U hromadné práce na dálku jde především o důvěru

Zveřejněno 14/08/2020 by vmwareczechrepublic

Charles Barratt, Senior Manager, Digital Workspace Pursuits, VMware EMEA

Vítejte zpět v práci! Nezapomeňte si teploměr a senzor přiblížení, který začne pípat, když se ocitnete příliš blízko jiné osoby. Takový scénář je na hony vzdálený představě většiny zaměstnanců o návratu na pracoviště po skončení mimořádných karanténních opatření. Ale práci je možné vykonávat na různých místech.

Podniky a organizace všech typů a zaměření se proto snaží zajistit, aby jejich zaměstnanci mohli produktivně pracovat odkudkoli. Obory od zdravotnictví po školství, od maloobchodu po finanční služby a všechny mezi tím čelí podobným a zároveň specifickým problémům. Podniky na celém světě očekávají výraznou redukci svých kancelářských prostor. Značné množství zaměstnanců bude pracovat z různých detašovaných pracovišť, z domova a v terénu.

Jak tedy bude vypadat post-kancelářský život? V tomto článku se budeme zabývat zásadní rolí důvěry pro práci na dálku s využitím digitálních technologií a její důležitostí pro vztahy na pracovišti, odolnost podniku a produktivitu práce.

Změny dnes probíhají neustále

Generální ředitel banky Barclays nedávno tvrdil, že se kancelářské budovy mohou stát minulostí, a podle nedávno zveřejněné studie společnosti Gartner to vypadá, že model distribuované pracovní síly na dlouho zavede mnohem více firem.

Někteří z nás si mohou doma otevřít notebook s Microsoft Officem a pracovat prakticky stejným způsobem jako dosud, existují však povolání a obory, které se zásadně změní. Jedním z nejvýraznějších příkladů je zdravotnictví. Praktičtí lékaři, kteří tradičně ordinovali na poliklinikách a zdravotních střediscích – a většinou pro ně budou pracovat i nadále – provádí více virtuálních kontrol a konzultací. Podle nové britské studie se 88 % praktických lékařů domnívá, že by „větší míra konzultací na dálku“ mela být zachována i do budoucna. To je vítaná změna – zaměstnaní lidé nebudou například muset přijít o důležitý konferenční hovor kvůli plánované osobní návštěvě u lékaře, což celkově zlepší spokojenost se zdravotní péčí.

Takovéto změny umožnila dostupnost a rozmanitost nástrojů digitálního pracovního prostředí. Se změnami však přichází také určitá míra nejistoty, která se v jednotlivých odvětvích liší. Aby se tyto nové způsoby práce staly běžné, je nutné posílit důvěru mezi zaměstnanci, zákazníky a partnery.

Obnovování vztahů

Jedna ze zásadních změn se týká způsobu, jakým pracovníci – ať v kanceláři, doma nebo v terénu – budou mezi sebou komunikovat. Většina sociálních interakcí zaměstnanců v práci – důležitá součást každodenního firemního života – se obvykle odehrává na osobní úrovni. Spolehnutí na kolegu, že dokončí projekt ve stanoveném termínu, nebo na dodavatele, že doručí slíbené zboží nebo služby, je mnohdy otázka důvěry. Rozmach práce na dálku a posun k online platformám bude nutit podniky kultivovat na důvěře založené vztahy s jinými subjekty, mezi vlastními obchodními jednotkami i mezi různými funkcemi v rámci jednotlivých oddělení, aby dokázaly i nadále hladce fungovat.

Důvěra je základním předpokladem obchodního úspěchu. Rozvoj nových způsobů výkonu práce si vynutí vztahy mezi různými pracujícími jedinci a subjekty, mají-li podniky přežít v dnešním komplikovaném a nestabilním prostředí.

Budování digitální důvěry

V minulosti vyžadovalo uzavření velkého obchodu značnou časovou investici do zabavení klienta a obchod byl tradičně zpečetěn potřesení rukou mezi oběma stranami. Omezení možností cestování i osobního setkávání fakticky znemožnilo budovat vztahy tímto způsobem.

Navzdory omezeným možnostem setkávání se zákazníky tváří v tvář si mohou podniky udržovat jejich důvěru přizpůsobením svého přístupu k prodeji. Některé firmy mohou například začít nabízet předplatné s nižšími měsíčními platbami, které jsou pro zákazníka snáze akceptovatelné při virtuálním obchodním jednání, na rozdíl od tradičních velkých jednorázových zakázek.

I v nekancelářských odvětvích se podniky a organizace snaží nalézt nové cesty, jak si zachovat důvěru zákazníků. Školy na celém světě přešly na různé způsoby výuky po internetu. Některé univerzity, například Università di Bologna, považují e-learning za potenciálně dlouhodobě udržitelný způsob fungování. Maloobchodníci pečlivě zvažují, jak využít digitální komunikaci k udržení loajality zákazníků, kteří stále větší měrou upřednostňují online nákupy. V oblasti práva řešení pro elektronický podpis zjednodušují uzavírání smluv. Ve zdravotnictví zase například izraelský startup Healthy.io vyvinul test a aplikaci pro diagnostiku možných infekcí močového ústrojí u žen pomocí chytrého telefonu.

Digitální důvěra vyžaduje silné zabezpečení. A aby zabezpečení mohlo fungovat v různých pracovních prostředích, musí být nedílnou součástí sítě a aplikací.  Nejlepší technologie pro digitální pracovní prostředí nabízí bezpečný, spolehlivý a konzistentní přístup z libovolného zařízení odkudkoli. Bez ohledu na to, zda jsou zařízení služební nebo soukromá, tato řešení zjednodušují celkovou správu koncových bodů a zajišťují jejich bezpečnost – tedy zásadní předpoklady práce na dálku.

Důvěra zaměstnanců

Za poslední, zaměstnavatelé musí při práci na dálku vložit důvěru do svých zaměstnanců a uvědomovat si, že nejde o dodržení stanovené pracovní doby, ale o efektivní využití času k dosažení požadovaných výsledků. Dnes máme příležitost zásadním způsobem změnit podstatu práce. Proč nevyužít moderní techniku ke spolehlivému měření produktivity? Nebo dokonce nálad a morálky uživatelů?

Tato nová dynamika musí fungovat oběma směry, kdy zaměstnanci budou moci rozhodovat o využití vlastního času a o způsobu práce mimo známé prostředí a strukturu svých týmů a pracovišť.

IT týmy pracující na dálku jsou pod nesmírným tlakem, aby udržely podniky v chodu. Rozhodujícím krokem pro vytvoření prostředí důvěry je poskytnout zaměstnancům flexibilní přístup k aplikacím a zařízením, které potřebují k výkonu své práce, a to takovým způsobem, který neoslabí bezpečnost.

Zaměstnancům je totiž jedno, jak jsou naprogramované aplikace, které užívají k práci. Chtějí stejný komfort ovládání jako u svých oblíbených zábavních, komunikačních a sociálních spotřebitelských aplikací typu iTunes, Facebook nebo Netflix. Zjistili jsme, že u více než dvou třetin zaměstnanců by flexibilita při výběru digitálních nástrojů potřebných k práci ovlivnila jejich rozhodnutí se ucházet o nabízenou pozici nebo ji přijmout. S flexibilní platformou pro digitální pracovní prostředí mohou být podniky připravené na neočekávaný vývoj – budou schopné zpřístupnit své aplikace na libovolných koncových zařízeních, se zabezpečením nenarušujícím uživatelský komfort.

Podniky, které nastavily svoji infrastrukturu a procesy pro pracovní sílu, která se většinu času nachází na pracovišti nebo v jiných podnikových prostorách, a jejichž bezpečnostní politika je koncipovaná pro omezení přístupu zvnějšku, se budou novým potřebám přizpůsobovat s obtížemi. Pokud však jsou však digitální pracovní nástroje zaměstnance vybavené zabezpečením na principu nulové důvěry na úrovni uživatele, aplikace a zařízení, vzniká propojený systém nejnižších nutných oprávnění, který zaměstnancům umožňuje pracovat odkudkoli a posiluje důvěru uvnitř podniku bez oslabení bezpečnosti.

Manažeři, kteří správně pojmou digitální strategii tak, aby šla ruku v ruce spotřebitelská jednoduchost s bezpečností podnikové úrovně, dokáží získat důvěru na všech stranách a zajistit tolik potřebnou odolnost. Dnes není vhodná doba na podkopávání této důvěry.

Důvěra jako součást obnovy

Při budování těchto nových vztahů – s klienty, pacienty nebo zaměstnanci – je klíčová flexibilita a agilita. Pracovníci na celém světě věří svým manažerům, že jim zajistí možnost pracovat na stejné úrovni kdekoli a kdykoli, a že zavedou nové obchodní modely, které budou zohledňovat nové modely práce. Poskytnutím svobody užívat nástroje, jaké zaměstnanci potřebují, mohou podniky posílit důvěru, která je předpokladem angažovanosti a produktivity. A ta vede k vyšší spokojenosti zákazníků a lepším výsledkům.

Současná zdravotní krize převrátila naše dosavadní pracovní zvyklosti vzhůru nohama. Manažeři všude na světě se snaží zorientovat v nové realitě. Zcela zřejmé je to, že obnova bez důvěry bude stát na vratkých nohách.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy