Other posts by vmwareczechrepublic

Zveřejněno 18/12/2020 by vmwareczechrepublic

Organizace Gloucestershire NHS zavedla nový systém pro správu elektronických zdravotních záznamů, aby mohla poskytovat péči nové generaci pacientů

Organizace Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust, která spravuje nemocnice v hrabství Gloucestershire, potřebovala zmodernizovat svou platformu datového centra jako první krok k vybudování infrastruktury systému elektronických zdravotních záznamů. Organizace požádala o pomoc společnost LIMA Networks, partnera společnosti VMware. Společnost LIMA zjistila, že optimální řešení představuje platforma VMware Cloud Foundation™. Díky zkušenostem této partnerské společnosti se organizaci podařilo nasadit […]

Zveřejněno 14/12/2020 by vmwareczechrepublic

Společnost Orange Business Services s pomocí společnosti VMware rychleji odhaluje a řeší problémy s úložištěm

Orange Business Services (OBS) je globální integrátor komunikačních produktů a služeb, včetně cloudu a řešení infrastruktura jako služba. Společnost OBS s ústředím v Paříži působí v řadě zemí po celém světě a zaměstnává více než 30 000 lidí. 70 procent jejích zákazníků tvoří společnosti z žebříčku Fortune 500 poskytující finanční služby. Společnost OBS nepřetržitě vyhodnocuje a vylepšuje své procesy IT tak, aby udržela nejvyšší úroveň služeb IT, […]

Zveřejněno 10/12/2020 by vmwareczechrepublic

Práce odkudkoli je nezvratný trend – co to ale znamená pro vás?

Tento rok se pracoviště zásadním způsobem změnila – a organizace přitom často neměly na výběr. Změny v modelech práce, o kterých se v řadě zemí po mnoho desetiletí jen diskutovalo, se najednou ve firmách zařadily mezi hlavní priority. Některé organizace, například Barclays, se nejdříve zdráhaly práci z různých míst přijmout, ale teď z hlediska pracovních struktur nabraly naprosto opačný kurz. Jiné, […]

Zveřejněno 08/12/2020 by vmwareczechrepublic

Evoluce a optimismus: šest trendů, které ovlivní kyberbezpečnostní situaci v roce 2021

Všechno je jiné, a přesto stejné. Díváme-li se na kyberbezpečnostní situaci v příštích 12 měsících, je to z pozice, kterou loni touto dobou nikdo neočekával. Provoz podniků se změnil k nepoznání. Většina zaměstnanců takřka ze dne na den přešla na práci z domova. Bezpečnostní týmy se ocitly pod nesmírným tlakem, aby rychle zajistily prostředky pro […]

Zveřejněno 03/12/2020 by vmwareczechrepublic

Jak může vícecloudová strategie zjednodušit vaši cestu do cloudu

Na tento rok připadá desáté výročí mého působení ve společnosti VMware. Za takovou dobu se toho může v životě mnoho změnit, ale není to nic ve srovnání s tím, nakolik se během deseti let změnily technologie. Když jsem v roce 2010 nastoupil, rozhodování z hlediska cloudu bylo jednoduché: veřejný, nebo privátní. V průběhu času se diskuze posunula směrem k hybridnímu cloudu […]

Zveřejněno 30/11/2020 by vmwareczechrepublic

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Krajský úřad Jihomoravského kraje (KÚ JMK) jako důležitá součást orgánů státní správy musí být dostupný občanům kraje a fungovat nepřetržitě v každé situaci. Již před dvěma lety se rozhodl pro digitalizaci celého systému a přechod na technologii virtuálních desktopů. Celý proces digitalizace, který byl plánován na několik let a měl být ukončen koncem roku 2020, […]

Zveřejněno 26/11/2020 by vmwareczechrepublic

Práce z domova už není výsadou, manažerská praxe se ale musí přizpůsobit řízení zaměstnanců na dálku

Distribuovaná práce – z kanceláře, z domova, na cestách nebo kombinovaně – má prokazatelné výhody pro podniky i jejich zaměstnance, ale vedení a podniková kultura se musí nové situaci přizpůsobit Nový výzkum odhalil 41% nárůst podílu zaměstnanců v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), kteří považují práci na dálku za nezbytnost, nikoli za výsadu. […]

Zveřejněno 25/11/2020 by vmwareczechrepublic

Jak zařídit, aby vedení firmy vnímalo moderní síť pro aplikace příští generace jako prioritu

Ve fotbalu se říká, že o dobrém rozhodčím nevíte. Přesto zastávají tu nejdůležitější úlohu – zajistit, aby zápas probíhal co nejhladčeji. Bez sudího, který na hru dohlíží, by se mnoho zápasů zvrhlo v naprostou anarchii. Stejné principy platí i u počítačové sítě. Její tradiční úloha je směrovat a doručovat data hladce a rychle mezi datovým […]

Zveřejněno 19/10/2020 by vmwareczechrepublic

Klíč k zajištění kontinuity provozu? Aplikace příští generace

V uplynulých měsících jsme mohli být svědky toho, jak nedávné události urychlily již probíhající digitální transformaci. Řadu změn v chování spotřebitelů – od bezhotovostního placení po práci z domova – již nelze považovat za dlouhodobý socioekonomický vývoj, ale je nutné na ně pohlížet jako na vysoce aktuální trend ve společnosti. Toto urychlení digitalizace podpořilo vznik […]

Zveřejněno 13/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak může jediná digitální platforma pomoci podnikům prosperovat v dnešní nepředvídatelné situaci?

Prostředí, ve kterém se dnes podniky pohybují, do značné míry utvářely mimořádné události letošního roku. Výzvy, před kterými dnes firmy stojí, se dají shrnout do dvou obecných okruhů – podpora hladkého přechodu na systém častější práce z domova při využívání cloudových služeb (distributed workforce) a vytvoření bezpečného prostředí pro vzdálený přístup k firemní síti. Přizpůsobování nové realitě, […]

Zveřejněno 12/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Jako optimističtí technologové věříme, že dnes žijeme ve zlatém věku inovací – věku, kdy digitální technologie transformují samotné základy existence lidstva. Důvody, proč tomu tak je, jsou patrné z událostí uplynulých měsíců a rolí, jaké technologie sehrály v naší reakci na pandemii.

Zveřejněno 05/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak ukončit přechodné období:

Cokoli nastane po úplném uvolnění restrikcí, musíme se smířit s tím, že návrat do normálu nebude znamenat návrat do stavu před pandemií. Svět po pandemii bude vyžadovat odlišný přístup k podnikání.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy