Větší zapojení spotřebitelů vytváří nový inovativní virtuální svět technologií pro zdravotní péči

Zveřejněno 24/03/2021 by vmwareczechrepublic

Časem se na posledních 12–18 měsíců budeme ohlížet jako na období, které mělo pro zdravotní péči naprosto zásadní, a troufám si tvrdit, pozitivní význam. Nechci zlehčovat dopad na životy a živobytí lidí po celém světě, ale až se prach rozvířený napáchanými škodami usadí, bude obrázek mnohem jasnější a světlejší.

Důvodem je to, že pandemie a období, které jí bezprostředně předcházelo, se stala katalyzátorem změn, protože spotřebitelé se výrazně přiklonili k přijímání digitálních inovací v oblasti zdraví. Ze socioekonomického hlediska se v souvislosti s vakcínami a zrušením omezení opatrně mluví o optimalizaci a odvětví zdravotnictví se může těšit na nový úsvit digitální zdravotní péče.

Bod zlomu pro telemedicínu

Zavádění telemedicíny se zrychlovalo ještě před pandemií, a COVID-19 toto tempo exponenciálně urychlil. Odsunul stranou celou řadu historických překážek jejího přijetí, jako je snaha zdravotníků i pacientů fyzicky dodržovat lékařské pokyny, které se zaměřují na stanovení diagnózy prostřednictvím konzultace, během níž je pacient fyzicky přítomen, nebo modely úhrady práce, které odrazují od konzultací na dálku. Rok 2020 pro telemedicínu skutečně představoval psychologický a systémový bod zlomu a tento proces podnítil nové přístupy k medicíně založené na samoobslužných službách a modely úhrady založené na zapojení pacientů.

Před začátkem šíření viru například ve Spojeném království tvořily videonávštěvy jen 1 % z celkového každoročního počtu 340 milionů návštěv u lékařů a sester poskytujících primární péči v systému NHS. Po propuknutí epidemie viru se počet online konzultací u lékaře prostřednictvím platformy Push Doctor zvýšil za týden o 70 %, protože organizace NHS vyzvala všech 7 000 praktických lékařů ve Spojeném království, aby omezili osobní návštěvy pacientů. Nicméně stále ještě zbývá velká spousta práce, protože Spojené království také musí vyřešit skutečnost, že na čekacích listinách elektivní péče je nejvyšší počet pacientů od doby, kdy se tyto údaje začaly zaznamenávat. Výrazný nárůst online služeb jsme zaznamenali i v Německu, zvláště díky tomu, že potvrzení pracovní neschopnosti nyní může lékař vystavit také online.

Závislost na inovacích

V našem průzkumu „digitálních horizontů“, který jsme nedávno provedli mezi spotřebiteli v Evropě, jsme zjistili, že 60 % spotřebitelů nyní považuje sama sebe za „digitálně zvědavé“ nebo za „digitální průzkumníky“. To znamená, že se v těchto zemích najdou lidé, kteří jsou ochotní a schopní používat digitální služby a prostředí. K tomuto trendu bezpochyby přispívá konzumerizace, která v nás vyvolává závislost na inovacích. Uvědomujeme si, jak pohodlné je nakupovat produkty a služby z domova, kdykoli se nám zachce, aniž bychom museli řešit omezení spojená s alternativou v podobě osobního nákupu, jako je nutnost dopravit se na místo, omezená skladová dostupnost nebo větší časová náročnost. To podnítilo obrat o téměř 180 stupňů spočívající v tom, že pacienti přijali digitální technologie jako klíčovou součást zdravotní péče.

Náš průzkum také odhalil, že téměř polovina (44 %) Evropanů se nyní v případě běžných konzultací spokojí namísto osobní návštěvy se vzdálenými či virtuálními schůzkami, nebo je dokonce s nadšením uvítá. Technologie tohoto typu nemohou samozřejmě nahradit fyzická vyšetření, která by v případě potřeby mohla být následně vyžadována. Dominový efekt při zavádění technologií postupně odbourává nedůvěru, strach a pochybnosti o tom, jakou roli hrají při ochraně nás samotných, našich přátel a naší rodiny. Ti, kdo učinili první kroky k přijetí potenciálu technologií při monitorování, diagnostikování a zlepšování svého zdraví, přispívají k posunu všeobecného vnímání mezi spotřebiteli.

Důvěra v technologie

Očekávání, která jsme si my všichni utvořili jako digitální spotřebitelé, se nyní zřetelně projevují v tom, jak pohlížíme na zdravotní péči a služby, kterých se nám osobně dostává, a způsob naší interakce se systémem NHS nebo privátními poskytovali zdravotní péče. Posunuli jsme se dál a nejsme už jen spotřebiteli, kteří si na základě symptomů rychle „vygooglí diagnózu“. Naprosto běžná jsou nositelná fitness zařízení, která monitorují naše životní funkce. Všimněte si také explozivního nárůstu v počtu uživatelů zdravotních aplikací, jako je Babylon Health nebo dokonce i státní trasovací a sledovací platformy, která podle společnosti Statista dosáhla v prosinci minulého roku téměř 21 milionů stažení. To vše se zakládá na důvěře v technologie.

Podle našeho průzkumu stoupá také důvěra v umělou inteligenci – 40 % spotřebitelů je ochotno spolehnout se na počítač, který dokáže odhalovat anomálie, například rakovinové buňky, namísto lékaře-člověka. Podle tohoto průzkumu se také mnozí domnívají, že se nyní zvýšila spolehlivost robotiky – 45 % lidí akceptuje nebo uvítá, když rozsáhlou operaci provede kvalifikovanější lékař s podporou chirurgických robotů namísto méně kvalifikovaného lékaře, který operaci provede osobně. Průzkum odhalil, že klesá nedůvěra ke sdílení údajů o zdravotním stavu – 60 % spotřebitelů nyní souhlasí s tím, že jejich lékař může mít kompletní a přesné údaje o jejich každodenním životě, od míry pohybu až po stravování a výživu, aby mohl poskytovat lepší lékařská doporučení a rady.

Svatá trojice změn

V důsledku velkého digitálního přechodu v roce 2020 se zmenšila nedůvěra spotřebitelů v technologie. Od diagnostiky přes léčbu až po dlouhodobou péči, výzkumy ukazují, že směřujeme k budoucnosti, ve které technologie, lékaři a pacienti tvoří svatou trojici každého kroku v procesu zdravotní péče, zejména v oblastech, které se v minulosti daly jen obtížně zvládnout. 58 % spotřebitelů akceptuje nebo je těší, že díky monitorování prostřednictvím senzorů a údajům dostupným v reálném času, na základě kterých lze předvídat potřebu lékařské pomoci, mohou jejich rodinní příslušníci s chronickým nebo dlouhotrvajícím onemocněním žít ve větší vzdálenosti od zdravotnického zařízení. Podle dalšího ukazatele 46 % věří, že technologie během následujících pěti let významně sníží rizika spojená s rozsáhlými operacemi, a 51 % se domnívá, že technologie mohou zlepšit kvalitu života zranitelných osob, jako jsou starší lidé nebo lidé se zdravotními postiženími.

První kroky jsou vždy nejtěžší. Teď, když už je máme za sebou, a také vzhledem k tomu, pod jakým tlakem jsou pracovníci ve zdravotnictví a samotné systémy, můžeme od obyvatel čekat ještě větší hlad po digitálních řešeních. Naskýtá se příležitost pro zdravotnické organizace a veřejnou správu. Teď je načase vytvářet, poskytovat a chránit vynikající aplikace, služby a prostředí, které naplní očekávání spotřebitelů a stanou se hnací silou při zlepšování jejich zdraví a pohody prostřednictvím převratných digitálních služeb.

Další informace o tom, jak vás společnost VMware může podpořit při zavádění digitálních řešení ve zdravotnictví, získáte zde.

Autor: Jens Kögler, ředitel společnosti VMware pro odvětví zdravotnictví v oblasti EMEA


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy