Novinky a hlavní zprávy

Zveřejněno 19/10/2020 by vmwareczechrepublic

Klíč k zajištění kontinuity provozu? Aplikace příští generace

V uplynulých měsících jsme mohli být svědky toho, jak nedávné události urychlily již probíhající digitální transformaci. Řadu změn v chování spotřebitelů – od bezhotovostního placení po práci z domova – již nelze považovat za dlouhodobý socioekonomický vývoj, ale je nutné na ně pohlížet jako na vysoce aktuální trend ve společnosti. Toto urychlení digitalizace podpořilo vznik […]

Zveřejněno 13/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak může jediná digitální platforma pomoci podnikům prosperovat v dnešní nepředvídatelné situaci?

Prostředí, ve kterém se dnes podniky pohybují, do značné míry utvářely mimořádné události letošního roku. Výzvy, před kterými dnes firmy stojí, se dají shrnout do dvou obecných okruhů – podpora hladkého přechodu na systém častější práce z domova při využívání cloudových služeb (distributed workforce) a vytvoření bezpečného prostředí pro vzdálený přístup k firemní síti. Přizpůsobování nové realitě, […]

Zveřejněno 12/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Jako optimističtí technologové věříme, že dnes žijeme ve zlatém věku inovací – věku, kdy digitální technologie transformují samotné základy existence lidstva. Důvody, proč tomu tak je, jsou patrné z událostí uplynulých měsíců a rolí, jaké technologie sehrály v naší reakci na pandemii.

Zveřejněno 05/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak ukončit přechodné období:

Cokoli nastane po úplném uvolnění restrikcí, musíme se smířit s tím, že návrat do normálu nebude znamenat návrat do stavu před pandemií. Svět po pandemii bude vyžadovat odlišný přístup k podnikání.

Zveřejněno 21/09/2020 by vmwareczechrepublic

Kviz: Jakým typem účastníka konference VMworld jste?

Otestujte se a zjistěte, jaký typ účastníka konference jste 🙂

Zveřejněno 21/09/2020 by vmwareczechrepublic

Nejde o bezpečnost. Jde o vzdělávání.

Podoba kybernetického zločinu se mění, stejně jako strategie těch, kdo ho provozují. Už dávno se nejedná o uhrovité adolescenty u počítače doma v pokojíčku, ale o celé spektrum různých lidí s různou motivací, kteří uplatňují stále pestřejší paletu taktik.

Zveřejněno 14/09/2020 by vmwareczechrepublic

Klíč k obchodnímu úspěchu?

Neschopnost poskytnout aplikace příští generace může vést až k pádu firmy – 80 % vývojářů aplikací a IT manažerů v regionu EMEA se domnívá, že bez úspěšné modernizace aplikací nebudou podniky schopné poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost.

Zveřejněno 10/09/2020 by vmwareczechrepublic

Dosažení odolnosti podnikání

Firmy všech velikostí musely přehodnotit své zavedené přístupy, pokud chtěly zůstat v provozu. Odvedly nesmírné množství práce, aby udržely své zaměstnance v bezpečí a přesto dokázaly poskytovat služby svým zákazníkům.

Zveřejněno 02/09/2020 by vmwareczechrepublic

Přednášky, které si na letošním VMworldu nemůžete nechat ujít

Ať se k nám připojíte z kanceláře, domácí pracovny, nebo pohovky v obývacím pokoji, budete mít jedinečný přístup k široké škále přednášek rozdělených do několika speciálně zaměřených tematických okruhů.

Zveřejněno 27/08/2020 by vmwareczechrepublic

Síť se stala klíčovým nástrojem zabezpečení a poskytování moderních aplikací

Síť se stala nesmírně důležitou spojnicí, která přenáší data od zdroje přímo do rukou koncových uživatelů. Propojuje datová centra, různé cloudy, senzory IoT na okraji sítě – vše, co tvoří dnešní podnik. 

Zveřejněno 19/08/2020 by vmwareczechrepublic

Jak položit bezpečné základy pro nový standard fungování firem

Většina firem by uplatňovala princip nulové důvěry, kde se nedůvěřuje ničemu a nikomu, takže každé zařízení a každý uživatel, který chce získat přístup k firemní síti nebo aplikacím, musí nejprve projít ověřením. Aby takové nastavení fungovalo bez snížení produktivity, je nutné, aby ověřování zaměstnanců a zařízení probíhalo rychle.

Zveřejněno 14/08/2020 by vmwareczechrepublic

U hromadné práce na dálku jde především o důvěru

Důvěra je základním předpokladem obchodního úspěchu. Rozvoj nových způsobů výkonu práce si vynutí vztahů mezi různými pracujícími jedinci a subjekty, mají-li podniky přežít v dnešním komplikovaném a nestabilním prostředí.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy