Práce odkudkoli je nezvratný trend – co to ale znamená pro vás?

Zveřejněno 10/12/2020 by vmwareczechrepublic

Tento rok se pracoviště zásadním způsobem změnila – a organizace přitom často neměly na výběr. Změny v modelech práce, o kterých se v řadě zemí po mnoho desetiletí jen diskutovalo, se najednou ve firmách zařadily mezi hlavní priority. Některé organizace, například Barclays, se nejdříve zdráhaly práci z různých míst přijmout, ale teď z hlediska pracovních struktur nabraly naprosto opačný kurz. Jiné, například Capital One nebo Spotify, provádějí prostřednictvím virtuálních kanceláří trvalé změny.

Mnohé organizace a jejich pracovníci dnes stojí na rozcestí, co se týče jejich pracovních postupů do budoucna. Vzhledem k tomu, že model práce na jakémkoli místě si stále více upevňuje svou pozici, záleží tedy vůbec na tom, odkud teď pracujete? Z ústředí firmy, na pobočce, z domova, nebo v internetové kavárně – nebo s využitím kombinace všech těchto možností. Pokud si zaměstnanci udržují vysokou úroveň produktivity a angažovanosti, co firmám brání tyto změny přijmout?

Náš nový průzkum provedený ve spolupráci se společností Vanson Bourne odhalil, že 41 % zaměstnanců v celé oblasti EMEA už práci odkudkoli nepovažuje za výsadu, ale za nezbytnost*. I přes výzvy, aby flexibilnější přístup k práci už nebyl považován za „přidanou“ výhodu, a namísto toho se stal součástí obchodních modelů, se stále najdou pracovníci ve vedoucích pozicích, kterým dělá problémy se přizpůsobit. Například když nemají produktivitu „přímo na očích“, 41 % vedoucích pracovníků v oblasti EMEA se stále obává, že se jejich tým nebude při práci na dálku věnovat svým úkolům, a více než polovina (59 %) pociťuje tlak být online i mimo běžnou pracovní dobu.

Při řízení práce už samozřejmě neexistuje jeden univerzálně použitelný přístup. Co funguje pro vysoce postaveného manažera v určité zemi, nemusí v jiné zemi fungovat pro nového zaměstnance, který právě nastoupil po dokončení studia. Prostřednictvím poznatků z našeho průzkumu jsme vstoupili do světů různých typů práce, abychom předvedli, jaký dopad mají nové způsoby práce na lidi v závislosti na odvětví, fázi kariéry, pohlaví a generaci, k níž náleží:

Čerstvý absolvent pracující ve finančním odvětví, věk 22 let, muž

Paul nedávno dokončil studia a pracuje v nové roli ve finanční firmě ve Frankfurtu. Přestože měl zpočátku problémy navázat virtuálně s některými ze svých kolegů kontakt, v jeho nové firmě panuje pozitivní atmosféra a zaměstnanci jsou vysoce motivovaní. Jako člen generace Z vyrůstal Paul v digitálně orientovaném světě, a proto nemá pocit, že tento styl práce bude brzdit jeho kariéru. Pro jeho generaci platí:

 • 61 % má během videokonferencí větší pocit, že se mohou ozvat.
 • 62 % má větší pocit, že si jich nadřízení cení.
 • 61 % ale stále cítí větší tlak, aby byli online i mimo běžnou pracovní dobu.
 • 34 % má pocit, že od doby, kdy pracují na dálku, se jejich produktivita zvýšila.
 • 30 % uvádí, že se zvýšila spolupráce v rámci týmů.

Praktická lékařka, věk 45 let, žena

Kate je praktická lékařka z Lyonu a od března drasticky omezila konzultace, při kterých je pacient osobně přítomen. Digitální transformace v odvětví zdravotní péče znamená, že se Kate může prostřednictvím videokonferencí setkat s více pacienty v době, která je pro ni příhodná, což jí přináší lepší rovnováhu pracovního a osobního života. Zejména v odvětví zdravotní péče mají vedoucí pracovníci následující zkušenosti:

 • 71 % uvádí, že nejsou tolik vystresovaní.
 • 67 % má větší pocit, že si jich kolegové cení.
 • 40 % má pocit, že od doby, kdy pracují na dálku, se jejich produktivita zvýšila.
 • 89 % se domnívá, že konzultace na dálku a běžná vyšetření budou stále častější.
 • 84 % věří, že přechod na telemedicínu vytvoří v dlouhodobém horizontu nové příležitosti.

Otec s kariérou v oblasti lidských zdrojů, pracující z domova, věk 35 let, muž

Louis má ve své firmě na starost nábor zaměstnanců, žije se svou rodinou v Londýně a od března pracuje výhradně z domova. Kromě toho, že nemusí každý den trávit spoustu času dojížděním za prací do města, může Louis trávit více času se svými dětmi a dokonce se zvýšila jeho produktivita. Podobné zkušenosti měli v nedávných měsících i další muži:

 • 80 % uvádí, že se zlepšila rovnováha jejich pracovního a osobního života.
 • 70 % uvádí, že jsou méně vystresovaní.
 • 42 % se obává, že se jejich tým nebude při práci na dálku věnovat svým úkolům.
 • 73 % se domnívá, že inovace přicházejí z více míst v organizaci než dřív.
 • 68 % uvádí, že nábor nejtalentovanějších pracovníků je snazší.

IT manažerka, věk 57 let, žena

Catherine pracuje pro organizaci státní správy v Kodani, ve které zodpovídá za rozhodování v oblasti IT. Má dobré digitální dovednosti, a přechod na práci odkudkoli proto pro ni byl přirozený. Musí ale věnovat hodně času tomu, aby zajistila, že její kolegové budou mít vhodné technologie a dovednosti, které jim umožní pokračovat v práci na dálku. Podobné zkušenosti mají v oblasti EMEA také další pracovníci s rozhodovací pravomocí v IT:

 • 66 % uvádí, že jejich organizace chápe výhody práce na dálku a že se nebude vracet k dřívějšímu způsobu práce.
 • Jen 35 % se domnívá, že jejich oddělení IT není připraveno řídit pracovníky, kteří pracují na dálku.
 • 26 % má pocit, že kultura prosazovaná nejvyšším vedením odrazuje od práce na dálku.
 • 68 % má větší pocit, že mohou vedení přednést své názory.
 • 45 % se obává, že se jejich tým nebude při práci na dálku věnovat svým úkolům.

Přerod na „organizace, které fungují kdekoli“

Revoluce na pracovišti přiměla firmy, aby se snažily přeměnit na „organizace, které fungují kdekoli“. Tyto hypotetické scénáře zaměstnanců odrážejí velice reálné postoje, podle nichž se zaměstnanci nechtějí vrátit k starým pracovním strukturám, a namísto toho si cení flexibility, která se jim nově nabízí.

Pokrokově smýšlející společnosti budou muset vyhovět požadavkům zaměstnanců, aby práce na různých místech nebyla výsadou, ale nezbytností. Vedení teď musí podnítit kulturu naprosté důvěry v produktivitu a výkon zaměstnanců, tak aby vytvořilo pracovní prostředí, které se nezakládá na tom, že vedoucí pracovníci mají své podřízené „přímo na očích“, a které zajistí úspěch zaměstnanců v novém pracovním světě.

* Zpráva „Nová éra práce na dálku: trendy mezi geograficky rozptýlenými pracovníky“ se zakládá na průzkumu, který byl pod záštitou společnosti VMware proveden mezi 2 850 respondenty v oblasti EMEA (950 pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti lidských zdrojů, 950 pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti IT a 950 pracovníků s rozhodovací pravomocí v obchodní oblasti) ve 12 zemích – Spojené království (600), Francie (450), Německo (450), Itálie (150), Nizozemsko (150), Rusko (150), Polsko (150), Norsko (150), Švédsko (150), Španělsko (150), Spojené arabské emiráty (150) a Saúdská Arábie (150). Průzkum provedla společnost Vanson Bourne v červenci 2020.

Autor: Kristine Dahl Steidel


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy