Lad kunstig intelligens gøre arbejdet

Udgivet den 31/03/2019

Af adm. direktør Lars-Bo Klausen, VMware Danmark

En redegørelse fra Erhvervsministeriet om Danmarks digitale vækst i 2019 viser, at danske virksomheder fortsat er blandt de mest digitale i Europa – fx er vi gode til at bruge robotter i industrien. Men på områder som AI (Artificial Intelligence – kunstig intelligens) og Big Data halter vi bagefter. Kun omkring 5 pct. af alle danske virksomheder bruger kunstig intelligens ifølge rapporten, og niveauet har været nogenlunde uændret de seneste to år.

Danske virksomheder bør efter min vurdering investere massivt i avancerede teknologier og kompetencer for at følge med udviklingen – særligt inden for AI og Big Data til at gøre arbejdsopgaver og processer nemmere og mere effektive. Men der er en vis tøven. Mange virksomheder oplever stadig AI som et fremmedlegeme og meget tyder på, at der fortsat hersker en frygt for AI – både blandt ledere og medarbejdere. Men frygten er overdreven, og det kan kun gå for langsomt at komme ud over stepperne.

Kunstig intelligens vil skabe flere – og ikke færre – arbejdspladser

Øget brug og investering i avancerede digitale teknologier kan sikre højere produktivitet, styrke konkurrenceevnen samt mindske arbejdsløsheden. En rapport fra den svenske Stiftelse for Strategisk Forskning viser, at rigtig mange almindelige typer af jobs vil blive automatiseret på den ene eller den anden måde inden for de næste 20 år. Dette behøver imidlertid ikke at påvirke antallet af ​​arbejdspladser i fremtiden. Bl.a. viser en rapport fra World Economic Forum, at selvom AI vil medføre, at 75 millioner arbejdspladser forsvinder frem mod 2022, forventes teknologierne at skabe 133 millioner nye job – altså en vækst på 58 millioner jobs.

Bliv mere effektiv ved at automatisere

Organisationer bruger ofte enorme mængder tid på at afholde møder og træffe beslutninger. En undersøgelse viser, at ledere i gennemsnit bruger 23 timer om ugen på at afholde forskellige typer møder. Mange beslutninger, der i dag træffes på møder, kan imidlertid tages ved hjælp af teknologier som AI og Big Data. De giver gode værktøjer til at behandle information og skabe et beslutningsgrundlag – og de kan gøre det væsentligt hurtigere og på et mere nøgternt og korrekt grundlag, end vi selv kan. Når en virksomhed tør lade visse beslutninger blive varetaget af teknologi, vil der pludselig blive mere tid til at arbejde med det, der virkelig skaber værdi for virksomheden. Den ekstra tid kan i stedet bruges på fx kundepleje, udvikling af nye produkter, træning af medarbejdere, opdyrkning af nye kunder osv. AI vil naturligvis ikke overflødiggøre alle møder eller træffe alle beslutninger. Hvad AI og andre avancerede teknologier imidlertid kan gøre, er at fjerne den mere simple, men ofte meget tidskrævende administration og de mere simple beslutninger.

AI letter arbejdsbyrden

Eksempler på succesful integreret AI kan allerede i dag findes i næsten alle brancher i større eller mindre grad.

Fx er IBMs supercomputer Watson en del af teknologien bag ROSS – et AI-værktøj, der kan analysere millioner af juridiske dokumenter, som nu automatiserer en enorm manuel arbejdsbyrde for advokater. Men bare rolig, ROSS vil ikke erstatte advokaterne, men i stedet give dem mere tid til kundekontakt, etiske vurderinger m.m.

Et andet eksempel er, hvordan AI bruges af online handelsvirksomheder. Over hele verden kæmper de fysiske butikker mod online handel, der bruger algoritmer og automatisering – herunder AI-baserede chatbots – til at servicere millioner af kunder. Online shopping handler om bekvemmelighed, og vi kan sidde i vores sofa og bestille lige, hvad vi vil. Teknologien bag er AI – og det accepterer vi uden videre, da det gør vores liv nemmere. Vi omfavner ligefrem teknologien og stoler på, at den hjælper os og ikke truer vores eksistens.

Det er på tide, at ledere og medarbejdere gør det samme i professionelle sammenhænge, som de gør som forbrugere – og begynder at opfatte AI som et redskab til at øge produktiviteten og effektiviteten og til at skabe værdi; og ikke som en farlig robot, der vil overtage vores liv. For vores livskvalitet vil øges med AI, ikke forringes!

 

 

 


Kategori: Business, Forretning, Nyheder

Tags: , , , ,

Relaterede artikler

Udgivet den 29/07/2016 af blogsadmin

Husk IT-sikkerheden når medarbejderne efterspørger mere mobilitet

Medarbejdere i dag har i stigende grad en forventning om at kunne arbejde, selvom de ikke fysisk befinder sig på kontoret. Nutidens ansatte ønsker at have adgang til mails, virksomhedsdata og -applikationer uanset om de er på farten, i udlandet eller inden for hjemmets fire vægge. Tendensen bekræftes af en ny undersøgelse, vi har gennemført […]

2 Læs
Udgivet den 21/05/2019 af blogadmin

Kunstig intelligens kræver næste generation af datacentre

En af de mest mærkbare transformationer drevet af kunstig intelligens (Artificial Intelligence – AI) vil ske inden for entreprise technology i de kommende år.

3 Læs
Udgivet den 30/10/2019 af blogadmin

Cyberbeskyttelsen er ineffektiv og reaktiv

Cybertruslen mod danske virksomheder og myndigheder er massiv. Det er derfor afgørende at sadle om nu og tage en ny tilgang til sikkerhed.

3 Læs

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy