, at banker og andre udbydere af finansielle tjenester har en infrastruktur, som tillader nem og sikker deling af data – igen kan en blanding af private og offentlige cloud-miljøer understøtte udviklingen af tredjepartsapps, uden at kernedata eller missionskritiske tjenester udsættes for sikkerhedsrisici eller manglende overholdelse af lovgivningen.

Talentudvikling og undgåelse af siloer
Men hvad betyder alt dette for bankens teknologiteam? For det første giver det mulighed for at oprette teams med forskellige færdigheder, eller, hvilket er mere sandsynligt, separate teams med fokus på separate platforme. Den offentlige cloud kan f.eks. være fra AWS, hvilket kræver andre færdigheder end ved brug af privat cloud, som omvendt muligvis ikke er relevant for det team, der administrerer den ældre infrastruktur. It har længe været plaget af siloer af teams, som arbejder på individuel, patentbeskyttet teknologi, og, hvis der ikke tages hånd om dette, vil problemet blive større med kravene fra en infrastruktur med flere platforme. Hele pointen med at have et multi-cloudmiljø er at kunne flytte applikationer sikkert fra ét miljø til et andet afhængigt af de gældende krav. Det bliver meget mere kompliceret, hvis adskilte teams skal kæmpe for at samarbejde.

Og disse krav vil kun blive større fremadrettet. Efterhånden som flere og flere virksomheder tager hånd om deres digitale transformation, står de over for udfordringerne med at genanvende deres allerede eksisterende, forskellige applikationer, så de kan overholde de digitale krav uden at gå på kompromis med sikkerheden. Mange benytter allerede multi-cloudmiljøer som udgangspunkt for denne transformation. Den tidligere nævnte VMware-undersøgelse viste også, at 80 % af respondenterne mente, at en af fordelene ved multi-cloud var bedre innovation – og det giver god mening. At kunne få det bedste på tværs af forskellige typer miljøer lyder nøjagtigt som det, de fleste virksomheder har brug for for at kunne udnytte mulighederne inden for digitalisering.

Om, hvad du skal opnå
For at en multi-cloudløsning skal fungere, skal virksomheder definere, hvad de helt grundlæggende kræver. De skal have den hybride cloudinfrastruktur op at køre, og de skal administrere kravene på tværs af alle miljøer og enheder. De anvendte miljøer er i sidste ende support, en katalysator, og ikke selve målet. Det ligger i applikationerne.

Der skal dog altid være udvikling. Efterhånden som virksomheder fortsætter deres digitale transformation, skal de konstant gennemgå og omdanne deres applikationer. Det er under denne løbende proces, hvor man vælger, hvilke applikationer der er redundante, hvilke der skal videreudvikles, hvilke der kan omdannes helt til cloud-native apps, og hvilke der skal blive i ældre miljøer i lidt længere tid, alt sammen mens man kan administrere og flytte belastninger efter behov. Ved at følge denne fremgangsmåde, og ved at samarbejde med partnere, som har den nødvendige erfaring og de nødvendige færdigheder til at levere en infrastruktur, der kan køre på forskellige platforme, kan virksomheder få en effektiv app-first-tilgang på tværs af forskellige miljøer og på denne måde komme tættere på opfyldelsen af deres forretningsmæssige mål.


Kategori: Nyheder

Tags:

Relaterede artikler

Ingen relaterede indlæg fundet

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy