Modernizace sítí tak, jak vyžadují měnící se potřeby aplikací

Zveřejněno 27/01/2021 by vmwareczechrepublic

Docílit toho, aby se nejvyšší vedení firem zabývalo sítěmi, může být obtížné. V mnoha ohledech se sítě staly obětí svého vlastního úspěchu. Pokud s jejich výkonností nejsou žádné problémy, jen těžko jim kdo věnuje pozornost – prostě fungují. Přesto v kontextu nepostradatelných podnikových aplikací hrají sítě naprosto zásadní roli. Tyto aplikace spolu s jejich podpůrnými mikroslužbami jsou čím dál různorodější a pracují se stále většími objemy dat. Sítě se přitom stávají jejich nedílnou součástí a fungují jako médium, které vše propojuje a poskytuje digitální prostředí koncovým uživatelům.

Lidé také stále častěji pracují z mnoha různých míst a naše závislost na moderních aplikacích, cloudech a nových zařízeních se zvyšuje. Organizace si proto musejí uvědomit rostoucí roli, kterou moderní, transformovaná síť hraje při zavádění moderních informačních technologií ve firmách a zajišťování spokojenosti koncových uživatelů.

Sítě v kontextu moderních aplikací a dat, které jsou klíčové při získávání zakázek

Aplikace a uživatelé pracují se stále většími objemy dat a změnila se také povaha těchto dat spolu s jejich umístěním. Data jsou dnes mnohem různorodější a jsou rozptýlena všude od datového centra přes hraniční sítě po koncové body a kdekoli mezi tím. Také rychle narůstá jejich objem. Do roku 2024 bude existovat více než tři čtvrtě miliardy aplikací – to představuje šestinásobný nárůst za pouhých deset let.

Rychle se také mění samotná povaha aplikací. Tradiční aplikace byly monolitické bloky kódu, které se obvykle nacházely na jednom serveru. Hlavní rolí sítě v takovém scénáři bylo zajistit propojení jednotlivých bodů. Moderní, nativní cloudové aplikace jsou ale velice odlišné. Tvoří je řada malých individuálních modulů – takzvaných mikroslužeb –, které mohou existovat kdekoli a společně vytvářejí aplikaci tím, že spolu navzájem prostřednictvím sítě komunikují. V důsledku toho je síť vlastně součástí samotné moderní aplikace a to pro sítě znamená naprosto nový případ použití.

Hnacím motorem těchto změn také je skutečnost, že koncoví uživatelé požadují aplikace poskytující celou řadu funkcí, a vývojáři je proto musejí stále rychleji vyvíjet. To vyžaduje nové, vícecestné sítě, které se hladce a automaticky škálují tak, aby byly dostupné všude tam, kde se nacházejí data a aplikace. Tradiční síťová infrastruktura těmto účelům ve většině případů nevyhovuje. Organizace potřebují modernizovanou síť, která je samořízená, škálovatelná a pružná a plní potřeby moderního podnikání.

Sítě v kontextu stírání hranic vnitřního prostředí

Zabezpečení a sítě šly vždy ruku v ruce, ale v reakci na narůstající hrozby a stoupající požadavky kladené na sítě se tyto oblasti ještě rychleji sbližují. V důsledku toho se stírání hranic mezi organizací a vnějším světem stává normou, aby bylo možné uspokojovat potřeby moderních nativních cloudových aplikací, modelu SaaS, práce na dálku a dalších inovací.

Zánik vnějších hranic ale přináší velké výzvy. První z nich je složitost. Když organizace implementují moderní aplikace, které často překlenují místní prostředí, cloud a hraniční sítě, je pro oddělení IT nesmírně náročné dosáhnout konzistentní správy portfolia aplikací a služeb. Druhou je rozšiřující se prostor k útoku – nárůst síťové komunikace mezi distribuovanými aplikacemi a v rámci nich vytváří další potenciální příležitosti k průniku.

Zajišťování vyšší úrovně zabezpečení prostřednictvím sítě namísto bezpočtu nepropojených jednoúčelových řešení umožňuje univerzální přístup k zabezpečení založený na nulové důvěře a poskytuje také další inteligenci, automatizovatelnost a pružnost. To je klíčová vlastnost moderní sítě.

Klíčové faktory úspěšné moderní sítě

Moderní síť je dalším, softwarově definovaným a virtuálním vývojovým stupněm tradiční fyzické sítě, který dokáže využívat jakoukoli dostupnou stávající infrastrukturu. Podporuje univerzální a konzistentní propojení a poskytuje implicitní zabezpečení moderních i tradičních aplikací splňujících požadavky uživatelů, to vše s vysokou rychlostí díky automatizaci zásad sítí a zabezpečení.

Moderní síť tvoří:

  • Služby pro propojení moderních aplikací

Moderní síť využívá funkce, jako je síť služeb umožňující aplikacím komunikovat interně a mezi sebou navzájem, a modely zabezpečení jako SASE (Secure Access Service Edge), což sítím poskytuje pružnost, díky které se mohou přizpůsobovat měnícím se obchodním potřebám v reálném čase. 

  • Virtualizace vícecloudových sítí

Moderní sítě musejí být samořízené a samoopravitelné, což znamená, že s využitím umělé inteligence a strojového učení pravidelně rekonfigurují zásady sítě a zabezpečení. Přitom se opět uplatňuje model SASE, který řídí přenosy na úrovni jednotlivých paketů přes různé cloudy a lokality tak, jak je zapotřebí pro vytvoření co nejkvalitnějšího prostředí pro práci uživatelů.

  • Nezávislost na fyzické síťové infrastruktuře

Pružnost zajišťuje softwarově definované síť, ale podpůrná síťová infrastruktura stále hraje ústřední roli. Funguje jako obecná víceúčelová platforma, kterou řídí překryvná virtuální síť a kterou je možné překonfigurovat a přesměrovat tak, jak vyžadují požadavky podnikání.

Zavedení moderní sítě jako cesta k úspěšnému podnikání 

Spokojenost zákazníků je přímo propojena s úspěšností podnikání a zvyšují ji moderní aplikace i data, která jimi proudí. Moderní síť je v konečném důsledku navržena tak, aby co nejlépe plnila potřeby koncových uživatelů – ať jsou to zaměstnanci, nebo zákazníci. Nejenže umožňuje větší provázanost s obchodními výsledky, ale také poskytuje nepostradatelnou, přizpůsobitelnou digitální základnu, na níž stojí nový, digitálně orientovaný svět.

 

Autor: Nick Cross, viceprezident společnosti VMware pro sítě, zabezpečení a automatizaci v oblasti EMEA


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy