Modernizace aplikací: další skvělá příležitost pro distributory

Zveřejněno 13/07/2020 by vmwareczechrepublic

Ed Hoppitt, ředitel VMware pro moderní aplikace a nativně cloudové platformy v regionu EMEA

 

Aplikace dnes stojí v centru pozornosti. Jsou klíčovým aspektem dnešních úspěšných digitálně transformačních snah – umožňují podnikům generovat nové zdroje zisku poskytováním důležitých personalizovaných digitálních zkušeností svým zákazníkům.

To je důvod, proč podniky tak masivně investují do modernizace svých aplikací a proč společnost VMware nedávno představila své nově rozšířené portfolio řešení VMware Tanzu, která podnikům pomáhají budovat, provozovat a spravovat moderní aplikace. Cílem je pomáhat urychlit tempo inovací a poskytnout vývojářům svobodu dodávat aplikace z libovolného cloudu, odstraňovat překážky zavádění nových platforem, jako je Kubernetes, a pomáhat IT získávat nové dovednosti potřebné k podpoře nové vlny moderních aplikací.

Zároveň se tím otevírá obrovská příležitost partnerům, kteří chtějí pomoci svým klientům změnit způsob, jakým poskytují užitek zákazníkům, a to z hlediska produktivity, agility a urychlení inovací. Stručně řečeno, jedná se o nejnovější pokrok v tom, jak pomoci podnikům těžit ze skutečné digitální transformace.

Za prvé, dobře si uvědomujeme, že je potřeba vše zjednodušit pro samotné partnery. Historicky nebylo provozování a spravování celého portfolia moderních aplikací snadné, ale čím více zjednodušíme užívání Kubernetes apod. pro partnery – na platformě, kterou znají a mají rádi, jako je VMware vSphere – tím jednodušší pro ně bude oslovit zákazníky diferencovanými nabídkami. Můžeme na to nahlížet jako na industrializaci funkce moderních aplikací v partnerské organizaci – poskytnutí platformy, kterou lze standardizovat ve velkém a uvolnit tak partnerům ruce, aby se mohli soustředit na řešení problémů na vyšší úrovni, se kterými se zákazníci potýkají, konkrétně co by kde a jak měli provozovat.

Za druhé, partnerům to umožní oslovit zákazníky s konkurenceschopnými nabídkami diferencovanými z hlediska rychlosti realizace užitku. Rozšířené portfolio VMware Tanzu pro moderní aplikace, VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu a VMware vSphere 7 společně nabízí nejúplnější prostředí pro Kubernetes, jaké existuje – takové, které umožňuje podnikům automatizovat životní cyklus moderních aplikací, provozovat Kubernetes v různých cloudech a sjednotit a optimalizovat provoz multicloudu. Podniky z toho mohou získat užitek tak, že budou spolupracovat s partnery, kteří dokáží tyto technologie rychle zavádět do praxe sami u sebe.

Takoví partneři jsou schopní pomoci svým zákazníkům přijmout koncept jediné platformy pro budování, provoz a správu „všeho“. Mohou být tím, kdo propojí všechny lokální prvky, různé sady nástrojů Kubernetes, které vznikly odděleně v rámci IT apod. – a umožní zákazníkovi, aby se soustředil na to, co přináší přidanou hodnotu, tedy na důležité aplikace a služby, které na platformě běží.

Podíváme-li se na prvek budování blíže, platformy jako Tanzu Application Service založené na platformě VMware Cloud Foundation 4 rovněž pomáhají překlenout mezeru mezi vývojem a IT – vývojářům umožní rychle tvořit a aktualizovat aplikace a zároveň poskytují provozu IT nástroje pro lepší kontrolu a zabezpečení.

Z hlediska běhu aplikací jde o schopnost podniku provozovat nejprogresivnější technologie – od nativně cloudových aplikací přes kontejnery po Kubernetes – jednoduše, s pomocí nástrojů, procesů a lidí, které již znáte a kterým důvěřujete. Ještě před 12 měsíci panovalo okolo platformy Kubernetes velké nadšení i jisté obavy. Dnes je klíčovou funkcí vSphere. To by samo o sobě mělo být pro naše partnery důležité – na vSphere totiž běží kriticky důležitá národní infrastruktura, zdravotní služby, bezpečnostní systémy. Během 20 let proběhly pouze dvě revize softwaru vSphere – nikdo na něj nesahá, není-li k tomu pádný důvod. Vzhledem k neuvěřitelně dynamickému vývoji trhu jsme u nejnovějšího vydání vSphere k takovému kroku sáhli. Kubernetes proniká do hlavního proudu a podniky potřebují rozsáhlé implementace. Přišlo nám tedy, že nastal správný čas tuto funkcionalitu zabudovat přímo do našeho hypervizoru namísto komplikované nadstavby. Právě komoditizace Kubernetes nabízí partnerům, kteří se dokáží rychle přizpůsobit, příležitost nabídnou skutečný užitek z toho, co lze na takovém řešení dále postavit a k čemu všemu lze ve skutečnosti Kubernetes využít.

Prvek správy se nabízí téměř okamžitě, protože první aplikace, které podniky takto postaví, budou pravděpodobně hybridní. Zrevidují své portfolio aplikací a určí ty, které mají největší ekonomický přínos.  U farmaceutické společnosti to může být software pro rychlou analýzu léčivých látek, který poskytne konkurenční výhodu. U letecké společnosti to může být systém pro řízení výnosů. Nezáleží na tom, která to bude, ale podnik vezme ten nejdůležitější část aplikace a zmodernizuje ji. Ale stále musí vše se vším komunikovat – nedokážete-li řídit nové pomocí starého, máte problém. Vylepšený systém pro řízení výnosů musí komunikovat s rezervačním systémem a systémem pro řízení zavazadel. Zákaznickou zkušenost – a o tu jde v první řadě – nyní tvoří tyto nové a staré technologie, které fungují společně jako jeden celek.  Jedna platforma pro budování, běh a správu „všeho“ je nejefektivnější způsob, jak toho dosáhnout – s radikálně zjednodušeným a inteligentním řízením, správou a inherentní bezpečností v jádru jejího digitálního srdce.

Naše odvětví a partnerský ekosystém zažívá skvělé časy a partnerům se nabízí příležitosti, které by si neměli nechat ujít. Aby je využili skutečně na maximum, měli by se zaměřit na tři oblasti:

  • Pomáhat podnikům urychlit cyklus vývoje a transformovat způsob tvorby softwaru
  • Zásadně zlepšit způsob, jakým podniky zavádí moderní aplikační platformy, a umožnit jim, aby se zaměřily na budování softwaru (namísto na samotnou platformu)
  • Zaměřit se na poskytování diferencované zkušenosti koncovým zákazníkům – což je otázka řízení všeho jako jednoho celku

Fakticky jde o zjednodušení správy aplikací a infrastruktury a uvolnění vašich i zákazníkových kapacit k tomu, na čem záleží nejvíce, tedy k takové změně způsobu tvorby softwaru, která umožní rychleji uvádět na trh nové funkce a schopnosti.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 09/07/2020 by vmwareczechrepublic

IT a bezpečnostní týmy se neshodnou na významu sítě

… z hlediska konektivity, zabezpečení a poskytování aplikací   V souvislosti s růstem strategického významu sítě z hlediska konektivity, zajišťování bezpečnosti a poskytování aplikací se téměř dvě třetiny (59 %) evropských manažerů IT domnívají, že je skutečně náročné získat o síti ucelený přehled a téměř polovina nedostatečný přehled popisuje jako závažný problém, jak ukázal nový […]

Zveřejněno 02/10/2019 by vmwareczechrepublic

Co je to Kubernetes?

V době stoupající složitosti technologií je schopnost zavádět nové aplikace a služby pro zákazníky rychle a v patřičném rozsahu přesně to, co firmy potřebují.

Zveřejněno 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy