Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Zveřejněno 12/10/2020 by vmwareczechrepublic

Joe Baguley, VP & CTO VMware EMEA

Lidé a firmy se odedávna snažili získat výhodu před ostatními. Proto již více než 200 let žijeme ve „věku inovací“, přičemž klíčem k získání výhody často bývá rychlost.

Můžeme se podívat až do 30. let 19. století a příběh o tom, jak François a Joseph Blancovi nalezli důmyslný, byť nelegální způsob, jak ovlivňovat přenos informací mezi Paříží a burzou cenných papírů v Bordeaux. Jako bankéři obchodující se státními dluhopisy si rychle uvědomili, že by při předávání informací mechanickým telegrafním systémem mohli vydělávat díky náskoku před konkurencí.

Jako optimističtí technologové věříme, že dnes žijeme ve zlatém věku inovací – věku, kdy digitální technologie transformují samotné základy existence lidstva. Důvody, proč tomu tak je, jsou patrné z událostí uplynulých měsíců a rolí, jaké technologie sehrály v naší reakci na pandemii. Podniky, státní správa i komunity plánují další postup v situaci, na jakou nebyl nikdo připraven, a díky technologiím jako edge computing a ML/AI zjišťují, co vše je možné.

 

Informace + rychlost

To, co spojuje uvedené scénáře, je rychlost rozhodování: správná osoba je vybavená správnými informacemi k rozhodnutí ve správný čas a může rychle jednat.

K tomu přispívá celá řada technologií – mimo jiné cloudových, síťových a mobilních – ale využití ML/AI a edge computingu při poskytování aplikací tak, aby uživatelé dostávali inteligentním způsobem do rukou relevantní informace, může nabídnout mnoho možností v tomto novém světě, v než se snažíme zorientovat.  Inteligentní zpracování informací pomocí ML/AI spolu s přesunem výpočetních kapacit a dat tam, kde jsou potřeba (k tomu slouží zase edge computing) dokáže zrychlit odezvy a může posloužit ke sledování kontaktů a dodržování společenského odstupu a pomáhat tak lidem žít a pracovat a firmám fungovat způsobem co nejbližším normálu.

Ve zdravotnictví se AI využívá ve sledovacích a testovacích aplikacích k získání přesných informací v reálném čase. Tento typ aplikace může pomoci uplatnit vhodné restrikce u menších geografických skupin ve společnosti, kde se vyskytují ohniska nákazy COVID, namísto ochromení života celé země. V oblasti dohledu a monitoringu je možné pomocí umělé inteligence integrované do bezpečnostních kamer například sledovat, zda pracovníci na stavbách nosí roušky a ochranné oděvy podle předpisů – a umožnit tak bezpečné fungování stavebnictví.  Tento typ sledovací technologie je samozřejmě možné zneužít i k nekalým účelům. Společnost IBM nedávno oznámila, že ukončí vývoj obecné technologie pro rozpoznávání tváře kvůli etickým aspektům. Musíme se tedy uvážlivě zaměřit na konkrétní způsoby uplatnění a ukazovat, jak mohou takové technologie sloužit k dobru, ale stále při tom postupovat kupředu.

Vezměme si dopravní síť – jejíž fungování je nezbytným předpokladem obnovy chodu hospodářství – a skutečnost, že ve společensky distancovaném světě bude mít zásadní význam mikrořízení mas lidí. V mnoha situacích bude nutné rozhodování ve zlomku sekundy se zohledněním počtu cestujících čekajících na nástupišti, možných cílů cesty, aktuálního počtu pasažérů ve vozidle, jeho kapacity atd. V takových situacích mohou nové technologie nalézt výborné uplatnění. AI systém napojený na senzory by mohl komplexně vyhodnocovat poptávku a identifikovat problematická místa prakticky v reálném čase. Díky umístění na okraji sítě je možné výstupy AI okamžitě předávat dispečerům, kteří budou podle potřeby provádět aktualizace, upravovat trasy nebo navyšovat kapacitu. Díky přesunutí aplikace z cloudového datového centra na okraj sítě to vše může probíhat v řádu mikrosekund namísto jednotek sekund nebo dokonce minut. To je rozdíl, který umožní reálné fungování takového systému.

V mnoha zemích se otevřely obchody, ale za podmínky dodržování striktních předpisů pro zachovávání odstupu. Ale řízení množství a pohybu zákazníků v rozsáhlých nákupních centrech je značně komplikované. Pomocí multifunkčních snímačů je možné sledovat pohyb lidí, aplikace na okraji sítě využívající umělou inteligenci mohou pomoci předpovídat, ve kterých místech pravděpodobně dojde ke zvýšení počtu nakupujících a pracovníci centra podle toho mohou přijímat patřičná opatření. Ty mohou spočívat v ruční regulaci počtu příchozích, ale také v napojení na bezpečnostní systém, který automaticky uzavře vstup po dosažení maxima.

Dalším příkladem jsou sklady. Nedávno provedený průzkum mezi spotřebiteli ukázal, že v období od dubna 2019 do dubna 2020 došlo k 96% nárůstu počtu online objednávek. Pro srovnání, meziroční nárůst v březnu činil pouhých 21 %.

Považte, jaký to znamenalo tlak na skladování a distribuci zboží, zvláště v době, kdy mnoho pracovníků muselo zůstat doma. I při minimálním počtu pracovníků mohou výše zmiňované technologie umožnit rozšíření činnosti bezpečným způsobem – a to tím, že pomohou nejefektivnějším způsobem rozmisťovat pracovníky při zajištění společenského odstupu a pomocí prediktivní údržby aktivně detekovat drobné anomálie a přesměrovávat prostředky, než dojde ke skutečnému ohrožení provozu nebo lidí.

 

Svět aplikací

Všechny tyto příklady ukazují, že firmy i státní instituce potřebují stále více aplikací k řešení problémů vyžadujících rychlé rozhodování.  A právě to umělá inteligence a edge computing nebo jejich spojení dokáže poskytnout. Zpracovávat dat blíže jejich zdroji a výrazně tak zkrátit dobu reakce, snížit latenci a ušetřit přenosovou kapacitu.

Umělá inteligence dlouhá léta sídlila v datových centrech, které disponovaly dostatečným výkonem k provádění náročných výpočtů. To funguje dobře za předpokladu, že není nutná okamžitá reakce – problém je, že stále více aplikací okamžitou nebo téměř okamžitou reakci na dodané informace vyžaduje. Přesun front-endové části aplikace, která shromažďuje data, na okraj sítě a následné užití AI na témže místě umožňuje rychleji vyvozovat závěry z aktuálních a historických dat jako podklad pro rozhodování.

Musíme si však uvědomovat také související bezpečnostní rizika. Zpracovávání většího objemu dat na okraji sítě rozšiřuje digitální stopu daného subjektu. Tu je nutné zabezpečit. Zbytek aplikace se nachází v cloudu nebo datovém centru. Tím je možné zajistit bezpečnost a compliance bez narušení celkové zkušenosti.

 

Bezprecedentní podpora rozhodovaní s využitím prostředků na okraji sítě

 Přiblížením zachytávání a zpracování dat místu jejich využití je možné dosáhnout nevídané úrovně skutečných inovací – ve zdravotnictví, logistice, dopravě i jinde.

Na každém koncovém bodu jsou však data vystavená bezpečnostním rizikům. Proto není možné, aby okraj sítě nahradil cloudové aplikace. Bude spíše fungovat vedle nich, jako nezbytný doplněk, který umožní získat z aplikací a dat maximální užitek. Zároveň bude možné zajistit bezpečnost a compliance bez zhoršení celkové zkušenosti. Klíčová bude konzistentnost, provázanost a schopnost vše jednoduše a bezpečně kontrolovat a řídit.

Budeme-li brát okraj sítě jako součást celku, budeme schopni provádět požadované změny, patřičně zabezpečovat aplikace a s využitím AI lépe a rychleji rozhodovat. To pomůže čelit disrupcím a inteligentním způsobem posilovat konkurenční výhody v novém světě.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , , , ,

Související články

Zveřejněno 13/07/2020 by vmwareczechrepublic

Modernizace aplikací: další skvělá příležitost pro distributory

Aplikace dnes stojí v centru pozornosti. Jsou klíčovým aspektem dnešních úspěšných digitálně transformačních snah – umožňují podnikům generovat nové zdroje zisku poskytováním důležitých personalizovaných digitálních zkušeností svým zákazníkům.

Zveřejněno 21/07/2020 by vmwareczechrepublic

Emočně inteligentní vedení v oblasti zabezpečení

Všem dělá starosti, že v budoucnu bude nedostatek dovedností v oblasti umělé inteligencí, a také to, že práci nám budou brát stroje. Myslím, že se můžeme přestat strachovat. Lidé vždy budou mít schopnosti, které stroje budou postrádat.

Zveřejněno 15/07/2019 by vmwareczechrepublic

Konec kroucení knoflíky a mačkání tlačítek

Nad těmi, jejichž znalosti jsou omezené na konkrétní produkt nebo sadu nástrojů a jejich optimalizaci, visí Damoklův meč. Jak zůstat ve hře?

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy