STUDENT AGENCY uvolnila ruce IT pracovníkům a zvýšila dostupnost provozovaných služeb

Zveřejněno 26/03/2021 by vmwareczechrepublic

STUDENT AGENCY Holding patří mezi nejvýznamnější české dopravce a prodejce letenek, zájezdů, ale i jazykových a pracovních pobytů v zahraničí. Staré řešení IT infrastruktury nebylo flexibilní a mělo vysoké nároky na správu a údržbu. Byla tak implementována moderní hyperkonvergovaná infrastruktura postavená na VMware vSAN a řešení Dell ve formě IaaS (infrastruktura jako služba). Konsolidované virtualizované prostředí výrazně snížilo nároky na celkovou správu a umožnilo flexibilnější implementaci nových technologií pro podporu podnikání STUDENT AGENCY.

Firemní filosofií STUDENT AGENCY je poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby za skvělé ceny – díky tomu dokáže ve vysoce konkurenčním prostředí úspěšně fungovat. Dostupnost a spolehlivost IT infrastruktury je tak pro firmu klíčová.

Původní IT infrastruktura byla postavená na dvou virtualizačních prostředích a několika externích diskových systémech. Kromě toho, že jednotlivé komponenty morálně dosluhovaly, bylo celé řešení náročné na správu a neumožňovalo již efektivní možnosti rozšiřování z pohledu kapacity a výkonu. Proto se STUDENT AGENCY rozhodla v roce 2018 celé řešení konsolidovat.

„Zajištění provozuschopnosti IT infrastruktury bylo pro fungování obchodních systémů rozhodující. Ale čas a úsilí potřebné k udržení funkčnosti starších systémů znamenalo, že náš IT tým neměl prostor, aby pomáhal vyvíjet a poskytovat našim zákazníkům nové služby. Přitom pokud by naše infrastruktura nepracovala správně, je velké riziko zhoršení odezvy systémů pro naše zákazníky a s tím spojená možnost jejich nespokojenosti a odlivu ke konkurenčním dopravcům a prodejcům,“ vysvětluje Jakub Skopal, manažer ICT infrastruktury ve skupině STUDENT AGENCY.

Partner VMware i Dell – společnost GAPP System, která se zaměřuje na konsolidace a modernizace datových center – proto pomohla STUDENT AGENCY definovat hlavní požadavky a očekávání od nového řešení. Cílem se staly nejen konsolidace a modernizace dosavadní infrastruktury, ale i výrazné navýšení výkonu a flexibility, snížení nároků na správu a údržbu a zvýšení dostupnosti provozovaných služeb. Jako klíčové se ukázalo i rozhodnutí o přesunu nákladů na infrastrukturu z CAPEX do OPEX.

Infrastruktura formou služby i pro kritické systémy

Partner GAPP System navrhl řešení postavené na hyperkonvergované infrastruktuře, která nevyužívá externí diskové pole, ale lokální fyzická úložiště serverů. Sdílený diskový prostor a jeho zabezpečení je pak zajištěn pomocí softwarově definované storage. Konkrétně je řešení postaveno na VMware vSAN, jako hardware slouží Dell PowerEdge servery a software nadstavba VxRail Manager. Takto navržené řešení pro moderní síťovou bezpečnost splňuje nejen požadavky na konsolidaci a výrazné zjednodušení údržby, ale také na vysoký výkon a možnosti rozšíření. Firma aktuálně provozuje stovky virtuálních serverů na sedmi DellEMC VxRail nodech s čistou kapacitou více jak 100 TB.

„VMware jsme si vybrali díky dlouholetým pozitivním zkušenostem s jinými řešeními VMware. Volba VMware vSAN pro nás byla krokem k zajištění modernizace infrastruktury a především ke snížení nároků na její správu a možnost flexibility pro navyšovaní výkonu,“ říká Jakub Skopal, manažer ICT infrastruktury ve skupině STUDENT AGENCY.

Celé řešení je ve formě IaaS, tedy poskytované formou služby s definovanou měsíční platbou partnerovi. To umožnilo financovat IT infrastrukturu v čase bez vysokých investičních nákladů a v budoucnu i možnost flexibilního rozšiřování o další služby a zdroje. Služba navíc obsahuje i kompletní servisní zajištění včetně proaktivního monitoringu celé infrastruktury. STUDENT AGENCY tak získalo privátní infrastrukturní cloud, který je provozován partnerem v datovém centru zákazníka se všemi výhodami cloudového poskytování služeb. „Naše aplikace jsou kompletně virtualizované a na nové infrastruktuře provozujeme systémy kritické pro naše podnikání, jako je třeba rezervační systém nebo call centrum. Jedná se jak o backend systémy, tak systémy pro interakci s našimi zákazníky,“ doplňuje Jakub Skopal.

Úspora času i nákladů

Během prvního roku provozu nového řešení si společnost STUDENT AGENCY ověřila předpokládané přínosy ve srovnání s původní infrastrukturou. „S řešením jsme opravdu spokojeni, potvrdilo očekávané přínosy. Díky navýšení rychlosti a flexibility jsme získali lepší službu,“ říká Jakub Skopal, manažer ICT infrastruktury ve skupině STUDENT AGENCY. Kromě očekávaného benefitu konsolidace, modernizace a výrazného zjednodušení provozované infrastruktury a snížení nároků na její údržbu a správu oceňuje zákazník zvýšení dostupnosti provozovaných služeb. S tím souvisí dosažení zásadního navýšení výkonu na úroveň stovek tisíc IOPS s minimální latencí a flexibilní možnosti další rozšiřitelnosti.

Nové, konsolidované virtualizované prostředí výrazně snížilo nároky na celkovou správu a umožnilo flexibilnější implementaci nových technologií pro podporu podnikání STUDENT AGENCY. „Jeden měsíc se rozhodneme spustit novou mezinárodní vlakovou linku a další měsíc už musí být vše aplikačně připraveno. Výrazné snížení nároků na správu nám umožňuje se více věnovat dalším projektům – například rozvoji virtuálního desktopu nebo modernizaci naší aplikační platformy směrem ke kontejnerovým technologiím. Úspora času stráveného údržbou je totiž několikanásobná. Podařilo se nám tak uvolnit kapacity IT týmu na podporu rozvoje podnikání společnosti a námi poskytovaných služeb,“ vysvětluje přínosy Jakub Skopal. Úspory na lidských zdrojích dedikovaných správě infrastruktury pak vhodně doplňuje i přesun nákladů na infrastrukturu z CAPEX do OPEX. V praxi to znamená, že místo jednorázové investice na začátku je firma schopna projekt realizovat za zhruba pětinu nákladů v roční platbě za službu.

„vSphere a vSAN jsou základem budovaného HCI řešení. Nabízí nám velkou flexibilitu a škálovatelnost pro rychlou reakci na požadavky a potřeby našeho podnikání. A současně umožňují udržet nízko náklady na správu celé infrastruktury. Dosáhli jsme tak urychlení času nutného pro dodání nových služeb,“ říká Jakub Skopal. „Výrazné zvýšení výkonu nám pak umožňuje bez problémů pokrýt výkonnostní špičky a poskytuje proto našim zákazníkům lepší komfort při objednávání našich služeb,“ uzavírá.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy